Góry
  • Turystyka piesza
  • Mapa wydawnictwa PTR Kartografia na podkładzie map WIG
  • Mapa wydawnictwa Compass. Wydanie III z 2005 roku.
Łemkowie i Łemkowszczyzna
  • Łemkowie
Obiekty i miejscowości
  • Miejscowości
  • Cmentarze wojenne
  • Cerkwie i kościoły
  • Tabela obiektów
Przyroda
  • Przyroda
Noclegi
  • Noclegi
  • Jak znaleźć nocleg?
  • Dodaj ofertę
Galerie zdjęć
  • Najlepsze zdjęcia
  • Panoramy sferyczne
  • Galerie tematyczne
  • Zdjęcia archiwalne
Informacje praktyczne
  • Przejścia graniczne
  • Komunikacja
  • Pogoda
Sport
  • Rower
  • Sporty zimowe
Portal beskid-niski.pl
  • Wyniki zakończonego konkursu
  • Księga gości
  • Subskrypcja
  • Linki
  • Mapa portalu

 

/ Aktualności /
 
"Gazeta Gorlicka" - wtorek 15 lipca 2008
("Gazeta Gorlicka" jest regionalnym dodatkiem "Gazety Krakowskiej")

"1200 pielgrzymów na Świętej Górze Jawor"

Ku czci Świetego Apostoła Pawła

1 kwietnia 2008 roku Sobór Biskupów Prawosławnych Cerkwi w Polsce podjął uchwałę, iż 11 i 12 lipca odbędą się uroczystości ku czci świętego apostoła Pawła w 2000 rocznicę narodzin. W piątek, 11 lipca w cerkwi pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Hańczowej, a 12 lipca, w sam dzień pamięci świętych apostołów Piotra i Pawła, w Wysowej-Zdroju na Świętej Górze Jawor.

Z Polski i zza granicy
- Po nastaniu demokracji w Polsce, od roku 1990, gdy zaistniała możliwość organizowania pielgrzymek na Świętą Górę Jawor rokrocznie Bractwo Młodzieży Prawosławnej Dekanatu Nowosądeckiego organizuje pieszą pielgrzymkę - mówi ks. Władysław Kaniuk, proboszcz parafii w Hańczowej i Wysowej-Zdroju.
W tym roku pielgrzymka rozpoczęła się 10 lipca w Bartnem. Potem przez Wołowiec pielgrzymi dotarli do Gładyszowa, a następnie przez Regietów do Hańczowej. Organizacja pielgrzymki koordynowana była przez Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach i prawosławną organizację sportową.
Głównym opiekunem był ksiądz Andrzej Grycz, proboszcz parafii w Bielance, Leszczynach i Kunkowej.
W piątek, przy cerkwi w Hańczowej uroczyście powitano przybyłych hierarchów cerkwi prawosławnej. Rozpoczęło się nabożeństwo całonocnego czuwania w cerkwi, podczas którego śpiewał chór diecezjalny Irmos pod kierownictwem Marianny Jary.
Jego Ekscelencja Adam, arcybiskup prawosławny diecezji przemysko-nowosądeckiej, wygłosił referat o życiu i działalności św. apostoła Pawła. W sobotni ranek w cerkwi w Hańczowej odbyło się nabożeństwo dziękczynne ku czci Matki Bożej i św. apostołów. Pielgrzymi pieszo wyruszyli do cerkwi w Wysowej-Zdroju. Tam odbyło się uroczyste przywitanie Arcypasterzy i wspólna piesza pielgrzymka z krzyżem wotywnym na Świętą Górę Jawor. Na miejscu poświęcono wodę, krzyż oraz ikonę Matki Bożej Świętej Góry Jawor, odbyła się liturgia święta.

Honory dla wójta - W uroczystościach wzięło udział około 1200 osób, w tym ponad 200 pielgrzymów ze Słowacji. Przybyli z duchownymi pieszo przez góry. Był też autokar parafian z Lubina i okolic oraz pielgrzymi z różnych zakątków kraju i zza granicy. Dzięki pracownikom Urzędu Gminy w Uściu Gorlickim nikt nie wyjechał głodny - dodał ks. Władysław Kaniuk.
Jego Ekscelencja arcybiskup Adam wręczył Dymitrowi Rydzaniczowi order drugiego stopnia Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny. Order został nadany wójtowi gminy Uście Gorlickie przez Święty Sobór Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego za okazywaną pomoc w ratowaniu zabytków kultury cerkiewnej na terenie gminy.
Mirosław Wędrychowicz, starosta powiatu gorlickiego, otrzymał list gratulacyjny za rozpoczęcie procedur wpisywania do rejestru zabytków obiektów sakralnych na terenie powiatu gorlickiego. Władysław Kaniuk i parafianie w Wysowej-Zdroju dostali zaś list dziękczynny.

Woda pojednania
- Cerkiew prawosławna w Polsce, w roku Pawłowym, wyraża szacunek do spuścizny literackiej apostoła narodów. Cieszymy się, że nasze uroczystości przybrały charakter międzynarodowy, bo byli hierarchowie i pielgrzymi z Ukrainy i Słowacji - mówił ks. Roman Dubec, dziekan Okręgu Nowosądeckiego.
Historia sanktuarium na Świetej Górze Jawor sięga połowy lat dwudziestych XX wieku.
Według przekazów ustnych, wszystko zaczęło się 21 września 1925 roku, kiedy to poprzez górę Jawor, ze słowackiego Gabołtowa do Wysowej wracały cztery Łemkinie.
Gdy w ciemnościach przekraczały granicę, jedna z nich, Klafiria Demiańczyk doznała objawienia. Ukazała się jej świetlista postać Matki Bożej.
Na drugi dzień, gdy powróciła ponownie w to samo miejsce, znów zobaczyła przenikliwe światło oraz jej postać, która poprosiła, aby w tym miejscu wybudować kaplicę.
Wieść o tych wydarzeniach szybko obiegła okolicę, powodując coraz częstsze odwiedziny polany pod górą Jawor. Jesienią 1929 roku ukończono budowę kaplicy wg projektu nauczyciela szkoły powszechnej z Wysowej, a pod kierownictwem cieśli Józefa Ferenca z Huty Wysowskiej.
14 października 1929, w dniu święta Opieki Najświętsze Marii Panny Pokrowy Bogarodzicy, w obecności tłumu wiernych dokonano poświęcenia kaplicy. Wkrótce, w jej pobliżu wytrysnęło źródełko, z którego woda według przekazu wiernych, była źródłem wielu uzdrowień. Od 1956 roku, gdy rozpoczęły się powroty Łemków w swoje rodzinne strony, zainicjowano starania o zwrot niszczejącej kaplicy.
Pozwolenie na jej użytkowanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem zostało wydane dopiero w 1969 roku, a po przywróceniu kultu, zaczęła służyć jako kaplica prawosławna parafii w Wysowej.
EWA BUGNO
Powyższy tekst pochodzi z Gazety Krakowskiej. Redakcja portalu www.beskid-niski.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści w nim zawarte.Jeśli chcesz być informowany o wszelkich aktualnościach, nowościach, zmianach, planach i wydarzeniach, ktore związane są z Beskidem Niskim oraz działalnością portalu beskid-niski.pl a także otrzymywać raz w tygodniu zestaw linków do poświęconych Beskidowi Niskiem artykułów publikowanych w "Gazecie Krakowskiej" wyślij pusty e-mail na adres

subskrypcja@beskid-niski.pl

Aby zrezygnować z subskrypcji wystarczy wysłać e-mail z tematem "rezygnacja"

beskid-niski.pl na Facebooku


 
381

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 3 i 5: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 13 osób
Logowanie