Góry
  • Turystyka piesza
  • Mapa wydawnictwa PTR Kartografia na podkładzie map WIG
  • Mapa wydawnictwa Compass. Wydanie III z 2005 roku.
Łemkowie i Łemkowszczyzna
  • Łemkowie
Obiekty i miejscowości
  • Miejscowości
  • Cmentarze wojenne
  • Cerkwie i kościoły
  • Tabela obiektów
Przyroda
  • Przyroda
Noclegi
  • Noclegi
  • Jak znaleźć nocleg?
  • Dodaj ofertę
Galerie zdjęć
  • Najlepsze zdjęcia
  • Panoramy sferyczne
  • Galerie tematyczne
  • Zdjęcia archiwalne
Informacje praktyczne
  • Przejścia graniczne
  • Komunikacja
  • Pogoda
Sport
  • Rower
  • Sporty zimowe
Portal beskid-niski.pl
  • Wyniki zakończonego konkursu
  • Księga gości
  • Subskrypcja
  • Linki
  • Mapa portalu

 

/ Aktualności /
 

KONKURS GRANTOWY

"Natura Przyszłością Karpat. Małe granty, duże zmiany"
czyli
ochrona bioróżnorodności szansą na rozwój regionu Karpackiego


Obszar objęty projektem:
Wsie i miejscowościach do 6000 mieszkańców z obszaru:
Województwo Podkarpackie, powiaty: przemyski grodzki i ziemski, brzozowski, strzyżowski, jasielski, krośnieński ziemski i grodzki, bieszczadzki, sanocki, leski, dębicki, przeworski, ropczycko - sędziszowski.
Województwo Małopolskie, powiaty: gorlicki, nowosądecki ziemski i grodzki, limanowski, myślenicki, wadowicki, nowotarski, tatrzański, suski, bocheński, krakowski, brzeski, tarnowski
Województwo Śląskie, powiaty: bielski, bielsko-bialski grodzki i ziemski, żywiecki, cieszyński.

Dla kogo?
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze), które zarejestrowane są we wsiach lub miasteczkach do 6000 mieszkańców
2. Grupy nieformalne (np. komitety społeczne, kluby pracy, organizacje/grupy młodzieżowe, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, rady sołeckie, parafie, koła gospodyń wiejskich). Grupy nieformalne muszą być reprezentowane przez zarejestrowaną organizację pozarządową.

Warunki dodatkowe:
1. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek. W konkursie nie mogą brać udziału: Urzędy Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej, publiczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze (takie jak: szkoły, przedszkola, biblioteki, UKS-y, GOK-i, itp.)
2. Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę lub oddział na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. Miejscowości będące siedzibą wnioskodawcy nie może być większa niż 6 tyś. mieszkańców.

Na czym polega udział w konkursie:
1. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek w oparciu o ochronę bioróżnorodności.
2. Działania podejmowane w ramach projektu mają ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności mieszkańców wobec trudnych sytuacji życiowych, aktywizować ich i angażować we wspólne działania podnoszące jakość życia.
3. W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych przynoszących wymierne i trwałe efekty. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, organizacyjne i materialne.

Wkład własny: Minimalny wkład własny powinien wynosić 10%. Wkład własnym może być rzeczowy (praca wolontariuszy, praca własna, udostępnienie sprzętu, lokalu itp.) lub finansowy.

Jakie projekty będą brane pod uwagę?
Składane projekty powinny spełniać następujące warunki:
1. Projekty zgodne z priorytetami GEF/SGP oraz założeniami Konwencji Karpackiej
2. Celem projektu powinny być konkretne działania zmierzające do ochrony bioróżnorodności (szczególnie ekosystemów górskich)
3. Projekt, ma wzmacniać aktywność społeczną i gospodarczą mieszkańców wsi i małych miejscowości.
4. Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 30 stycznia 2007 i nie powinna trwać dłużej niż 8 miesięcy.
Kwota dotacji:
Maksymalna     15.000 zł
Minimalna      5 000 zł
5. Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji nie będą rozpatrywane. Wnioski muszą być wypełnione komputerowo.

"Natura Przyszłością Karpat. Małe granty, duże zmiany"
należy przesłać pocztą do 1 października 2006 (decyduje data stempla pocztowego)
Rozstrzygnięcie Konkursu: 15 stycznia 2007 roku

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.lop.org.pl
Nagrodzone organizacje zostaną powiadomione telefonicznie.

W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 5.000 do 15.000 zł. Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 90.000,00 zł. Instytucjami finansującymi są: Program Małych Dotacji GEF/SGP UNEP oraz Liga Ochrony Przyrody.

Dodatkowych informacji udziela Monika Ochwat pod numerem 696 01 88 66 lub e-mail: Karpaty@lop.org.pl

Organizatorzy proszą o przekazanie informacji i Konkursie wszystkim
organizacjom wymienionym w punkcie: kto może wziąć udział w konkursie.

Wszelkie dokumenty (wzór wniosku, regulamin oraz tekst Ramowej Konwencji Karpackiej) dostępne na stronie:
www.lop.org.pl
beskid-niski.pl na Facebooku


 
488

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 9 i 5: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 16 osób
Logowanie