Dokumenty źródłowe
  • Dekret z 9 IX 1944 w sprawie przesiedlenia
  • Wniosek z 13 II 1945 o przyśpieszeniu przesiedlenia
  • Odezwa z 27 VIII 1945
  • Pismo z 10 X 1945 dotyczące zmiany obrządku

 

/ Łemkowie / Tematy historyczne / Wysiedlenia lata 1944-1946 / Odezwa z 27 VIII 1945
 

27 VIII 1945 Lublin
Odezwa do ludności ukraińskiej w sprawie uzasadnienia zaangażowania wojska do akcji przesiedleńczej

Odezwa do ludności ukraińskiej

Historyczne zmagania z najeźdźcą hitlerowskim zbratały narody słowiańskie. Szerzona sztucznie nienawiść między Narodami Polskim i Ukraińskim nie wydała owoców. Ustalone w wyniku zwycięskiej wojny granice, dają każdemu z tych Narodów, możność swobodnego rozwoju na własnej ojczystej ziemi. Uwzględniona została również wola Narodu Ukraińskiego do zjednoczenia i obecnie ma on możność pełnego życia i rozwoju w Republice Ukraińskiej. W wyniku porozumienia między narodami ludność polska powraca z ziem Republiki Ukraińskiej do Polski, ludność zaś ukraińska, zamieszkała na terenach polskich, ma możność przesiedlenia się na ziemie Republiki Ukraińskiej.

W celu ułatwienia Wam przesiedlenia się wraz z mieniem i dobytkiem i ochrony przed terrorystycznymi bandami zbrodniczych elementów, usiłujących zakłócić akcję przesiedleńczą, przydzielone zostaną do zabezpieczenia jej jednostki wojskowe, które opiekować się Wami będą aż do granicy Republiki Ukraińskiej
Zabezpieczenie obejmie transport do stacji kolejowych oraz ochronę pociągów.

O dalszy Wasz transport, jego bezpieczeństwo i rozmieszczenie, troszczyć się będą już Wasze własne władze Republiki Ukraińskiej.Wszystkie uwagi kierować proszę na adres bartek@beskid-niski.pl
beskid-niski.pl na Facebooku


 
669

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 9 i 4: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 14 osób
Logowanie