Dokumenty źródłowe
  • Dekret z 9 IX 1944 w sprawie przesiedlenia
  • Wniosek z 13 II 1945 o przyśpieszeniu przesiedlenia
  • Odezwa z 27 VIII 1945
  • Pismo z 10 X 1945 dotyczące zmiany obrządku

 

/ Łemkowie / Tematy historyczne / Wysiedlenia lata 1944-1946 / Wniosek z 13 II 1945 o przyśpieszeniu przesiedlenia
 

13 II 1945 Warszawa.
Wniosek Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, przyjęty przez Radę Ministrów Rządu Tymczasowego RP, dotyczący przyśpieszenia przesiedlenia ludności ukraińskiej i białoruskiej

Wniosek na Radę Ministrów

W związku z wykonaniem układu o ewakuacji Ukraińców i Białorusinów z Polski, pewna część ludności ukraińskiej i białoruskiej przejawia nie umotywowaną tendencję uchylania się od obowiązków świadczeń na rzecz Państwa.

Rada Ministrów postanawia:

  1. Poleca się Głównemu Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Wojennych Świadczeń Rzeczowych usunąć powstałe bez wszelkiego uzasadnienia złagodzenia poboru świadczeń rzeczowych w stosunku do obywateli, którzy na wyjazd z Polski nie rejestrowali się i przystąpić zdecydowanie do ich wykonania
  2. Uzgodnić z MON i powołać do wojska wszystkich obywateli, którzy nie zgłosili się na wyjazd do ZSRR
  3. Przystąpić zdecydowanie do oczyszczenia od bandyckich grup. Polecić w tym celu Ministrowi Obrony Narodowej wydzielić odpowiednie jednostki wojskowe.
  4. Polecić Ministrowi Bezpieczeństwa Publicznego opracować szczegółowy plan oraz wydać zarządzenia zmierzające do likwidacji bandytyzmu w powiatach, gdzie jest przeprowadzana ewakuacja ludności ukraińskiej, a także wydać niezbędne zarządzenia celem ochrony ludności ukraińskiej, zgłaszającej się na wyjazd oraz pracowników głównego Pełnomocnika Rządu Ukraińskiej SRR od napadów grup terrorystycznych.
  5. Rozwiązać natychmiast i na przyszłość zabronić działalności nacjonalistycznych ukraińskich komitetów w powiatach, które prowadzą wrogą agitację przeciwko ewakuacji ludności ukraińskiej z Polski.
  6. Zobowiązać odnośne ministerstwa do złożenia sprawozdania Radzie Ministrów o osiągniętych wynikach w terminie do dnia 10 III 1945 roku.


Wszystkie uwagi kierować proszę na adres bartek@beskid-niski.pl
beskid-niski.pl na Facebooku


 
634

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 0 i 4: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 15 osób
Logowanie