Góry
  • Turystyka piesza
  • Mapa wydawnictwa PTR Kartografia na podkładzie map WIG
  • Mapa wydawnictwa Compass. Wydanie III z 2005 roku.
Łemkowie i Łemkowszczyzna
  • Łemkowie
Obiekty i miejscowości
  • Miejscowości
  • Cmentarze wojenne
  • Cerkwie i kościoły
  • Tabela obiektów
Przyroda
  • Przyroda
Noclegi
  • Noclegi
  • Jak znaleźć nocleg?
  • Dodaj ofertę
Galerie zdjęć
  • Najlepsze zdjęcia
  • Galerie tematyczne
  • Zdjęcia archiwalne
Informacje praktyczne
  • Przejścia graniczne
  • Komunikacja
  • Pogoda
Sport
  • Rower
  • Sporty zimowe
Portal beskid-niski.pl
  • Wyniki zakończonego konkursu
  • Księga gości
  • Subskrypcja
  • Linki
  • Mapa portalu

 

/ Obiekty / Tylawa - kaplica prawosławna
 

Tylawa - kaplica prawosławna

Region:Beskid Dukielski
Kategoria:Cerkwie i kościoły
Miejscowość:Tylawa (foto)

Poświęcenie kaplicy prawosławnej p.w. Narodzenia Bogurodzicy w Tylawie

Budowa pamiątkowej kaplicy prawosławnej p.w. Narodzenia Bogurodzicy w Tylawie rozpoczęła się w 2008 r., kiedy decyzją Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Przemysko - Nowosądeckiej, J. E. Ks. Arcybiskupa Adama został powołany Komitet Budowy Kaplicy. Kaplica wzniesiona została na miejscu rozebranej cerkwi p.w. Narodzenia Bogurodzicy, po przesiedleniu ludności na Sowiecką Ukrainę w 1945 r.

Na miejscu Ołtarza pierwotnej drewnianej dużej cerkwi z 1935 roku stanęła murowana wysoka kaplica. Jest to pomnik powrotu Łemków do wiary praojców - Prawosławia. Dnia 25 lipca b.r. poświęcił kaplicę Najprzewielebniejszy Adam, Arcybiskup Przemyski i Nowosądecki wraz z Biskupem Gorlickim Paisjuszem, w asyście duchowieństwa Diecezji oraz przybyłych z Ukrainy byłych mieszkańców Tylawy, wiernych Diecezji i dostojnych gości. Pierwotna cerkiew została rozebrana niedługo po II wojnie, materiał sprzedano. Działkę po - cerkiewną przekazał bezpłatnie miejscowy właściciel w 2002 roku. O postawienie kaplicy i jednoczesne uszanowanie swoich przodków zabiegali m.in. byli mieszkańcy Tylawy przesiedleni na Ukrainę w 1945 roku.

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Paisjusz w kazaniu powiedział m. in. o duchowych aspektach znaczenia budowy kaplicy w Tylawie. Nawiązując do deszczowej pogody, którą mieliśmy w dzień poświęcenia Władyka Paisjusz przyrównał do niej "historyczną drogę" trwania Łemków w Cerkwi Prawosławnej.
Tylawa jest znana jeszcze z 1926 roku, ponieważ stała się prekursorką powrotu Łemków do Prawosławia. Stąd w 1926 r. rozpoczął się masowy powrót Łemków z Cerkwi Unickiej tzw. Greckokatolickiej do Cerkwi Prawosławnej. Fakt ten nazywamy "powrotem", ponieważ w tych regionach w XVII wieku ludność prawosławna została postawiona przed faktem Unii z Rzymem: nie był to wybór Łemków, lecz akt polityczno - religijny. W przewodnikach turystycznych wydarzenia z 1926 roku są często określane pejoratywnie mianem "schizma tylawska".
Na zakończenie uroczystości Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Adam nakreślił historyczny aspekt wydarzeń międzywojennych na Łemkowszczyźnie w szczególności w Tylawie. Ekscelencja, wskazując na ""rewolucję duszy" wśród Łemków, którzy pod naporem łacińskich elementów na religijną kulturę wschodu, usuwanie z liturgii słowa "prawosławny", usuwanie z użycia krzyża prawosławnego (trzyramiennego), obawiając się zatracenia swej wiary, rezygnują z jedności z Zachodem.
Bezpośrednim powodem zmiany wyznania na Prawosławie były kwestie liturgiczne, ingerencja łacińskich elementów w obrządek bizantyński - prawosławny, stopniowa latynizacja, pomijanie lub usuwanie z liturgii słowa "prawosławny", klerykalizacja duchowieństwa, narzucanie obowiązkowego celibatu, wygórowane opłaty za posługi duszpasterskie i świadomość pozostająca w narodzie, że jego chrześcijaństwo opiera się na wierze prawosławnej. W Tylawie dnia 16 listopada 1926 roku na wiejskim wiecu ludność w całości powraca na Prawosławie występując z Kościoła Greckokatolickiego. Potem Trzciana. Z tych dwóch łemkowskich wiosek niemal jednocześnie ze złożoną w Starostwie krośnieńskim deklaracją zmiany wyznania, sprawę przedłożono Prawosławnej Metropolii w Warszawie. Ludność oficjalnie zwróciła się z prośbą do Eminencji Metropolity Dionizego o przyłączenie ich do Kościoła Prawosławnego.
Władze Państwowe z formalnym uznaniem Parafii w Tylawie zwlekały, mając nadzieję, że proces ten ma charakter przejściowy. Gwałtowny rozwój Prawosławia zmusił Metropolitę Dionizego do sukcesywnego zabiegania u Władz Państwowych o uregulowanie stanu prawnego nowopowstających parafii. Metropolita w jednym z pism pisze: "ruch ten [powroty do prawosławia - RD] posiadający charakter całkowicie naturalny i żywiołowy, nie podniecany żadną specjalną agitacją i przybierający coraz szersze rozmiary bezwzględnie wymaga uregulowania i opieki ze strony władz kościelnych. (AAN, MWRiOP, sygn. 1043, s.37). Hierarchia prawosławna stanęła przed poważnym dylematem, ponieważ tak szybki rozwój placówek parafialnych zaskoczył wszystkich" (ks. R. Dubec, Magury 2005, str. 83).

Od Tylawy rozpoczęły się wydarzenia, które swoim zasięgiem objęły znaczną część środkowej i zachodniej Łemkowszczyzny. Wkrótce po Tylawie na Prawosławie powróciły następne wsie m. in.: Królowa Ruska, Binczarowa, Florynka, Bogusza, Ciechania, Czarne, Desznica, Długie, Izby, Lipna, Lipowiec, Milik, Mszana, Piorunka, Polany, Radocyna, Bartne, Śnietnica, Świątkowa Wielka, Świerżowa Ruska, Trzciana, Wołowiec... Według różnych danych w okresie 1926-1939 na prawosławie powróciło od 18 do ponad 25 tys. osób.

Kaplica p.w. Narodzenia Bogurodzicy została poświęcona, ale jeszcze będzie wymagała w przyszłości pomalowania z zewnątrz, wykonania posadzki z płytek, zagospodarowania terenu wokół obiektu. Właścicielem prawnym działki z kaplicą w Tylawie jest Parafia Prawosławna w Gorlicach.

Dla pragnących wesprzeć dzieło ukończenia budowy kaplicy podajemy numer rachunku bankowego:
Parafia Prawosławna św. Trójcy w Gorlicach
Bank Spółdzielczy w Bieczu/odział Gorlice
97 8627 0001 2002 3008 3684 0001
Z dopiskiem "Tylawa"

Przewodniczący Komitetu Budowy kaplicy w Tylawie
Dziekan sanocki ks. Julian Felenczak
Liczba zdjęć: 23
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa
Tylawa

Aktualizacja: 2009-07-31
beskid-niski.pl na Facebooku


 
1677

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 2 i 2: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 25 osób
Logowanie