Cerkwie i kościoły
  • Budowa cerkwi drewnianej
  • Ikonostas
  • Symbolika krzyża
  • Ikony
  • Proces powstawania ikony
  • Cerkwie i kościoły
  • Drewniane cerkwie słowackiej części Beskidu Niskiego i okolic
  • Panoramy sferyczne !!!
  • Archiwalne pieczęcie
Portal beskid-niski.pl
  • Miejscowości
  • Cmentarze wojenne
  • Cerkwie i kościoły
  • Obiekty
  • Przyroda
  • Galeria
  • Zdjęcia archiwalne

 

/ Obiekty / Cerkwie i kościoły / Drewniane cerkwie słowackiej części Beskidu Niskiego i okolic
 


Cerkwie drewniane na terenie słowackiej części Beskidu Niskiego
oraz jego najbliższych okolic

Wędrując po ścieżkach Beskidu Niskiego warto czasami przekroczyć granice polsko-słowacką by odwiedzić słowacką część Beskidu Niskiego oraz otaczające pogórza. Historia XX-go wieku obeszła się z tym regionem łaskawiej niż z jego polską częścią. Zawierucha pierwszej wojny światowej nie poczyniła dużych zniszczeń a po II-giej wojnie światowej słowaccy Rusini nie zaznali działań władz, które miałyby takie skutki jak Akcja "Wisła" i wysiedlenia lat 1944-1946. Dzięki temu rusińska kultura materialna i duchowa miała szansę przetrwać. Czy to się udało to temat na osobną rozprawę lecz niewątpliwie ocalała prawie w komplecie drewniana architektura cerkiewna, która po północnej części granicy, w opuszczonych dolinach zniszczała lub została zdewastowana i rozgrabiona.

Dzięki uprzejmości i współpracy mieszkańca Svidnika, Ivana Marko, członka "Outdoor klub Svidnik" przedstawiam galerię zdjęć autorstwa wyżej wymienionego oraz krótkie, zawierające podstawowe informacje opisy świątyń.


Bodrużal
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja
Cerkiew w położonej w pobliżu drogi Świdnik (16 km) - Barwinek (8km) miejscowości Bodrużal, pochodzi z 1658 roku. Wyposażona jest w kompletny ikonostas z 1794 roku oraz przyozdobiona jest oryginalną polichromią. Uważana jest za jeden z cenniejszych zabytków sztuki sakralnej na Słowacji


Dobroslava
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewy
Miejscowość Dobroslava zlokalizowana jest 10 kilometrów na północ od Świdnika. Stojąca na końcu wsi cerkiew pochodzi z 1705 roku lecz w 1932 roku przeprowadzono rozbudowę, polegającą na dobudowaniu dwóch kaplic dzięki czemu świątynia uzyskała plan krzyża greckiego. Wewnątrz znajduje się kompletny ikonostas z początku XVIII wieku.


Fricka
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła
Fricka to wieś położona u stóp Lackowej, zaledwie kilka kilometrów od Tylicza. Przy głównej drodze, w tej niewielkiej wsi znajduje sie zbudowana z początkiem XVIII-go wieku cerkiew. Wewnątrz pochodzący z 1716 roku ołtarz oraz kompletny ikonostas z XVIII wieku. W ołtarzu bocznym znajduje się XVIII-wieczna ikona Opieki Bogurodzicy na której wśród osób toarzyszących, znajduje się prawdopodobnie wyobrażenie króla Jana III SobieskiegoHunkovce
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy
Hunkovce to wieś położona bezpośrednio przy głównej drodze ze Świdnika do Barwinka. Pochodząca z końca XVIII wieku cerkiew, znajduje się w pobliżu drogi i jest dziś nieużytkowana (wierni kozystają ze zbudowanej kilka lat temu cerkwi murowanej). W cerkwi nie ma żadnego wyposażenia a jedynie kilka eksponatów po funkcjonującym do niedawna muzeum, które zakończyło swoją działalność.


Hutka
Cerkiew pod wezwaniem śś. Kosmy i Damiana
Hutka - miejscowość przy głównej drodze z Bardejova do Świdnika. Powstała w 1923 roku cerkiew pierwotnie służyła grekokatolikom. Obecnie jest to prawosławna cerkiew filialna parafii w Varadce. W cerkwi znajduje się współczesny ikonostas oraz bogate wyposażenie pochodzące z cerkwi, która stała w miejscowości Hutka przed wybudowaniem obecnej świątyni.


Jedlinka
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy
Jedlinka znajduje się w pobliżu głównej drogi z Bardejova do Świdnika (15 kilometrów od Bardejova). Pochodząca z 1763 roku cerkiew jest typowym przykładem trójdzielnej cerkwi łemkowskiej. Cerkiew wyposażona jest w kompletny - pochodzący z końca XVIII wieku ikonostas oraz rokokowy ołtarz z ikoną Narodzenia Bogurodzicy


Korejovce
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy
Korejovce to wieś położona 2 kilometry na północ od głównej drogi Barwinek - Świdnik. Cerkiew została zbudowana w 1764 roku jednak na skutek toczonych w okolicach w 1944 roku walkach o Przełęcz Dukielelską została bardzo poważnie zniszczona. Odbudowano ją kilka lat po wojnie a remontu kapitalnego doczekała się dopiero w XXI wieku. Cerkiew bardzo długo pozostawała bez ikonostasu i dopiero przy remoncie kapitalnym, skompletowano ikonostas z ocalałych ikon z tej oraz pobliskich cerkwi. Przy cerkwi stoi dzwonnica, w której są trzy dzwony z roku 1769, 1771 i 1835


Kożany
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Spotkania Pańskiego.
Wieś Kożany położona jest 15 kilometrów na południowy-wschód od Bardejova. Nie jest znana dokładna data powstania świątyni lecz przyjmuje się, że powstała ona w połowie XVIII wieku. W cerkwi znajduje się nietypowy ikonostas w którym prócz wrót carskich znajdują się tylko jedne wrota diakońskie (standardowo w ikonostasie jest dwoje wrót diakońskich). W wieży cerkiewnej jest jeden z najstarszych dzwonów znajdujących się na terenie Słowacji. Pochodzi z 1406 roku.


Kożuchovce
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja
Cerkiew z miejscowości Kożuchovce niestety od 1927 roku znajduje się na terenie Muzeum Wschodniej Słowacji w Koszycach. Mimo przeniesienia jej do znajdującego się na Starym Mieście muzeum jest ona niedostępna dla zwiedzających. Cerkiew zbudowano prawdopodobnie w 1741 roku. W cerkwi brak jest wyposażenia. Obok cerkwi stoi dzwonnica, która nie pochodzi jednak z Kożuchovców lecz z okolic Użhorodu.


Krajne Cierno
Cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Bazylego Wielkiego
Krajne Cierno to wieś położona w połowie drogi pomiędzy Barwinkiem a Świdnikiem. Jedną z dwóch świątyń we wsi jest prawosławna cerkiew z 1930 roku. Cerkiew posiada pełne wyposażenie.


Krajne Cierno
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Bazylego Wielkiego
Krajne Cierno to wieś położona w połowie drogi pomiędzy Barwinkiem a Świdnikiem. Jedną z dwóch świątyń we wsi jest greckokatolicka cerkiew z 1730 roku. W cerkwi znajduje się kompletny ikonostas pochodzący z XVIII wieku.


Krive
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św Łukasza Ewangelisty
Miejscowość Krive znajduje się 10 kilometrów na południe od najwyższego szczytu Beskidu Niskiego - Busova. Najlepszy dojazd od strony Bardejova. Stojąca we wsi cerkiew greckokatolicka pochodzi z 1826 roku. Wewnątrz bardzo bogaty ikonostas wypełniony ikonami pochodzącymi z różnych okresów i świątyń.


Kurimka
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Boguodzicy
Kurimka - malutka wieś pomiędzy Świdnikiem a Bardejovem. Pochodząca z 1923 roku cerkiew jest świątynią nietypową - mimo konstrukcji drewnianej w latach siedemdziesiątych została otynkowana. Cerkiew wyposażona jest w ikonostas, w który została wyposażona w okresie budowy.


Ladomirova
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła
6 kilometrów przed Świdnikiem przy drodze z Bardejova znajduje się duża wieś Ladomirova. Stojąca tutaj cerkiew pochodzi z 1742 roku o czym świadczy widoczna nad wejściem do babińca inskrypcja. Cerkiew bez większych zniszczeń przetrwała II-gą wojnę światową lecz nie przetrwała bez zniszczeń burzy w 1957 roku (odbudowano ją w 1958 roku). Na świątynię zawaliło się pobliskie drzewo. Wewnątrz kompletny ikonostas z XVIII wieku.


Lukov-Venecia
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem śś. Kosmy i Damiana
Lukov-Venecia to miejscowość położona 20 kilometrów na zachód od Bardejova. Cerkiew nie jest użytkowana, msze święte odprawia się tylko przy okazji święta parafialnego. Cerkiew wybudowano w latach 1708-1709. Konstrukcja posadowiona jest na bardzo wysokiej kamiennej podmurówce niwelującej nachylenie terenu. Wewnątrz kompletny ikonostas


Medvedie
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Dymitra
Medvedie to miejscowość położona zaledwie 3 kilometry od granicy polsko-słowackiej w okolicach Barwinka. Budowa stojącej we wsi cerkwi została rozpoczęta w 1939 roku a zakończona po II-giej wojnie światowej. Bardzo nietypowy jest wystrój wnętrza, wszystkie ściany wyłożone są metalizowanym pokryciem. Kompletny ikonostas z czasów budowy uzupełniony jest współczesnymi ikonami.


Mikulasova
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy
Mikulasova a raczej wybudowana w 1730 roku cerkiew z Mikulasovej stoi od 1931 roku w Bardejovskich Kupelach. Jest zamknięta, nieużytkowana i znajduje się poza terenem skansenu. Wnętrze zostało pozbawione wyposażenia - jest pusta.


Mirola
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy
Mirola - wieś położona na południowy-wschód od przejścia granicznego w Barwinku. W centrum wsi znajduje się pochodząca z 1770 roku cerkiew. Wewnątrz bardzo bogate wyposażenie.


Niżny Komarnik
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy
Niżny Komarnik - zaledwie 4 kilometry od przejścia granicznego Barwinek - Vysny Komarnik. Kilkaset metrów od drogi, na wzgórzu znajduje sie postawiona w 1938 roku cerkiew. Została zaprojektowana przez znanego ukraińskiego architekta i badacza ludowej architektury - W. Siczyńskiego. Jest to jedyna na Słowacji cerkiew zbudowana w tradycyjnym stylu ukraińskim. W latach 50-tych była przez pewien okres czasu użytkowana przez prawosławnych. W cerkwi znajduje się pochodzący z początku XX-wieku ikonostas z Trebisova.


Nova Polianka
Nie ma już cerkwi w Novej Poliance, nie ma też cerkwi z Novej Polianki. Ta cerkiew jest jej wierną kopią i od 1986 roku stoi w skansenie w Świdniku. Oryginał nie przetrwał zniszczeń wojennych i w 1961 roku dopełnił swojego żywota. Cerkiew jest wyposażona w ikony oraz ikonostas będące eksponatami Świdnickiego skansenu.


Potoky
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewy
Potoky to wieś położona 15 kilometrów na południe od Świdnika. Stojąca we wsi cerkiew powstała w 1773 roku. Wewnątrz kompletny, oryginalny ikonostas.


Prikra
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła
Prikra - wieś przy granicy polsko-słowackiej 5 kilometrów od Barwinka. Cerkiew z 1777 roku jest cerkwią filialną parafii w Bodrużalu.


Semetkovce
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła
Semetkovce - wieś na wschód od Świdnika. Cerkiew powstała w 1752 i pierwotnie stała w innym miejscu niż w dniu dzisiejszym. Zbudowana w dosyć rzadkim stylu określanym jako "południowy". Wnętrze jest bardzo bogato wyposażone zarówno w ikony, które były na wyposażniu cerkwi jak i ikony pochodzące z innych okolicznych cerkwi. W cerkwi kompletny, pochodzący z XVIII wieku ikonostas.


Trocany
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Łukasza Ewangelisty.
Trocany - duża wieś położona 15 kilometrów na południe od Bardejova. Cerkiew we wsi powstała w 1739 roku, dziś użytkowana sporadycznie. W cerkwi znajduje się bardzo bogate wyposażenie pochodzące z różnych świątyń i z różnych okresów.


Varadka
Cerkiew pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy
Varadka to miejscowość na południowy-wschód od przejścia granicznego w Koniecznej. Cerkiew wybudowana w 1924 roku przez grekokatolików i pierwotnie przez nich użytkowana. Po wojnie została przejęta przez prawosławnych. Wewnątrz kompletny, współczesny ikonostas. W wieży zamiast dzwonu... drewniana kołatka.


Vysna Polianka
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewy
W przygranicznej Vysnej Poliance (2 kilometry od Becherova) znajduje się wybudowana w 1919 roku drewniana cerkiew. Wyposażenie współczesne.


Vysny Komarnik
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem śś Kosmy i Damiana
Miejscowość bezpośrednio przy polskiej granicy. 2 kilometry od przejścia granicznego w Barwinku. Cerkiew zbudowana w 1924 roku i z tego właśnie okresu pochodzi wyposażenie cerkwi


Zboj
Cerkiew pod wezwaniem Trzech Hierarchów.
Zboj a raczej cerkiew ze Zboja (słowacka część Bieszczadów) znajduje się od 1967 roku w skansenie w Bardejovskich Kupelach. Cerkiew została wybudowana w 1766 roku. Ikonostas w cerkwi jest tylko kopią - oryginał znajdje się w Muzeum w Bardejoviebeskid-niski.pl na Facebooku


 
9888

Komentarze: (46)Dodaj komentarz | Forum

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 3 i 2: (Anty-spam)
    ;

anthonyrg (dncmizftwf@gmail.com) - 2020-08-30 00:29:16
reggie bullock lakers maglia good quality cowboy sapka oilers third dres new york rangers dres nike tuned 1 mercurial noir philadelphia eagles new era nfl basic neo 39thirty czapka anthonyrg http://www.anthonyrg.com/
 
horseshoesale (jywjukbnm@gmail.com) - 2020-08-28 04:17:31
raptors camisetas lin vapormax flyknit 2 damen pittsburgh pirates new era mlb svart series 59fifty hatter nike dri fit 5 panel hut nike zoom triple bianca orlando magic howard maglia horseshoesale http://www.horseshoesale.com/
 
facepaintnj (pkkuslumpzr@gmail.com) - 2020-08-27 11:06:19
adidas predator 18.1 fg clear pomara?czowy san antonio spurs tan top 9fifty snapback sapka sac marque coccinelle nero e bianca tulle wedding vestito cleveland browns new era nfl training golfer a frame snapback ?epice adidas chelsea survetement facepaintnj http://www.facepaintnj.com/
 
kansoureview (bbctrclmfd@gmail.com) - 2020-08-27 00:22:42
cincinnati reds bucket ??? dr martens 1461 virginia schwarz janoski schwarz gr?n white strappy wedge sandals postal bucket klobouky nike blazer optic ?lut? kansoureview http://www.kansoureview.com/
 
russkiylen (nwnvnwovy@gmail.com) - 2020-08-04 22:44:18
hypervenom futbol sala yeezy 350 boost grau and orange hood zx torsion lady foot locker air max 97 hombres salomon s lab sense azul rosado quiksilver army cap russkiylen http://www.russkiylen.com/
 
aglatt (nxafohgdapj@gmail.com) - 2020-07-30 21:55:00
tech21 evo check iphone x sag fly flot buty new blue og hvit zara kjole love moschino schwarz handtasche giacchetto adidas vintage gris suede converse femme aglatt http://www.aglatt.com/
 
utahmiataclub (qqeufh@gmail.com) - 2020-06-27 01:02:53
alexander wang mini rucksack attica matrimonio tuta adidas climacool femme asics gel lyte iii todas blanco cardboard cowboy cappello nike zoom winflo 5 n?i fekete utahmiataclub http://www.utahmiataclub.com/
 
boostmymenu (bihuogmlyi@gmail.com) - 2020-06-02 23:43:43
cartable belle et la bete plus sequin vestito san francisco giants new era mlb inter americana 59fifty ?epice ensemble nike blanc femme hombre bajo cut hiking botas cage sphere clutch ta?ka boostmymenu http://www.boostmymenu.com/
 
arcmaniac (xnoqlvrky@gmail.com) - 2020-05-30 19:07:09
san francisco 49ers bucket sombrero montreal canadiens adidas nhl original six snapback ?????? gef?tterte lederpuschen adidas superstar shock rosa diabetic slippers near me levn? nfl snapback klobouky arcmaniac http://www.arcmaniac.com/
 
biezwodki (gpkikjvk@gmail.com) - 2020-05-12 04:07:09
ray ban glazen op sterkte air max 270 react white kleid mit spitze r?cken zebra cowboy hat new balance a3 ray ban ferrari grey biezwodki http://www.biezwodki.com/
 
spoilerfilms (brfpzp@gmail.com) - 2020-05-11 20:52:15
adidas easy boost 750 wl574esp r??owy asics ni?a decathlon nike shox current rojo nike fingertrap air max air jordan 10 pink spoilerfilms http://www.spoilerfilms.com/
 
rantalya (mtafky@gmail.com) - 2020-05-02 11:23:04
zapatos tac?n el corte ingl?s game womens arian foster black jersey nfl nike houston texans 23 fashion buty sportowe ocieplane cream ribbed midi dress zara rebajas vestidos mujer botines oto?o invierno rantalya http://www.rantalya.com/
 
ankiworld (hjxgpf@gmail.com) - 2020-04-28 23:26:38
air max 1 triple rot roshe gull trophy jordan 1 niedrig nicht gerade weiss new balance toddler tennis scarpe vapormax flyknit 3 hvid sort volt adidas originals superstar cip?k in feh?r ankiworld http://www.ankiworld.com/
 
maxcologne (eptkixy@gmail.com) - 2020-04-26 03:13:25
burberry giant check gauze scarf ralph lauren svart watch gr? hvit nike roshe flyknit sail blanc parajumpers kodiak eco femmes outerwear noir ray ban justin sunglasses ebay best north face summit series jacket maxcologne http://www.maxcologne.com/
 
icuteyou (rofrrcidl@gmail.com) - 2020-03-28 08:50:53
nike mercurial vapor for vendita zillow san diego chargers beanie air jordan retro 11 herre sko sort r?d adidas nmd stlt red kobe 10 usa schuhe nike lebron ambassador 9 bl? rosa icuteyou http://www.icuteyou.com/
 
guesthousesas (zqvupexkt@gmail.com) - 2020-03-21 01:47:35
air jordan retro 6 infrarojo for venta ray ban erika polarized lenses womens north face ribbon jacket hood jack north face summit series gore tex xcr pants the north face aconcagua down jacket womens cheap jewelry josh norman nike jersey guesthousesas http://www.guesthousesas.com/
 
dwebneedz (ahlogcafr@gmail.com) - 2020-02-22 21:50:40
zapatos color dorado rosado jordan 2018 precio nike air max 90 neon rot nike af1 supreme red zapatillas adidas spezial handball zapatos preandantes dwebneedz http://www.dwebneedz.com/
 
greggraziani (hqdjpcxx@gmail.com) - 2020-01-12 04:35:26
vagabond schuhe plateau unicorn shoes size 12 scarpe allenamento palestra szpilki so kate boots homme hm chaussures riviera femme greggraziani http://www.greggraziani.com/
 
mfextruder (ypjiyhw@gmail.com) - 2020-01-10 23:58:49
dam?nner nike kd 7 lila blau air jordan 12 retro nero varsity rosso bianca range nike free 5.0 neon bleu soldes tennis homme adidas copa mundial limited edition noir and blanc nike air max hyperfuse gr?n mfextruder http://www.mfextruder.com/
 
mobilekosar (srwnszdchw@gmail.com) - 2020-01-06 20:50:22
free run 2015 nike sb stefan janoski max nero marrone elite nike black mens ben roethlisberger home jersey nfl 7 pittsburgh steelers drift fashion hermes h belt sizes air jordan 1 retro infrarojo zephyr bon march? nike free tr2 hommes argent mobilekosar http://www.mobilekosar.com/
 
gridironstats (smbxmso@gmail.com) - 2019-12-04 09:03:00
nike air waffle mens blue gold canada goose expedition parka graphite grey gridironstats http://www.gridironstats.com/
 
smsteachers (jtpjulrsts@gmail.com) - 2019-11-26 00:29:33
nike free run 5.0 herren grau iron black mens nike free 5.0 v3 shoes ugg australia classic cardy black pink enfants adidas light up chaussures or rouge nike flyknit lunar 3 lilla wave mens air max leather smsteachers http://www.smsteachers.com/
 
casual floral dresses polyvore (eexfpit@gmail.com) - 2019-09-02 00:19:28
floral dress size 10 floral dress to formal wedding floral dress in house of fraser advert phase eight camille floral dress topshop floral lace tunic dress lace flower girl dresses bhs casual floral dresses polyvore http://www.lonmorris.net/casual-floral-dresses-polyvore-dressh
 
floral dresses for women cocktail slimming (skzaggoqdt@gmail.com) - 2019-06-29 13:22:49
blue floral dress express floral dress designer 2015 gucci red floral dress floral dress for toddler girl 2t alexa chung floral dress topshop black floral dress for wedding floral dresses for women cocktail slimming http://www.nosalink.com/floral-dresses-for-women-cocktail-slimming-dressh
 
xfullfilmizle (lvmgouoe@gmail.com) - 2019-05-20 21:25:58
adidas samba royal bleu north face m resolve jacket adidas originals stan smith white blue femmes noir and or adidas zx flux womens adidas stan smith mint green hat store pittsburgh xfullfilmizle http://www.xfullfilmizle.com/
 
alliesindex (fdebxot@gmail.com) - 2019-05-10 23:18:36
nike zoom sb stefan janoski svart mens nike hyperdunk 2015 shoes red purple converse chuck taylor all star white polo shawl sweater adidas zx flux lyser?d and hvid adidas nitrocharge 3.0 trx ag schwarz alliesindex http://www.alliesindex.com/
 
bezpozyczka (cetefbnzyl@gmail.com) - 2019-04-05 21:04:22
nike air max 90 full rouge cheap north face denali jackets for men adidas tubular woven green adidas zx 500 og blanc adidas neo advantage black white chicago white sox new era mlb gold badge 9fifty snapback cap bezpozyczka http://www.bezpozyczka.com/
 
lazydesiree (bivqygy@gmail.com) - 2019-03-21 10:46:29
ralph lauren pink pinstripe shirt company ray ban new wayfarer dark havana links of london sister charm nike lebron 14 gold pink mackage jacket online discount online nz manual the north face vostok down mens parka hood lazydesiree http://www.lazydesiree.com/
 
brian hoyer 2 jersey xl (pzeyxwgljq@gmail.com) - 2019-03-08 20:54:15
nfl nike new york jets 99 steve mclendon green name number logo pullover hoodie nike mercurial victory gul brun womens adidas nmd runner orange spain nike zoom alle out hvid s?lv oakley m frame sunglasses blue depths mississippi state baseball cap brian hoyer 2 jersey xl http://www.norigomme.com/brian-hoyer-2-jersey-xl-nflb
 
miaclearbras (jtpyzconzqb@gmail.com) - 2019-02-13 07:17:13
nike air max 90 green sky blue adidas springblade ignite blu marrone nike womens ryan allen navy blue backer new england patriots nfl 6 t shirt detroit lions jason hanson jersey adidas springblade drive mens silver grey womens nike air huarache nm orange pink miaclearbras http://www.miaclearbras.com/
 
killersandbox (hstrajst@gmail.com) - 2019-02-01 20:59:23
mens north face scythe jacket mens yj prada tri fold wallet adidas zx flux print arizona cardinals 38 andre ellington black alternate nike elite jersey nike air huarache mens red wings burberry cashmere ivory giant check scarf killersandbox http://www.killersandbox.com/
 
zanascuisine (kfvndgqt@gmail.com) - 2019-02-01 04:33:01
nike huarache utility dam?nner schwarz oakley sunglasses encounter ralph lauren polo shirts uk cheap ray ban aviator small silver mirror hermes kelly double tour bracelet size nike lebron 14 gold pink zanascuisine http://www.zanascuisine.com/
 
tarabzouni (pipccpvv@gmail.com) - 2019-01-25 18:52:25
ugg classic tall size 11 nike jordan eclipse london nike air max outlet bremen new era 39thirty adjustable grey pink mens nike air max tn shoes zx flux red and black hole tarabzouni http://www.tarabzouni.com/
 
bydecode (txmgul@gmail.com) - 2019-01-20 17:21:22
ferragamo belt large buckle mackage satchel net health adidas tubular iridescent womens nhl jerseys black pittsburgh penguins 29 marc andre fleury jerseys brandon crawford giants jersey green yellow mens air jordan phase 23 classic shoes bydecode http://www.bydecode.com/
 
vihjelper (xjwdgbgvep@gmail.com) - 2018-12-02 07:26:30
pandora jewelry clip charms black air max safari nike flyknit racer menns gul silver yellow mens nike darwin shoes nike lunar tempo flyknit racers earthtone gold green mens nike shox 2016 shoes vihjelper http://www.vihjelper.com/
 
amrservicio (emhbwodapme@gmail.com) - 2018-11-13 06:27:27
ray ban wayfarer us questions texas christian horned frogs of the world ncaa hotd m fit cap gray fendi belt toronto parajumpers alaska red blue womens nike free air shoes jordan future custom red columbia amrservicio http://www.amrservicio.com/
 
dineet (ktqvhpr@gmail.com) - 2018-11-03 02:35:12
nike darwin purple sky blue nike free flyknit 4.0 good for running jack barato nike free flyknit 5.0 mujeres plata kobe 10 jogger kobe bryant mackage leather jacket toronto mennns nike air max 90 hvit dineet http://www.dineet.com/
 
5 ulf samuelsson jersey menu (sbblmnv@gmail.com) - 2018-10-06 03:23:37
michael kors canvas tote handbagsmichael kors satchels bedford x5 rimmichael kors bedford bag canada salemichael kors jet set wallet pale pink glitter 5 ulf samuelsson jersey menu http://www.pbchildrens.com/nfloutlet_en/5-ulf-samuelsson-jersey-menu
 
ugg sheepskin cuff boot grey quarter (wnizatmyp@gmail.com) - 2018-09-30 03:45:49
oakley scalpel motogp for salediscount ray ban cats 5000 look alikerayban round metal rb3475q 029 14discount ray ban round liteforce ugg sheepskin cuff boot grey quarter http://www.thuonghieubentre.com/uggsale_en/ugg-sheepskin-cuff-boot-grey-quarter
 
michael kors satchels naomi village menu (wrjlgwwnz@gmail.com) - 2018-09-27 20:10:10
discount ray ban rb2132 brown gradient on antique polarizedoakley dispatch aurinkolasit for salecheap ray ban rb20257 stockwholesale oakley garage rock dimensions michael kors satchels naomi village menu http://www.helixlearningcenter.com/mkwholesale_en/michael-kors-satchels-naomi-village-menu
 
nike classic cortez nylon hyper blue (mhzlgfscqe@gmail.com) - 2018-09-20 03:04:26
asics onitsuka tiger mexico 66 blue gold,adidas crazy light boost kyle lowry contract,nike air max 90 x tokyo ghoul,purple silver mens nike air max 90 premium shoes,adidas springblade mens 11,lebron ambassador 9 red,womens nike air presto blue white,nike air max dirty denim kaufen nike classic cortez nylon hyper blue http://www.veetracker.net/nike-classic-cortez-nylon-hyper-blue-shoesv
 
adidas zx 700 beige (xyambxyc@gmail.com) - 2018-09-06 14:24:11
nike air max 2015 lunarlon,nike free boxing boots,nike air max 90 black zebra,nike air max 90 damänner grau gelb,nike air huarache iridescent,nike cortez blue original,adidas superstar bold linen,nike air force 1 high red suede adidas zx 700 beige http://www.mosesbodyshop.net/adidas-zx-700-beige-shoesv
 
cheap adidas 11pro adipure trx mens silver (bnvuikt@gmail.com) - 2018-08-23 14:49:18
moncler tapajos vestmoncler coats in london wi for salemoncler mens coats on sale kansas city for salecheap moncler womens coats bloomingdales coupon cheap adidas 11pro adipure trx mens silver http://www.keylargoelectriccontractor.com/zapatoswholesale_en/cheap-adidas-11pro-adipure-trx-mens-silver
 
nike lebron 13 bhm meaning (mfvilll@gmail.com) - 2018-08-20 01:42:10
adidas neo selena gomez spring 2015nike sb stefan janoski max blue kopen middle schoolair max wright atomic rednike kobe 9 low cheap nike lebron 13 bhm meaning http://www.measurementstore.com/preorder/nike-lebron-13-bhm-meaning
 
moncler jackets in new york yankees (hfyvpbqs@gmail.com) - 2018-08-16 13:04:00
uggs australia sheepskin cuff boot linersuggs bailey bow womens cheap mealsugg classic mini black xt320nike air max 2013 womens white red moncler jackets in new york yankees http://www.lightatthelighthouse.com/monclerdiscount_en/moncler-jackets-in-new-york-yankees
 
air max tn 4 (dayhbpzbgpm@gmail.com) - 2018-07-29 22:04:09
adidas john wall 3 black pinknike air jordan 12 retro low mens basketball trainers 308317 003 sneakers shoesair jordan 1 ko highnike free tr flyknit 5.0 white black air max tn 4 http://www.tnhomesforheroes.com/football-shoes/air-max-tn-4
 

e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 15 osób
Logowanie