Śnieżne trasy
  • Przełęcz Małastowska-Wirchne
  • Wirchne-Zawiersza
  • Wirchne-Banica
  • Zawiersza-Pod Dziamerą
  • Zawiersza - Pętna Cerkiew
  • Pod Dziamerą - Banica
  • Pod Dziamerą - Wypał
  • Banica - gościniec Banica
  • Banica - Pod Kamiennym Wierchem
  • Gościniec Banica - Wypał
  • Kanada - Wołowiec
  • Wołowiec - Wołowiec Cerkiew
  • Wołowiec - Pod Mareszką
  • Radocyna - Czarna
  • Radocyna - Wyszowatka
  • Długie - Sucha
  • Długie - Wyszowatka
  • Czarna - Pod Bukiem
  • Czarna - Jasionka
  • Pod Bukiem - Jasionka
  • Pod Bukiem - Sucha
  • Jasionka - Pod Kamiennym Wierchem
  • Sucha - Spełzły Las
  • Spełzły Las - Nad Nieznajową
  • Spełzły Las - Nad Nieznajową
  • Nad Nieznajową - Wołowiec Cerkiew
  • Wołowiec Cerkiew - Pod Mareszką
  • Pod Mareszką - Bartne
  • Pod Kamiennym Wierchem - Krzywa Cerkiew
  • Wielka Zielona Pętla
Portal beskid-niski.pl
  • Łemkowie
  • Miejscowości
  • Cmentarze wojenne
  • Cerkwie i kościoły
  • Obiekty
  • Przyroda
  • Galeria

 

/ Narty biegowe / Bezpieczeństwo na trasach
 

Bezpieczeństwo na trasach

Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK jako instytucja posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie wędrówek na nartach, opracowała 10 podstawowych zasad (dekalog), których należy przestrzegać, aby uniknąć wypadków na narciarskim szlaku. Pozwolimy sobie go tutaj w całości zacytować.

Dekalog 1. Nigdy nie wybieraj się na wycieczkę samotnie. Zespół trzech uczestników to minimum niezbędne dla bezpiecznego przeprowadzenia wycieczki. Nie oddalaj się od zespołu i nie zostawiaj towarzysza bez opieki!
2. Na towarzyszy wycieczek dobieraj narciarzy o podobnej kondycji fizycznej i zbliżonych umiejętnościach narciarskich oraz zbliżonych upodobaniach, są to warunki dla stworzenia harmonijnego zespołu.
3. Wolne i równomierne tempo marszu jest najmniej męczące i najszybciej doprowadza do celu.
4. Na wycieczki zabieraj zawsze plecak, a w nim: dodatkowe ciepłe okrycie, wiatrówkę, czapkę i rękawice, konieczną porcję żywności (nie zapomnij o termosie z gorącą herbatą!), mapę terenu wycieczki i kompas.
5. Na dłuższą trasę wycieczkową wychodź możliwie wcześnie, aby uzyskać zapas czasu na ewentualne pokonanie nieprzewidzianych przeszkód. Nie zapomnij zabrać latarki-czołówki. Zostaw wiadomość o trasie wycieczki i przewidywanym czasie powrotu!
6. Pamiętaj, że pogoda w górach może ulec gwałtownej zmianie, czyniąc z niewinnego spaceru uciążliwą wyprawę.
7. Ucz się rozpoznawać niebezpieczeństwa na wycieczkach, aby skutecznie chronić przed nimi siebie i towarzyszy. Wyrabiaj sobie zmysł orientacji w terenie – zwracaj baczną uwagę na każdy szczegół terenu, pogodę i gatunek śniegu.
8. Nigdy nie przeceniaj swoich sił i umiejętności, nie wstydź się zawrócić z drogi, gdy tracisz orientację w terenie lub opadasz z sił.
9. W zjeździe zawsze panuj nad nartami, nie dopuszczaj do osiągnięcia takiej szybkości, przy której bezpieczne zatrzymanie staje się niemożliwe. Zwracaj uwagę na innych narciarzy, zachowaj bezpieczne odległości, aby uniknąć zderzenia.
10. Bądź zdyscyplinowany i koleżeński, pomagaj słabszym i słuchaj bardziej oświadczonych.
Na szlaku i w schroniskach zachowuj się zawsze kulturalnie.
Szanuj przyrodę – nie niszcz roślinności i nie płosz zwierzyny.

Regulamin korzystania ze szlaków narciarskich
Doskonałym uzupełnieniem DEKALOGU w sprawie bezpieczeństwa i sposobu zachowania się na szlakach jest regulamin korzystania ze szlaków narciarskich, opracowany wspólnie Stowarzyszenie i Nadleśnictwo Gorlice.
Jeśli chcesz korzystać z naszych szlaków – musisz się do niego bezwzględnie stosować!
Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplić jego zasobów granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Leśnie szlaki narciarskie na terenie Nadleśnictwa Gorlice i Gminy Sękowa przeznaczone są do turystycznego i rekreacyjnego ich użytkowania w okresie zimowym.
2. Organizatorem turystyki narciarskiej na terenie Nadleśnictwa Gorlice i Gminy Sękowa nie są Lasy Państwowe i Gmina. Za ewentualne wypadki na szlakach narciarskich odpowiada organizator turystyki lub sami użytkownicy.
3. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekuna.
4. Zabrania się korzystania ze szlaków bez opieki osobom w wieku poniżej 18 lat.
5. Szlaki do turystyki narciarskiej na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Gorlice i Gminę Sękowa są ogólnodostępne. Za wjazd na szlak i korzystanie z urządzeń szlaków nie pobiera się opłaty.
6. Szlaki służą turystycznemu i rekreacyjnemu ich wykorzystaniu. Wszelkie imprezy mogą się odbywać na mocy odrębnych uzgodnień z Nadleśnictwem Gorlice.
7. Poruszanie się po szlakach dozwolone jest od świtu do zmroku, podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla turysty.
8. Korzystający ze szlaków narciarskich powinien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, pieszych. Należy bezwzględnie dostosować się do znaków ostrzegawczych.
9. Użytkownicy szlaków powinni mieć świadomość, że warunki na szlakach mogą ulegać radykalnym zmianom z powodu wahań temperatury, opadów śniegu, gwałtownej odwilży.
10 Jazda na nartach jest dopuszczalna jedynie po wyznaczonych drogach, ścieżkach i placach ku temu przeznaczonych. Technika, sposób oraz szybkość jazdy musi być dostosowana do warunków panujących na szlaku.
11. W miejscach, gdzie narciarskie szlaki pokrywają się ze szlakami turystyki pieszej należy bezwzględnie ustąpić miejsca pieszym
12. Zjeżdżanie poza szlak specjalnie oznakowany dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowanie życia ludzi lub zwierząt, alarmie o pożarze lasu, ominięcia leżących drzew).
13. Szlaki mają charakter crossowy (terenowy) i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nim szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem.
14. Należy pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią itp.
15. Poszczególne odcinki szlaków mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami: ZAKAZ WSTĘPU – trwają prace leśne.
16. Podstawowe oznakowanie szlaku narciarskiego stanowią trzy poziomo stykające się paski: zewnętrzne w kolorze pomarańczowym i środkowy w kolorze danego odcinka (zielony, czerwony, niebieski), malowane na pniach drzew i innych obiektach terenowych. Kierunkowskazy, w tym strzałka kierunkowa, w postaci pomarańczowy tabliczek z grotem w kolorze danego odcinka, umieszczona na drewnianych tyczkach lub pniach drzew.
17. W miejscach wymagających szczególnej uwagi i ostrożności umieszczone będą znaki ostrzegawcze – trójkątne, czerwona obwódka, żółte tło, w tym również znak STOP oznaczający konieczność zatrzymania się , oraz informacja, że bardzo trudny odcinek należy przejść pieszo.
18. Kolory szlaków nie oznaczają trudności technicznych i kondycyjnych, ani długości tras.
19. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.
20. Biwakowanie i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach oznakowanych.
21. Za niestosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu na użytkownika szlaku może zostać nałożona kara grzywny w wysokości ustalonej przez właściwe przepisy prawa.
22. Każdorazowy wjazd na szlak jest traktowany jako akceptacja niniejszego regulaminu.

Rady dla początkujących i mało zaawansowanych
Oto kilka praktycznych porad dla początkujących i mało zaawansowanych pragnących uprawiać turystykę narciarską lub narciarstwo biegowe rekreacyjnie (biegi narciarskie jako sport wyczynowy rządzą się innymi zasadami jeśli chodzi o dobór sprzętu). Pamiętaj, że trasy do turystyki narciarskiej nie zawsze są utwardzone z założonym śladem. Zatem narty, a zwłaszcza kije zapadają się głębiej w śniegu.

1. Wybierz narty śladowe lub backcountry posiadające łuskę na środkowej części ślizgu. Najlepiej sprawdza się łuska o nacięciach prostopadłych do osi narty (najlepiej trzyma na podejściu [podbiegu]).
2. Długość narty dobierz w ten sposób, aby była ona nie większa od wzrostu niż 10 do 15 cm. Ułatwi Ci to manewrowanie przy zjazdach oraz w trudniejszych warunkach np. na wąskiej leśnej drodze.
3. Dla nart śladowych wybierz wiązania typu NNN (dwie szyny prowadzące przy wiązaniu) lub SNS (jeden rowek prowadzący). Dla nart typu backcountry typy wiązań to odpowiednio NNN BC i SNS X-Adv.
Wiązania typu backcountry są znacznie masywniejsze (przez co nieco cięższe), ale za to mocniejsze i lepiej trzymające but przy skrętach. Nie zawracaj sobie głowy wiązaniami typu NN 75 (na trzy ząbki w wiązaniu) – jest to stary typ i daje duży dyskomfort przy manewrowaniu nartami.
4. Pamiętaj że do każdego typu wiązań pasuje inny rodzaj butów. Zatem przy zakupie sprzętu najpierw dobieraj sobie buty do nogi, a dopiero potem wiązania do tych butów.
Buty muszą być wygodne i na tyle duże abyś mógł (mogła) ubrać ciepłą skarpetę lub skarpety (w zależności od odporności Twoich stóp na mróz).
5. Kije natomiast dobierz krótsze od wzrostu jedynie o 15 – 20 cm. Dłuższe kije bardzo ułatwiają podchodzenie (podbiegi) na bardziej stromych stokach, ponieważ znacznie więcej ciężaru przenoszą wtedy Twoje mięsnie szerokie grzbietu, które są znacznie mocniejsze od tricepsów.
6. Przy podchodzeniu (podbiegu) na bardziej stromych stokach dłonie staraj się trzymać jak najbliżej barków i tułowia (nie wysuwaj ich do przodu jak przy poruszaniu się po niewielkich kątach wzniosu stoku), a narty mocniej dociskaj do podłoża (jak gdybyś chciał tupnąć). Jeśli mimo tego narty zaczynają cofać zastosuj „jodełkę” („choinkę”) - ułożenie nart w kształcie litery V.
7. W czasie zjazdu pamiętaj, aby nie przekraczać prędkości, przy której nie będziesz mógł w każdej chwili zapanować nad nartami !!!Wszystkie uwagi kierować proszę na adres bartek@beskid-niski.pl

beskid-niski.pl na Facebooku


 
762

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 2 i 0: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 13 osób
Logowanie