Rezerwaty
  • Kamień nad Jaśliskami
  • Przełom Jasiołki
  • Modrzyna
  • Wadernik
  • Żródliska Jasiołki
  • 1000lecia na Górze Cergowej
  • Kornuty
  • Igiełki
  • Cisy w Nowej Wsi
Inne
  • Przyroda
  • Magurski Park Narodowy
  • Jaśliski Park Krajobrazowy
Fauna i flora
  • Fauna
  • Flora
Ochrona przyrody

 

/ Góry / Przyroda / Rezerwaty / Przełom Jasiołki
 

"Przełom Jasiołki"

Powierzchnia rezerwatu - 121,32 ha.
Forma ochrony - częściowa; rezerwat przyrody.
Przedmiot ochrony - drzewostan tworzący las o naturalnym charakterze, stanowiący pozostałość dawnej Puszczy Karpackiej, porastający teren w rejonie malowniczego przełomu Jasiołki między masywami Ostrej (687 m n.p.m.) i Piotrusia (727 m n.p.m.)

Utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 listopada 1976 roku.
Rezerwat położony jest na terenie wsi Daliowa (gmina Dukla), w powiecie krośnieńskim na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa i zrządzanych przez Nadleśnictwo Dukla, w obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego .

Obszar Beskidu Niskiego, w którym znajduje się rezerwat "Przełom Jasiołki", określany często nazwą Beskidu Dukielskiego, odznacza się dominacją niskich grzbietów i masywów górskich mieszczących się zwykle w przedziale wysokości od 650 do 750 m n.p.m. Jedynie szczyt Kamień, położony w paśmie granicznym na południe od rezerwatu, osiąga wysokość 857 m n.p.m.

Rezerwat obejmuje klasyczny i bardzo typowy dla Beskidu Niskiego, rejon przełomowego odcinka rzeki Jasiołki o szczególnie malowniczym krajobrazie oraz urozmaiconej morfologii. Rzeka tworzy tu wąską, głęboko wciętą dolinę pomiędzy dwoma wzniesieniami: Ostrą (687 m n.p.m.) i Piotrusiem (727 m n.p.m.) W zachodniej części rezerwatu dno doliny jest bardzo wąskie (około 20 m), zbocza są strome, miejscami skaliste.
Wzdłuż lewego brzegu Jasiołki występują ścianki skalne, obrywy i podcięcia, osiągające do 30 m wysokości. W kierunku wschodnim dolina rozszerza się i w okolicy gajówki Spalone osiąga już około 700 m szerokości. Meandrująca w tym rejonie Jasiołka podcina lewe zbocze doliny, tworząc tu stale osypujące się urwisko o wysokości 25 m. Północny stok Ostrej, na którym znajduje się przeważająca powierzchnia rezerwatu charakteryzuje się bardzo zmiennym stopniem nachylenia, od stromych i urwistych, poprzez lekko pochyłe do lokalnie płaskich. Teren rezerwatu a szczególnie jego zachodnia część, obfituje w rozległe języki i nisze osuwiskowe, obrywy skalne i wielkie pola rumowisk. Zróżnicowanie wysokościowe terenu wynosi 230 m ( 390 - 620 m n.p.m.). We florze spotykane są takie gatunki jak: sałatnica leśna, tojad wiechowaty, lulecznica kraińska, turzyca siedmiogrodzka i inne.

Przez teren rezerwatu prowadzi ścieżka przyrodnicza "W przełomie Jasiołki", do której można dojść z pola namiotowego Stasianie zielonym szlakiem turystycznym.

beskid-niski.pl na Facebooku


 
1522

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 9 i 1: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 20 osób
Logowanie