• Łemkowie w III Rzeczypospolitej
  • Fundacja Rutenika
  • "Pamięć silniejsza od śmierci" - akcja odbudowy cmentarzy łemkowskich
  • Nieformalna Grupa Kamieniarzy "Magurycz"
  • Kalendarium działalności N.G.K. "Magurycz"
  • Sprawozdanie za rok 2004 N.G.K "Magurycz"
  • Sprawozdanie - wiosna 2005 N.G.K "Magurycz"
  • Sprawozdanie - lato 2005 N.G.K "Magurycz"
  • Sprawozdanie - I-szy obóz - lato 2006
  • Sprawozdanie za rok 2006 N.G.K. "Magurycz"

 

/ Łemkowie / Działalność społeczna / Sprawozdanie Stowarzyszenia "Magurycz" za rok 2008
 

Cmentarze pełne są ludzi, bez których świat nie mógłby istnieć.

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MAGURYCZ
NA RZECZ OCHRONY SZTUKI SEPULKRALNEJ
I MAŁEJ SAKRALNEJ ARCHITEKTURY PRZYDROŻNEJ
W ROKU 2008

SEZON XXII

- 15 II - 12 III - wystawa p.t.: "Cum tacent clamant..." prezentująca działania Magurycza w latach 2005-2007, Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach; wystawa powstała dzięki Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- 26 IV - Serednie Małe, gm. Czarna - remont cokołu przydrożnego krzyża "pańszczyźnianego" (?); lustracja stanu cmentarza greckokatolickiego i katolickiego w Polanie k/Czarnej; środki własne Magurycza,

- 27 IV - 4 V - remont 33 wybranych (najstarszych) nagrobków na cmentarzu greckokatolickim w Żukowie, gm. Cieszanów, remont dalszych 22 zaawansowany w 50%; odbył się dzięki środkom zebranym przez byłych mieszkańców Żukowa i ich potomków oraz środkom własnym Magurycza (chemia konserwatorska), 42 obóz,

- 16 V - Maróz - Dziedzictwo Kulturowe - VII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich; organizatorzy: Fundacja Wspomagania Wsi oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA; tamże przeprowadziliśmy warsztaty poświęcone metodyce pracy na cmentarzach oraz typografii nagrobnej,

- 29 VI - 12 VII - samodzielna kontynuacja prac remontowych na cmentarzu żydowskim w Baligrodzie, gm. w miejscu, remont 5 wapiennych oraz 49 piaskowcowych macew; środki własne Magurycza, wolontariuszy i prywatnych darczyńców, 43 obóz,

- 15 - 16 VII - prowadzenie prac remontowych na cmentarzach greckokatolickich w Hołuczkowie i Rozpuciu, gm. Tyrawa Wołoska, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich we współpracy ze Stowarzyszeniem "Jeden Świat",

- 19 VII - 3 VIII - Ukraina: Pidkamiń, rejon Brody, obłast lwowska - remont 19 wybranych XVII/XVIII-wiecznych nagrobnych kamiennych krzyży "podolskich" (w tym także rekonstrukcje) oraz 16 kamiennych płyt nagrobnych na cmentarzu wokół Kamienia (ostaniec); prace zabezpieczające przy XVIII-wiecznej tablicy fundacyjnej i XVIII-wiecznych detalach architektonicznych w monastyrze Studytów (dawniej klasztor dominikański); drobne prace remontowe przy wybranych nagrobkach na cmentarzu polsko-ukraińskim; Huta Pieniacka, rejon Brody, obłast lwowska - remont 21 nagrobków na cmentarzu rzymskokatolickim, remont 4 cokołów krzyży i figur przydrożnych zaawansowany w 50 %; I etap projektu "Cum tacent clamant - cmentarze żywe" realizowanego we współpracy z Caritasem UGKC z Drohobycza oraz Monastyrem Studytów w Podkamieniu, a dotowanego w ramach programu "RITA - Przemiany w regionie" przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Edukacja dla Demokracji, prace w Hucie P. w nieznacznym stopniu wsparli finansowo byli mieszkańcy tej miejscowości oraz ich potomkowie; 44 obóz,

- 11 - 13 i 19 VIII - prowadzenie prac remontowych na cmentarzu greckokatolickim w Siemuszowej, gm. Tyrawa Wołoska zorganizowanych przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich we współpracy ze Stowarzyszeniem "Jeden Świat",

- 17 - 30 VIII - remont 2 nagrobków na greckokatolickim cmentarzu cerkiewnym i 14 na cmentarzu grzebalnym w Polanach, gm. Krempna; remont 1 nagrobka na greckokatolickim cmentarzu cerkiewnym i 6 wybranych na cmentarzu grzebalnym w Żydowskiem, gm. Krempna; II etap projektu "Cum tacent clamant - cmentarze żywe" realizowanego we współpracy z Caritasem UGKC z Drohobycza, a dotowanego w ramach programu "RITA - Przemiany w regionie" przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Edukacja dla Demokracji; 45 obóz,

- 8 - 13 IX - prowadzenie prac remontowych na cmentarzu wojennym nr 59 z I W.Ś., Przysłup, gm. Uście Gorlickie; środki pozyskane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

- 15 - 16 IX - Zduńska Wola - I Ogólnopolska Konferencja Osób Działających na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kultury Żydowskiej w Polsce zorganizowana przez Towarzystwo Historyczne Yachad; prezentacja działań Magurycza na cmentarzach żydowskich,

- 8 X - 17 XI Drohobycz, woj. Lwowskie, Ukraina - wystawa p.t. "Cum tacent clamant - cmentarze żywe" w Muzeum "Drohobyczczyna" prezentująca działania Magurycza i Caritasu Samborsko-Drohobyckiej Eparchii UGKC

- 11 - 12 X - Gliwice - prezentacja działań Magurycza w formie skromnej wystawy p.t. " Magurycz 1987 - 2008" oraz wykładu na temat metodyki prac cmentarnych w ramach konferencji poświęconej cmentarzom zorganizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa kulturowego Gliwic "Gliwickie metamorfozy".

CMENTARZE PEŁNE SĄ LUDZI, BEZ KTÓRYCH ŚWIAT NIE MÓGŁBY ISTNIEĆ...


STATYSTYKA

1. Liczba wolontariuszy, którzy bezpośrednio wzięli udział w projektach: 62
2. Liczba osób, na które projekty oddziaływały pośrednio:
- w skali regionu (8 gmin, 7 powiatów) - parę tysięcy
- w skali kraju (trudne do oszacowania) - około 100.000
- poza granicami - Ukraina - Pidkamiń - parę tysięcy, Huta Pieniacka: około 100

3. Organizacje, instytucje i osoby, które współpracowały w realizacji projektów:
- Caritas Samborsko-Drohobyckiej Diecezji UGKC w Drohobyczu, Ukraina,
- Monastyr Studytów w Podkamieniu, Ukraina,
- Archeolog lwiwskiej obłasti, Ukraina,
- Muzeum Drohobyczczyzny w Drohobyczu, Ukraina,
- byli mieszkańcy Żukowa i ich potomkowie,
- Drużyny ZHR,
- Magurski Park Narodowy, Krempna,
- Parafia rzymskokatolicka w Polanach k/Krempnej,
- Sołtys Hołubicy - Ukraina,
- Sołtys Pidkaminia - Ukraina,
- Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich, Zagórz,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy, Nowica,
- Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Lublin,
- Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa,
- potomkowie mieszkańców Huty Pieniackiej,

4. Fundusze pozyskane na statutową działalność Magurycza, których istota pozostaje niezmienna od 22 lat:
- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności/Fundacja Edukacja dla Demokracji - Program RITA - Przemiany w Regionie,
- Fundacja Wspomagania Wsi,
- fundusze zgromadzone przez byłych mieszkańców Żukowa i ich potomków,
- fundusze zgromadzone przez byłych mieszkańców Huty Pieniackiej i ich potomków,
- rzeczowo wsparli nas także liczni prywatni darczyńcy.

5. Wykaz ważniejszych relacji w środkach masowego przekazu o realizowanych projektach:
- "Opornik" - I 2008, Lublin, "Ręce kamieniarza", Dorota Kozińska,
- "Rzeczpospolita" - II 2008, "Punk klei krzyże", wywiad Joanny Lichockiej z Szymonem Modrzejewskim,
- "Telenowiny" - TVP3 - relacja o pracach remontowych na cmentarzu greckokatolickim w Żukowie,
- "Gazeta Bieszczadzka" - relacja o pracach na cmentarzu żydowskim w Baligrodzie,
- TVP3 Rzeszów - reportaż interwencyjny w sprawie sprofanowanych cmentarzy Greckokatolickich w Tarnawce i Wisłoczku,
- TVP3 Łódź - relacja z prezentacji działań Magurycza na konferencji w Zduńskiej Woli
poświęconej ochronie dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce.

6. Wydawnictwa:
- "Kamienie są lekkie..." - słów parę o pracach na cmentarzach,
- "Działania "Nadsania" i Magurycza w latach 1987 - 2007...",
- Ulotka Magurycza.

7. W ramach działań w roku 2008 wyremontowaliśmy w Polsce i na Ukrainie 171 nagrobków kamiennych na cmentarzach greckokatolickich, cmentarzu żydowskim oraz cmentarzu katolickim i 1 krzyż przydrożny.

           Szymon Modrzejewski
           przewodniczący MaguryczaPolecam również zapoznanie się z innymi tekstami związanymi z działalnością N.G.K. "Magurycz
O Nieformalnej Grupie Kamieniarzy "Magurycz"
Kalendarium obozów "Nadsanie" i obozów N.G.K. "Magurycz"
Skrócone sprawozdanie za rok 2004 z XVIII sezonu (26 i 27 obozu) N.G.K. "Magurycz"
Skrócone sprawozdanie - wiosna 2005 N.G.K. "Magurycz"
Skrócone sprawozdanie - lato 2005 (29, 30 i 31 obóz) N.G.K. "Magurycz"
Sprawozdanie za rok 2006
Sprawozdanie za rok 2007Wszystkich chętnych do pracy z nami lub wspierania naszej działalności - w każdej sensownej formie - zapraszamy!
KONTAKT: szymon@magurycz.org oraz damian@magurycz.org

beskid-niski.pl na Facebooku


 
693

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 7 i 9: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 95 osób
Logowanie