Góry
  • Turystyka piesza
  • Mapa wydawnictwa PTR Kartografia na podkładzie map WIG
  • Mapa wydawnictwa Compass. Wydanie III z 2005 roku.
Łemkowie i Łemkowszczyzna
  • Łemkowie
Obiekty i miejscowości
  • Miejscowości
  • Cmentarze wojenne
  • Cerkwie i kościoły
  • Tabela obiektów
Przyroda
  • Przyroda
Noclegi
  • Noclegi
  • Jak znaleźć nocleg?
  • Dodaj ofertę
Galerie zdjęć
  • Najlepsze zdjęcia
  • Panoramy sferyczne
  • Galerie tematyczne
  • Zdjęcia archiwalne
Informacje praktyczne
  • Przejścia graniczne
  • Komunikacja
  • Pogoda
Sport
  • Rower
  • Sporty zimowe
Portal beskid-niski.pl
  • Wyniki zakończonego konkursu
  • Księga gości
  • Subskrypcja
  • Linki
  • Mapa portalu

 

/ Zapraszamy do konkursu !!!
 

Konkurs!! 10 lat z beskid-niski.pl

      www.hanzel.pl
www.koboj.com    www.uzdrowisko-wysowa.pl    www.wysowa.com.pl    www.banica.com.pl   
www.noclegi.pulawy.pl     www.bortnianka.webpark.pl   


www.pascal.pl    www.rewasz.com.pl    www.bezdroza.com   

www.npm.com.pl    www.czarne.com.pl    www.compass.krakow.pl   

www.serencza.plKonkurs "5 lat z beskid-niski.pl"


Konkurs "5 lat z beskid-niski.pl" przeszedł do historii.
Bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo czynne i bierne. Jak wynika z wielu listów, konkurs oprócz dobrej zabawy na wysokim poziomie, spełnił rolę jaką spełnia portal www.beskid-niski.pl czyli zachęcił do dalszego odkrywania tej pięknej ziemi.
Po blisko miesiącu zabawy, pozostałem z tysiącami listów z odpowiedziami na pytania, udzielonymi przez kilkaset osób.
Liczba uczestników, która mnie bardzo mile zaskoczyła, niestety spowodowała, że nie uda się tak szybko jak planowałem przekazać wszystkim zainteresowanym listy laureatów. Proszę o cierpliwość... to wSzystko jest na głowie jednej osoby.
O ile głosy są już jednokrotnie policzone to zobowiązałem się do przeliczenia raz jeszcze głosów 30 osób, które uzyskały największą liczbę punktów. Jest 9 nagród I-go i II-go stopnia, Więc nie chciałBym aby ktoś został skrzywdzony.

W pierwszej kolejności zostaną zaprezentowane prawidłowe odpowiedzi a następnie lista laureatóW. Chcę pozostawić sobie czas na wyjaśnienie ewentualnych kontrowersji. Z 11-tu pytań - odpowiedzi na 10 z nich są jednoznaczne. Jednak pytanie 8-me spowodowało lawinę pomysłów, które wzbudzały na przemian podziw i śmiech. Pytanie zostało celowo skonstruowane jako otwarte, dające możliwość udzielenia różnych odpowiedzi (wiele osób napisało mi, że zostałem zaskoczony gdyż spodziewałem się, iż padną odpowiedzi jednoznaczne - zaprzeczam jednak temu, gdyż tak samo sformułowane było pytanie na konkurs "2 lata portalu..." i również wtedy zostałem baaardzo zaskoczony). W tym pytaniu wiele odpowiedzi niestety nie uznałem co z pewnością nie zostanie przyjęte z zadowoleniem, aczkolwiek nie miałem innego wyjścia. Szczególnie ostrożnie oceniałem to pytanie w odniesieniu do osób z czołówki stawki (taki jest też cel ponownego sprawdzania odpowiedzi).
Wszystkie kontrowersje konsultowałem ze specjalistami z dziedzin, których dotyczyły, szczególne jednak podziękowania dla Wojtka Steca, z którym konsultowałem każda decyzję związaną z konkursem i który służył mi pomocą i radą w każdej sytuacji.

Proszę więc o cierpliwość - na pewno potrzebny mi jeszcze jest minimum jeden dzień.
Postaram się na bieżąco uzupełniać stronę prawidłowymi odpowiedziami wraz z komentarzem do każdego z nich.


PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI1. Najwyższym szczytem polskiej części Beskidu Niskiego jest Lackowa
Pytanie proste - nie było problemu z odpowiedzią, choć kilka osób napisało Busov i...Cergowa

2. 1 stycznia 1995 roku został utworzony na terenie Beskidu Niskiego Magurski Park Narodowy

3. Regetów Niżny - Stadnina Koni Huculskich
Zyndranowa - Skansen Kultury Łemkowskiej
Kwiatoń - dawna cerkiew greckokatolicka p. w. św. Paraskewy
Łupków - tunel kolejowy

4. Cmentarz nr 1 jeden znajduje się na północnych stokach Czeremchy nad Ożenną.

5. Spośród przedstawionych trzech zdjęć, na terenie Beskidu Niskiego nie zostało wykonane zdjęcie a)
- a) Gorce - Jaworzyna Kamienicka "Bulandowa kapliczka"
- b) Jaśliska - kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
- c) Polany Surowiczne - ruiny dzwonnicy
Pierwsze pytanie, które zaczęło sprawiać kłopot, a to dlatego, iż zdjęcia zostały dobrane podchwytliwie. Kościół w Jaśliskach przedstawiony został od bardzo nietypowej strony (z żółtego szlaku prowadzącego do Czeremchy) a Polany Surowiczne są po pierwsze rzadko odwiedzane a po drugie... ruiny dzwonnicy mogą przypominać obiekt warowny... a takich w Beskidzie nie ma, a "Bulandowa Kapliczka"?... pewnie mogłaby stać w każdym miejscu w Beskidzie.

6. a) Andrzej Stasiuk w przytoczonym fragmencie "Opowieści Galicyjskich" dywaguje na cerkwisku w Czarnem o cerkwi p.w. św. Dymitra, przeniesionej do Skansenu w Nowym Sączu.
b) - Rozdziele - cerkiew prawosławna przeniesiona z Serednicy na Pogórzu Przemyskim,
- Komańcza - cerkiew przeniesiona z Dudyńców koło Sanoka - posadowiona na murowanym, wysokim fundamencie, który w rzeczywistości jest właściwą cerkwią. Cerkiew drewniana jest właściwie tylko zwieńczeniem tej całej budowli.
c) Ponadto za prawidłową uznaję odpowiedź Bardejovske Kupele gdzie w Szaryskim Muzeum Etnograficznym, znajduje się cerkiew p.w. Trzech Hierarchów, która w 1967 roku została przeniesiona z miejscowości Zboj w słowackich Bieszczadach.
W tym pytaniu wbrew moim oczekiwaniom najwięcej problemów sprawiła pierwsza część pytania - pojawiło się bardzo dużo odpowiedzi sugerujących, iz są to Ropki. Nie uznawałem również odpowiedzi...Czarna. Ponadto nie uznaję odpowiedzi Lukov-Venecia na Słowacji (o przeniesieniu cerkwi z Leluchowa nie świadczą żadne dokumenty i przyjmuje się, że jest to tylko legenda - jest wiele przesłanek, iz może to być prawda). Ponadto cerkiew, jeśli przeniesiono, to w XVIII wieku a w pytaniu sformułowanie jest jasno - "po 1947 roku".

7. a) Cergowa - widok spod szczytu Patentowiec (łąki nad Wisłoczkiem) w kierunku zachodnim. Na pierwszym planie Królik Polski
b) Horbki Sabaryniackie zwane też potocznie Polańską - widok z Polan Surowicznych
c) Jaworzyna Konieczniańska widziana spod szczytu Jaworzynki w kierunku wschodnim. Na pierwszym planie dolina Regetowa Wyżnego
d) Masyw Busova (po prawej stronie) widziany spod Góry Jawor (czerwony szlak słowacki) w kierunku południowym
e) Lackowa widziana od strony Izb
f) Cergowa widziana z grzbietu pomiędy Abramowem a Przełęczą Szklarską
Okazało się, że to pytanie było najtrudniejsze z całej stawki - bezbłędnie odpowiedziało tylko 9 osób. Gdybym dopuścił możliwość jednego błędu - punkty zdobyłoby kilkadziesiąt osób więcej. Najwięcej kłopotów sprawiły dwa zdjęcia:
- zdjęcia a) gdzie Cergowa była mylona z Chełmem (podpowiedzią miały być widoczne na pierwszym planie zabudowania Królika Polskiego z możliwymi do zauważenia oboma kościołami - starym i nowym
- zdjęcie c) gdzie Jaworzyna Konieczniańska była mylona z Kamieniem nad Jaśliskami (na zdjęciu jest widoczna drewniana kaplica w Regetowie Wyżnym)
Są to dwa, naprawdę ciekawe ujęcia, które prawdopodobnie sprawiły tyle problemów, gdyż wykonane były z miejsc nieuczęszczanych, położonych poza znakowanymi szlakami turystycznymi.


8.Jak się okazało... nie dało się w jednoznaczny sposób odpowiedzieć na to pytanie. Prawidłowych możliwości odpowiedzi jest kilkanaście - nieprawidłowych, niejasnych, naciąganych i abstrakcyjnych - kilkadziesiąt.
a) Zyndranowa - Skansen Kultury Łemkowskiej - nie leży na trasie niebieskiego szlaku "granicznego" z Grybowa do Łupkowa
b) Cerkiew w Krzywej - cerkiew p.w. śś Kosmy i Damiana - przy cerkwi nie znajduje się murowana dzwonnica "parawanowa"
Cerkiew w Krzywej - jako jedyna wybudowana w XX wieku
Cerkiew w Króliku Wołoskim - jedyna cerkiew nieorientowana
Cerkiew w Bałuciance - cerkiew w Bałuciance różni się od pozostałych konstrukcją, jest jedyną charakterystyczną dla środkowej i wschodniej Łemkowszczyzny, w której zastosowano wielopolowe sklepienie zrębowe
c) Bodaki - w Bodakach nie ma wyciągu narciarskiego
Na terenie Bałucianki nie ma cmentarza z I wojny światowej
Jedynie Bałucianka jest na terenie woj. Podkarpackiego (powiatu krośnieńskiego)
Bałucianka - w przeciwieństwie do pozostałych miejscowości, nie leży w dorzeczu Ropy
Bałucianka - przez pozostałe miejscowości przetoczył się 2 maja 1915 roku front I Wojny Światowej w ramach tzw. "Operacji Gorlickiej".
Bałucianka - zgodnie ze strukturą Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny, funcjonującej w latach 1934-1947, parafie: Smerekowiec, Małastów, Gładyszów i Bodaki - należały do Dekanatu IV Gorlickiego. Natomiast Bałucianka do Dekanatu VIII Rymanowskiego.
Gładyszów - jedynie w tej miejscowości znajduje się świątynia użytkowana przez wiernych różnych wyznań
Małastów gdyż jako jedyny z grupy został pierwotnie lokowany na prawie niemieckim (Magdeburskim), natomiast pozostałe miejscowości na prawie wołoskim.
d) W Ropkach nie ma i nie było PGR-u
W Jasionce koło Gładyszowa nigdy nie było cerkwi
e) W Polanach Surowicznych nie ma żadnej mogiły ofiar (żołnierzy) z I i II wojny światowej
Przez Duklę nie przebiega szlak konny
Tylko do Polan Surowicznych nie można dotrzeć znakowanym pieszym szlakiem turystycznym
Dukla leży już poza Łemkowszczyzną, zaś pozostałe obiekty leżą na terenach uznawanych za Łemkowszczyznę

Pytanie wywołało i pewnie wywoła wiele kontrowersji. Kilkadziesiąt różnych odpowiedzi uznałem za nieprawidłowe... każda kontrowersja była konsultowana z kilkoma osobami zanim podjąłem decyzję o nieuznaniu odpowiedzi... jednak moje decyzje nie miały na szczęście wpłwu na przyznanie nagród I-go i II-go stopnia.
Poniżej kilka najczęściej powielanych błędów:
a) "Nie pasuje Flasza ponieważ to szczyt nie miejscowość" najczęstszy błąd pytania a) wynikający z niezrozumienia treści pytania. Obiekty z ciągu zostały traktowane tylko i wyłącznie jako miejscowość !! A czy "Ożenna - cmentarz nr 3" jest miejscowością??
"Nie pasuje Flasza gdyż jedyna z wymienionych w pytaniu miejscowości i obiektów nie leży w obszarze graniczącym ze Słowacją" - pojęcie względne - według mnie leży :-)
b) Nie uznaję wyróżnienia Płonnej jako cerkwi w ruinie - ruina pojęcie względne i takową też jest cerkiew w Króliku Wołoskim
Wszystkie cerkwie oprócz cerkwi p.w. śś Kosmy i Damiana w Krzywej znajdują się w części wschodniej Beskidu Niskiego, natomiast Krzywa i cerkiew w Krzywej znajduje się w części zachodniej. Pojecie część wsch i zach jest pojęcie względnym i umownym.
c) Nie pasuje Bałucianka - w pozostałych miejscowościach (lub ich najbliższych okolicach - do pół godziny drogi pieszo) znajdują się cmentarze wojenne z I wojny,a w Bałuciance - nie. Co to za kryterium wyróżnienia "pół godziny"??
Bałucianka - ponieważ jako jedyna w tym zestawie nie leży w okolicy Gorlic. Co to za kryterium wyróżnienia "okolice"??
d) Szklary , ponieważ tylko tam nie ma kapliczki. Jak to? A na Przełęczy Szklarskiej?
e) Nie pasuje Dukla - pozostałe miejscowości/góry można zobaczyć z Polańskiej przy odpowiednio dobrej widoczności
Kamień nad Jaśliskami - w tym rejonie nie ma bazy noclegowej ani chatki studenckiej, w pozostałych lokalizacjach są - hm...pojęcie rejon... pojęcie względne - ja uważam, że np Lipowiec ze swoją bazą noclegową jest w okolicach Kamienia
Kamień nad Jaśliskami - jedynie jest rezerwatem. W paśmie Bukowicy jest przecież rezerwat Bukowica

9.a) Regetów Niżny oraz Komańcza - w tych dwóch miejscowościach trwa obecnie budowa cerkwi
b) "Wino truskawkowe", "Luna", "Gnoje", "Mój Nikifor", "Cierpkie głogi", "Akcja Wisła"
c) Piotruś, Cergowa, Busov, Magura Wątkowska, Baranie, Kamień nad Jaśliskami oraz Filipowski Wierch
d) Zdynia - cmentarz, Gorlice - cerkiew prawosławna p.w. św. Trójcy
e) Cmentarz nr 85 Rozdziele, cmentarz nr 74 Szymbark, Dukla
f) Siwakowska Dolina (689 m. n.p.m.) - szczyt pomiędzy Przełęczą Beskid nad Radoszycami a Przełęczą Łupkowską
g) W Desznicy urodził się Sylwester Sembratowicz, duchowny greckokatolicki, kardynał (od 1895 r.)
h) Tablice informacyjne w języku japońskim znajdują się przy wpisanym na listę UNESCO, kościele p.w. św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej
Pytanie nie było trudne, bardzo dużo prawidłowych odpowiedzi lecz warunkiem uzyskania kompletu punktów było udzielenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi... a z tym już było trudniej.
Z pytaniami a) i b) nie było problemów, choć wiele osób próbowało mi wmówić, że odbudowa to nie budowa oraz że istnieje film "Opowieści Galicyjskie"
W pytaniu c) przyjąłem fakt istnienia pieczątki i zeszytu w "ostatnim czasie" - wszyscy świetnie wiedzą, że jest to łakomy kąsek dla "kolekcjonerów". Niech ciekawostką będzie pojawienie się takiej pieczątki pod Filipowskim Wierchem pomiędzy Ożenną a Ciechanią - nikt nie wspomniał o tym miejscu.
Pytanie d) zostało sformułowane mało precyzyjnie. W rzeczywistości relikwie od blisko roku są w cerkwi w Gorlicach lecz po konsultacji z ks. Romanem Dubecem ustaliłem, iż za prawidłową odpowiedź uznaję też Zdynię, gdzie znajduje się nadal "grób" św. Maksyma, który jest bardzo ważnym miejscem w duchowej świadomości Łemków.
Pytanie e) zmyliło osoby, które korzystały ze starszych źródeł. Nie uznane zostały odpowiedzi - Bartne - cmentarz nr 64, Gorlice - cmentarz 91, Czarne - cmentarz nr 53. Z wszystkich tych mogił w 1997 roku ekshumowano poległych przenosząc ich do mogiły zbiorowej w Siemianowicach Śląskich
Pytanie f) sprawiło najwięcej problemów. JEDYNĄ prawidłową odpowiedzią jest Siwakowska Dolina - kuriozum c.k kartografii. Wiele osób próbowało łączyć nazwę szczytu z nazwą doliny np. Czertyżne a to niestety było błędne założenie; po pierwsze pytanie jest sformułowane jednoznacznie by podać miejsce, które jest "...zarówno (jednocześnie) szczytem jak i doliną" a po drugie, nazwa np. Czertyżne dla doliny to określenie potoczne. Powinno być "dolina wsi Czertyżne".


10.a) Myscowa - cerkiew murowana p.w. św. Paraskewy. Na zdjęciu nieistniejąca dzwonnica i fragment cerkwi.
b) Przysłup - cerkiew p.w św. Michała Archanioła
c) Męcina Wielka - cerkiew p.w. św. św. Kosmy i Damiana
d) Hyrowa - cerkiew p.w. Opieki Matki Boskiej
e) Banica koło Izb - cerkiew pod wezwaniem św. św. Kosmy i Damiana
f) Polany koło Krynicy - cerkiew p.w. św. Michała Archanioła

11. a) Ożenna
b) Lipowiec
c) Jasionka koło Gładyszowa
d) Wyszowatka
e) Szklary
f) Moszczaniec

LISTA LAUREATÓWNagroda I-go stopnia - buty firmy Hanzel

Mariusz Pietrzak

Nagrody II-go stopnia

Gościniec "Banica" - Łukasz Skrobisz
Uzdrowisko Wysowa S.A. - Mateusz Glista
Pensjonat "Wołowiec 15" - Krzysztof Lubas
Hotel "Stary Dom Zdrojowy" - Anna Śliwa (z powodu rezygnacji laureatki z nagrody - brak czasu na dojazd w Beskid Niski - nagrodę otrzymuje pierwsza osoba z listy rezerwowej - Radosław Mikuła. Anna Śliwa otrzymuje przewodnik Wydawnictwa "Pascal"
Gospodarstwo agroturystyczne "Kow&Boj" - Tomasz Polak
Gospodarstwo agroturystyczne "Bortnianka" - Grzegorz Kowalik
Gospodarstwo agroturystyczne "Pod Chyrową" - Jarosław Staszczuk
Gospodarstwo agroturystyczne "Salamander" - Konrad Szewczyk

Nagrody III-go stopnia (kolejność laureatów przypadkowa)

Wydawnictwo "Pascal" - 25 przewodników
Tomasz Konik
Wojciech Jasiński
Marcin Dziedzic
Marzenna Binek
Michał Piętak
Mariusz Tomasik
Antoni Cetnar
Radosław Mikuła
Artur Bułaty
Bartłomiej Janusz
Bartłomiej Krzanowski
Leszek Maciszewski
Magdalena Zborowska
Dorota Nowocień
Małgorzata Koszowska
Marek Kliś
Marek Kornicki
Michał Ners
Miłosz Muzyka
Anna Częczek
Anna Samborska
Aneta Przybyłek
Arkadiusz Woźniak
Krzysztof Piechal
Grzegorz Czubaj

Wydawnictwo "Czarne" - 10 książek z autografem Andrzeja Stasiuka
Henryk Bielamowicz
Krzysztof Wdowiarz
Krzysztof Nowak
Bożena Jurkowska
Dariusz Opaliński
Alek Wnuk
Justyna Kaszowska
Stanisław Kaczmarek
Karol Włodarski
Karolina Wójcik

Wydawnictwo "Bezdroża" - 13 przewodników
Roman Szubrycht
Ryszard Reszczyński
Tomasz Sowiżdżał
Stanisław Kuś
Adam Baniak
Agnieszka Mendys
Adam Wnuk
Anna Surma
Bartosz Myśko
Henryk Drozdowicz
Janina Bułata
Paweł Bartczak
Przemysław Kuś

Wydawnictwo Rewasz - 4 zestawy przewodnik + mapa
Piotr Kuźniarowicz
Agnieszka Daniecka
Barbara Kurdybowicz
Bohdan Kuliński

Łemkowski Zespół Folkowy "Serencza" - 5 płyt "Zelenym Hadwabom" / "Zielonym jedwabiem"
Edwin Bebło
Grzegorz Wójcik
Jadwiga Bogdan
Jan Pająk
Renata Kołaczkowska

Magazyn turystyki górskiej "NPM" - półroczna prenumerata miesięcznika "NPM"
Dariusz Zając

Wydawnictwo kartograficzne "Compass" - 50 map (do 9-ciu przesyłek zaostaną dołożone mapy Wydawnictwa "Rewasz")
Bogdan Częczek
Jadwiga Gawlik
Emilia Ochtyra
Bartosz Kucza
Magdalena Cedro
Marcin Łaba
Mariusz Śledziowski
Magdalena Sudacka
Edward Janusz
Sławomir Chmiel
Marek Słowik
Tomasz Florczak
Zbigniew Smajdor
Agata Biedacha
Agata Smagała
Aleksander Fros
Barbara Jagiencarz
Łukasz Ćwik
Joanna Zaworska
Dariusz Czechowicz
Katarzyna Krawczyk
Krzysztof Smoleń
Maciej Zambrzycki
Magdalena Badowska
Marcin Terlecki
Marek Fabiański
Marek Łasak
Mariusz Jaśkowiak
Jacek Miszczak
Natalia Zimna
Patrycja Mazur
Paweł Solga
Piotr Chmielewski
Ryszard Duziak
Sabina Niedzielska
Szymon Fros
Aneta Zaleska
Piotr Rusynko
Kornelia Machura
Bartosz Kujawski
Danuta Pawliszewska
Bogumiła Gruszczyńska-Kozan
Anna Figas-Smoleń
Jacek Gagatko
Adam Probierz
Wojciech Filipowicz
Andrzej Buzała
Anna Szewczuk
Maria Korzym
Marta Rajs

GRATULUJĘ !!!

PYTANIA KONKURSOWE03.10.2008
1. Najwyższym szczytem polskiej części Beskidu Niskiego jest:
a) Cergowa
b) Busov
c) Kamień nad Jaśliskami
d) Lackowa

2. 1 stycznia 1995 roku został utworzony na terenie Beskidu Niskiego park narodowy. Jak brzmi jego nazwa?
a) Jaśliski Park Narodowy
b) Park Narodowy Doliny Ciechani
c) Magurski Park Narodowy
d) Beskidzki Park Narodowy

06.10.2008
3. Połącz w pary, przypisując obiekt do nazwy miejscowości np. Siary - Pałac Władysława Długosza
a) tunel kolejowy, dawna cerkiew greckokatolicka p. w. św. Paraskewy, Stadnina Koni Huculskich, Skansen Kultury Łemkowskiej
b) Regetów Niżny, Zyndranowa, Kwiatoń, Łupków

09.10.2008
4. Jedną z atrakcji Beskidu Niskiego i całej Galicji Zachodniej, są cmentarze wojenne powstałe podczas I wojny światowej. Zostały one oznaczone numerami od 1 do 400 i znajdują się na ogromnej przestrzeni począwszy od Łysej Góry na Krakowie kończąc. Kilkadziesiąt spośród nich znajduje się na terenie Beskidu Niskiego. W jakiej miejscowości znajduje się cmentarz oznaczony numerem 1 ? :
a) Gorlice,
b) Łysa Góra,
c) Ożenna

13.10.2008
5. Jedno z poniższych zdjęć, nie zostało zrobione na terenie Beskidu Niskiego. Które? ...

a)  http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=2097  b) http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3886   

c) http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3888 

...oraz proszę o podanie nazwy przynajmniej jednego obiektu spośród przedstawionych na jednym z dwóch powyższych zdjęć zrobionych na terenie Beskidu Niskiego.

16.10.2008
6. I znów pytanie dwuczęściowe.
a) Poniżej przedstawiam fragment "Opowieści galicyjskich" Andrzeja Stasiuka (rozdział "Miejsce"). Bardzo proszę w odpowiedzi na pytanie podać miejsce w którym toczy się przytoczony poniżej fragment.

Dziękuję Andrzejowi Stasiukowi i Wydawnictwu Czarne za zgodę na wykorzystanie tekstu

Miejsce

Bardzo szybko się uwinęli. W dwa miesiące. Pozostał prostokąt szarej, gliniastej ziemi. W lesistym i bezludnym pejzażu ta nagość wygląda jak płatek zdartej skóry. W przyszłym roku, pierwszy raz po dwustu latach, wyrośnie tutaj trawa. Albo raczej pokrzywy - one najprędzej zjawiają się w miejscach porzuconych przez ludzi.
- Co tu było? - zapytał mnie mężczyzna. Miał plecak, w ręku mapę, a na szyi aparat fotograficzny.
- Cerkiew - odpowiedziałem.
- I co się stało?
- Nic. Zabrali ją do muzeum.
- Całą?
- Całą, ale po kawałku.
Wszedł na udeptany placyk i rozejrzał się wokół, jakby szukał ścian i sklepienia. Potem wynalazł słoneczną plamę, obejmowała prezbiterium, i pstryknął prakticą.
- Szkoda - powiedział.
- Tak - odmruknąłem.

Wielekroć próbowałem sobie wyobrazić początek.
Giacomo Casanova dogorywał na zamku w Dux. 30 tysięcy dońskich Kozaków maszerowało na Indie. Ludwik XVI, niczego jeszcze nie podejrzewając, konstruował swoje ostatnie kłódki i zamki. Te wszystkie daty są dokładnie ustalone, przestrzeń między nimi wypełniają opisy, jeżeli pozostały jakieś szczeliny, to zasklepiono je przemyślnymi hipotezami albo poezją.
Lecz w tym wypadku data jest niepewna. Nigdzie jej nie odnotowano, jakby dwa istniejące tutaj kalendarze, gregoriański i juliański, znosiły się nawzajem, sytuując zdarzenia w bezprzymiotnikowym Czasie.
Resztki pokruszonego gontu walają się w trawie. Tkwiące w nich gwoździe mają niespotykany dzisiaj, kwadratowy przekrój. Niewykluczone, że były kute, każdy z osobna, w jakiejś cygańskiej kuźni albo wprost na miejscu, w miarę jak przybijano poszycie.
No więc ten bezprzymiotnikowy Czas jest kuszący. Potrzeba porządku, nazwy, skutku i przyczyny dotyczy również imaginacji. Z tego biorą się wszystkie zmyślone historie, w które z czasem zaczynamy wierzyć. Być może wyobraźnia i wiara nie mogą bez siebie istnieć, bo mają wspólną istotę - nie wymagają dowodu.

Najprawdopodobniej wszystko zaczęło się zimą. Wtedy jest najwięcej czasu, a transport stosunkowo łatwy. Jeżeli ówczesna granica lasów przebiegała podobnie do dzisiejszej, to najbliższe jodły znajdowały się kilometr dalej i wyżej. Trzeba było odnaleźć te najlepsze, grube, proste, rosnące w miejscach słonecznych. I potem ściąć.
Gdy przyglądałem się pochyłym słupom stanowiącym nośny szkielet świątyni, ich grubość dawała pojęcie o potędze dawnego lasu. Niektóre drzewa użyte do budowy musiały mieć u podstawy blisko metr średnicy. Piły były ręczne. Dwóch mężczyzn piłowało jedno drzewo cały dzień. Piłowali, wbijali drewniane kliny, zdejmowali ubrania, póki nie zostali w samych koszulach, z których na mrozie unosiła się para. Ostatnie chwile były pełne niepokoju. Nasłuchiwali trzasków, z jakimi zrywają się włókna, gdy drzewo zaczyna swój powolny upadek. Potem krzesanie grubszych gałęzi i konarów i można było do srebrnoszarego pnia zaprzęgać konie. Na pewno rwały się uprzęże, pękały łańcuchy. Nim poprzez zawiane śniegiem wykroty, próchniejące kłody i wiatrołomy wydostali się na skraj lasu, grzbiety koni parowały tak samo jak godzinę wcześniej grzbiety ludzi. Na pochyłości rzecz była już prostsza. Jeśli wcześniej przeszły tędy inne zaprzęgi, to w śniegu wyżłobiona była głęboka rynna. Pięćdziesiąt, sto, więcej drzew? W każdym razie dużo jak na możliwości wsi, która liczyła może ze dwadzieścia chałup. Miejscami konie zapadały się po brzuchy.

Gdy rozmawiam ze starymi ludźmi, wspominają, że w ich młodości zimy bardziej przypominały zimy, a lata były gorętsze. Im obraz dalej sięga w przeszłość, tym jego kolory, kształty i zdarzenia bardziej przypominają alegorie i symbole. Dwie ciemne sylwetki koni wspinają się w górę stoku, za nimi mała postać człowieka. Ich kroki są tak samo znużone. Człowiek ma zapewne jakieś imię: Wasyl, Iwan, może Semen. Ten marsz przypomina orkę w białej wieczności. Wysiłek jest absurdalny, bo niesiony wiatrem śnieg szybko zasypuje głębokie ślady. Droga powrotna będzie miała w sobie coś z ucieczki albo pogoni, w każdym razie coś z walki. Konie podczas brania zakrętów przysiadają na zadach, powstrzymywane lejcami, ponaglane pochyłością umykają przed masą drewna, która chwilami nabiera cech żywej istoty - staje się ruchliwa, zwinna i niebezpieczna. Fontanny sypkiego śniegu, piana, odgłosy są stłumione, pokrzykiwania porywa wiatr, jakby rzecz działa się nie na ziemi, lecz na morzu, w chaotycznym, zdradliwym żywiole, z którego trzeba się wyrwać, dobić do dna doliny pomiędzy kilka starych dębów. Zwleczone, leżące obok siebie pnie przypominają tratwę.

Pomyślałem sobie, że mężczyzna, zapewne przez przypadek, sfotografował przestrzeń, w której znajdował się ikonostas. Teraz była opróżniona z kształtów, lecz wypełniało ją światło. Jak zwykle przed zachodem słońca. W jesienne pogodne popołudnia słońce znajdowało się naprzeciw wejścia. Wystarczyło pchnąć wrota i blask wlewał się do wnętrza. Jasna fala toczyła się przez wypełnioną zbutwiałym zapachem nawę, omiatała pospiesznie pokryte złuszczoną polichromią ściany i rozbijała się właśnie o ikonostas. Przez te kilka minut zetlałe złoto snycerki i szarzejące barwy ikon odzyskiwały pierwotne, nadprzyrodzone lśnienie powstałe w wyobraźni i tęsknocie wiejskich artystów. Chwila była krótka. Słońce kryło się za trawiastym pagórkiem i do świątyni powracał półmrok. Twarz świętego Dymitra ciemniała, na powrót stawała się ludzka, nagie ciało Adama przybierało bury odcień gliny.
To było jak zerknięcie na drugą stronę. Rzeczywistość przełamywała się i po chwili znów zasklepiała, ani śladu szczeliny korniki podejmowały przerwaną pracę, myszy i pleśń nadal robiły swoje. Mężczyzna patrzył przez wizjer aparatu na stos przegniłych desek.
- Złożą ją od nowa?
- Nie wiem. Taki mają zamiar - odpowiedziałem.

Zima kończy się tutaj późno. Jeszcze w kwietniu zjawiają się zamiecie, a noce są mroźne. Nadejście wiosny poprzedzone jest błotną porą, w której barwy wciąż się mieszają. Biel zmaga się z czernią, z szarością, z pierwszą zielenią. Zbocza i doliny nieustannie zmieniają wygląd. Co słońce wytopi, to nocna zadymka odzyska.
No więc prawdopodobnie zaczynali w błocie, w czwartym niepewnym stanie skupienia ustawiali węgielne kamienie wyznaczające zarys babińca, nawy i prezbiterium. Podwaliny były modrzewiowe. To ciężkie, kleiste, nasączone żywicą drewno setki lat opiera się pogodzie. Pnie ciosało się toporami, by nadać im kwadratowy lub prostokątny przekrój. Żmudna, powolna praca, zważywszy, że kolejne wieńce zrębu przylegały do siebie idealnie. Na tle brudnego krajobrazu przedwiośnia drewno miało jasny, niemal biały kolor. W dni ciepłe i bezwietrzne powietrze było gęste od balsamicznej woni, jakby materializacja świątyni dokonywała się w przestrzeni wszystkich zmysłów. Zwielokrotniony echem stukot narzędzi obijał się w dolinie, dopóki nie znalazł sobie ujścia albo nie przepadł w pustce nieba. Wysoki dźwięk pił, uderzenia siekier formujących wiązania węgłów, komendy i przekleństwa majstrów podczas dźwigania kolejnego obrobionego bala.
Jesienią pewnie było już po wszystkim. Przybijano ostatnie gonty. Forma się zamknęła. Wewnątrz układano podłogę. Fragment świata został ze świata wyjęty, uniesiony w inną dziedzinę. Jak prorok Eliasz z lewej strony ikonostasu.

W świątyniach najmniej fascynujące są obrazy i przedmioty. Zanadto przypominają resztę rzeczywistości. Próbują się z niej wyrwać i na powrót w nią zapadają, dowodząc daremności wszystkich wysiłków. Natomiast zamknięte w bryle powietrze, uformowana sklepieniem, ścianami i architektonicznym szczegółem przestrzeń stanowią najdoskonalsze odwzorowanie tęsknoty. Można wejść, czuć na skórze dotyk, lecz wszystko przepływa między palcami, można zatrzymać w płucach, lecz tylko na chwilę.
Gdy niedawno otwarto wschodnią granicę, zaczęli się tutaj zjawiać potomkowie budowniczych pięćdziesiąt lat temu, przemocą albo podstępem, wysiedleni z rodzinnej wsi. Stare kobiety przestępowały próg cerkwi, wchodziły do nawy, klękały na gliniastym klepisku, bo podłogi już dawno nie było, żegnały się i biły pokłony. Komu? Ołtarz stał koślawo, wsparty o ścianę, ze wspaniałości nie pozostał nawet ślad. Tabernakulum z wyrwanymi drzwiczkami przypominało odrapaną skrzynkę. Części ikon, tych najważniejszych: Chrystusa, Matki Bożej, św. Mikołaja, nie było. Inne, te z wyższych szeregów ikonostasu, tonęły w ciemności, spęczniałe od wilgoci, trudne do rozróżnienia. Zapach wnętrza był zapachem piwnicy. Lecz kobiety klękały. Albo ten starzec, którego przywiozła rodzina mieszkająca kilkanaście kilometrów dalej. Siedział wyprostowany na krześle ustawionym w środku zwykłego chłopskiego wozu. Myślałem, że to z uszanowania wożono go tak uroczyście. Lecz dwóch mężczyzn musiało go zdjąć i wnieść razem z krzesłem do cerkwi. Był sparaliżowany. Jego dziewięćdziesięcioletni umysł zachował jednak jasność.
- Panie, byłem na Syberii, byłem w Kazachstanie i wi działem mahometan, byłem i w Mongolii, widziałem bud dystów. Widziałem i Ruskich, którzy od urodzenia w nic nie wierzyli. Mój ojciec w 95 roku pomagał zmieniać tutaj dach. Gont przykrywali blachą. A potem mnie tutaj chrzcili. Szedłem później obok wozu, a stary człowiek wskazywał miejsca, gdzie stały domy, wymieniał imiona, opowiadał okruchy jakichś zdarzeń. Jechał przez wieś, która istniała w jego pamięci. Ani czas, ani ogień, ani kruchość nie miały do niej dostępu. W końcu, na pożegnanie, uśmiechnął się trochę kpiąco. Jego twarz przypominała zwarzone mrozem jabłko. I powiedział z prawie wesołym błyskiem w oku:
- No, właściwie to można by już umierać.

Czasami wąskimi schodami wchodziłem na strych. Poruszać się trzeba było ostrożnie, tylko po legarach, bo deski stropu ledwo się trzymały. Więźba dachu, wysokie belkowanie dzwonnicy - wszystko spojone bez jednego gwoździa, na zamki, kołki i czopy - przypominały wnętrze starego żaglowca. Gdy wiało z południa, słychać było monotonne trzeszczenie. Szkielet pracował. Przyjmował uderzenia wiatru, uginał się niezauważalnie, wciąż jeszcze twardy i sprężysty chronił nieruchomość zamkniętej w nim przestrzeni.
W miejscu, gdzie kiedyś wisiały dzwony, gnieździł się puszczyk. Jego nocne pohukiwanie stawiało pod znakiem zapytania realność istnienia świątyni. W pogodne księżycowe noce kopułki wyraźnie odcinały się na tle nieba. Nad koronami dębów i jesionów górowały żeliwne kute krzyże, ale cisza bezludnej doliny, bezruch i ciemność sprawiały, że materia drzew i krzyży wydawała się tożsama. Zupełnie tak, jakby cerkiew została z powrotem zagarnięta przez naturę, z której dwieście lat temu ją wydobyto.
- Dobrze by było - powiedział człowiek z aparatem.
Chciał jeszcze coś pstryknąć, ale słońce właśnie znikało.

A ja wciąż nie miałem pewności. Wciąż wracałem do początku i śledziłem powolną wspinaczkę budowniczych. Od poświęcenia skrawka gruntu aż po ryzykowną operację mocowania baniastych hełmów na stromych i spiętrzonych dachach. A potem musiały zapewne minąć całe dziesięciolecia, aż wnętrze przybrało dostojny i uroczysty wygląd. Było coś wzruszającego w nieporadnych polichromiach, które odwzorowywały kamienne gzymsy, kolumny i pilastry - dalekie wspomnienie świątyń Jerozolimy i Konstantynopola, może wyobrażenie Nowego Jeruzalem.
Z czasem opuszczona cerkiew zaczęła pochylać się na bok. Wilgoć nadjadła północne podwaliny. Pomiędzy belkami rysowały się szpary. Spod cienkiej warstwy wapiennego tynku przezierało próchno, delikatny złotawy pył. Myślałem, że jest to znak zwycięstwa nietrwałości. Ale to przecież żywe bakterie, roztocza i owady pokonywały iluzoryczny marmur.
Konserwatorzy przynieśli ze sobą zapach śmierci. Za pomocą chemikaliów o ostrej, nieprzyjemnej woni zatrzymywali rozkład. W sierpniowym upale wszystko cuchnęło jak jakiś szpital. Potem zawijali belki w specjalne materiały i ładowali na samochody niczym mumie.

Nie jestem miłośnikiem ruin. Ale wizja odnowionej świątyni stojącej pomiędzy innymi domami i sprzętami tak samo wyjętymi z ich czasu i miejsca ma w sobie skazę jednowy-miarowości. Badacze owadzich nogów będą się spierać o ru-tenizację albo latynizację fryzów i przedstawień. Barok będzie szedł o lepsze z bizantyjskością, policzone zostaną proporcje i ktoś ostatecznie ustali typ i czystość bryły. Lecz miejsca nie można przenieść. Miejsce nie ma wymiarów. Jest punktem i nieuchwytną przestrzenią. Dlatego wciąż nie mam pewności, czy rzeczywiście ją zabrano.
Mężczyzna zamknął futerał aparatu.
- A w którym miejscu było wejście? - zapytał.
- Tu. Stoi pan na progu.


Andrzej Stasiuk "Opowieści galicyjskie"

b) Po 1947 roku cerkwie na terenie Beskidu Niskiego niszczono, rozbierano, palono... co spowodowało, że w dniu dzisiejszym mamy ich kilkadziesiąt mniej niż po zakończeniu II-giej wojny światowej, ale, ale... pośród istniejących do dnia dzisiejszego świątyń są też takie, które zostały po 1947 roku... przywiezione w Beskid Niski. Proszę podać miejsce gdzie znajduje się przynajmniej jedna świątynia, która została sprowadzona w Beskid Niski po 1947 roku wraz z podaniem miejsca skąd przybyła.

19.10.2008
7. Beskid Niski to oprócz architektury, historii... przede wszystkim góry. Poniżej sześć zdjęć, przedstawiających najbardziej charakterystyczne beskidzkie szczyty, w najbardziej typowych ujęciach. Proszę podanie nazw szczytów, przedstawionych na poniższych zdjęciach.
Po "kliknięciu" w miniaturkę - ukaże się zdjęcie w rozmiarze wystarczającym do identyfikacji obiektu. Punktacja pozostaje bez zmian - 2 pkt za bezbłędną odpowiedź - podanie nazw szczytów przedstawionych na wszystkich 6-ciu zdjęciach.

a)  http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3899  b) http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3897    c) http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3898 

d)  http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3908  e) http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3901    f) http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3900 

22.10.2008
8. Poniżej przedstawiam pięć ciągów logicznych. W każdym z nich jest jeden element, który nie pasuje do pozostałych. Proszę o wskazanie w każdym ciągu jednego elementu oraz podanie przyczyny dlaczego nie pasuje on do pozostałych. Jest to pytanie, które w przeciwieństwie do poprzedniego pytania, wymaga nie tylko znajomości Beskidu Niskiego ale też zdolności kojarzenia faktów i...fantazji. Domyślam się, że pojawią się odpowiedzi inne niż przyjęte przeze mnie przy układaniu pytania - jeśli zostaną rozsądnie uzasadnione - zostaną uznane za prawidłowe.

UWAGA
- za 4 prawidłowe odpowiedzi na pytania a-d zgodnie z zapisem regulaminu przyznane zostaną 2 punkty.
- za prawidłową odpowiedź na pytanie e) przyznany zostanie dodatkowo 1 punkt (tylko w przypadku prawidłowych odpowiedzi na pytania a-d)

a) Jasiel, Flasza, Wysowa Zdrój, Ożenna - cmentarz nr 3, Zyndranowa - Skansen Kultury Łemkowskiej
b) Płonna - cerkiew p.w. Opieki NMP, Bałucianka - cerkiew p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy, Królik Wołoski - cerkiew p.w. Przeniesienia Relikwi Św. Mikołaja, Krzywa - cerkiew p.w. śś Kosmy i Damiana, Radoszyce - cerkiew p.w. św. Dymitra
c) Smerekowiec, Małastów, Gładyszów, Bałucianka, Bodaki
d) Lipowiec, Szklary, Ożenna, Jasionka k. Gładyszowa, Ropki, Wola Wyżna
e) Zyndranowa, Dukla, Kamień nad Jaśliskami, Pasmo Bukowicy, Polany Surowiczne

25.10.2008
9. Poniżej kilka krótkich, szczegółowych pytań związanych z Beskidem Niskim. Proszę o precyzyjną odpowiedź.

UWAGA
- za 7 prawidłowych odpowiedzi na pytania a-g zgodnie z zapisem regulaminu przyznane zostaną 2 punkty.
- za prawidłową odpowiedź na pytanie h) przyznany zostanie dodatkowo 1 punkt (tylko w przypadku prawidłowych odpowiedzi na pytania a-g)

a) W Beskidzie Niskim trwa obecnie budowa dwóch cerkwi. Gdzie?
b) Podaj tytuły przynajmniej dwóch filmów fabularnych, których akcja (nie epizody) rozgrywa się na terenie Beskidu Niskiego.
c) Podaj nazwy przynajmniej trzech szczytów na których znajdują się skrzyneczki z pamiątkowymi pieczątkami i książkami z pamiątkowymi wpisami
d) Podaj miejsce gdzie znajduje się grób św. Maksyma Sandowicza
e) Podaj lokalizację przynajmniej jednego cmentarza z I wojny światowej w Beskidzie Niskim, na terenie którego są groby żołnierzy z I i II wojny światowej
f) Podaj miejsce w Beskidzie Niskim, dla którego prawidłowym określeniem jest zarówno (jednocześnie) szczyt jak i dolina
g) W której miejscowości na Łemkowszczyźnie urodził się przyszły kardynał? Proszę podać także jego imię i nazwisko.

Pytanie dodatkowe
h) W której świątyni na terenie Beskidu Niskiego są tablice informacyjne w języku japońskim?

28.10.2008
10. Poniżej przedstawiam archiwalne zdjęcia sześciu beskidzkich cerkwi. Fotografie zostały wykonane na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Proszę o podanie lokalizacji wszystkich poniższych świątyń. Wbrew pozorom, nie jest to pytanie bardzo trudne... gdyż wszystkie cerkwie istnieją do dnia dzisiejszego.
Za prawidłową odpowiedź - 2 pkt.

a)  http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3910  b) http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3911    c) http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3909 

d)  http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3912  e) http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3913    f) http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3914 

28.10.2008
11. A na koniec, jako, że sporo osób do samego końca walczy o jak najlepsze nagrody w konkursie - trochę "perwersji".
Beskid Niski to nie tylko góry, cerkwie, cmentarze ale także coś tworzy klimat tego miejsca i bez tego Beskid Niski byłby inny. 3 lata temu w konkursie na 2-lecie strony... pytałem o beskidzkie sklepy. Niestety... część z nich jest już nieczynna i pozostała tylko we wspomnieniach ale... PGR-y jeszcze są !! Poniżej sześć zdjęć beskidzkich PGR-ów. Domyślam się, że wiele osób zbyt pochopnie oceni moją poczytalność...ale może dzięki takim pytaniom, wiele osób odkryje "inne oblicze" Beskidu Niskiego.
Domyślam się, że pytanie jest trudne więc i zasady punktacji trochę inne:
- 3 punkty za wszystkie odpowiedzi prawidłowe
- 2 punkty za odpowiedź z jednym błędem
... a pytanie brzmi oczywiście... "Gdzie zostały zrobione poniższe zdjęcia?"

a)  http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3921  b) http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3923    c) http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3925 

d)  http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3927  e) http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3929    f) http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=3931 

Ostateczny termin nadsyłania prawidłowych odpowiedzi oraz poprawek do już udzielonych odpowiedzi upływa 30 października 2008 roku o godzinie 23.59

Wyniki zostaną ogłoszone w bliżej nieokreślonej porze...dnia 31 października 2008 roku.


Odpowiedzi na pytania konkursowe proszę nadsyłać na adres
konkurs@beskid-niski.pl

Nagrody !!!

Nagroda I-ego stopnia

- "Hanzel" - producent najwyższej jakości obuwia trekkingowego - ufundował jako główną nagrodę w konkursie "5 lat z beskid-niski.pl" jedną parę obuwia trekkingowego (z serii 003) wykonanego na specjalne życzenie laureata konkursu, z użyciem najlepszych materiałów (min. najwyższej jakości skóra, podeszwa VIBRAM, izolacja CORDURA).

http://www.gorskie.pl/?p=productsMore&iProduct=85&sName=003-SK 


Nagrody II-go stopnia

- Gościniec "Banica" zaprasza 2 osoby na weekend (nocleg + wyżywienie) w uroczej Banicy koło Gładyszowa w terminie wcześniej uzgodnionym.
http://www.banica.com.pl/pl_index_w.htm 

- Hotel "Stary Dom Zdrojowy" zaprasza 2 osoby na weekend (nocleg + wyżywienie) do stylowego Hotelu położonego na skraju Parku Zdrojowego w terminie wcześniej uzgodnionym.
http://www.wysowa.com.pl 

- Pensjonat "Wołowiec 15" zaprasza 2 osoby na weekend (nocleg + wyżywienie) do pięknego domu prowadzonego przez wspaniałych właścicieli zapewniających wspaniałą atmosferę i świetne jedzenie.
http://www.wolowiec15.com 

- Gospodarstwo agroturystyczne "Salamander" zaprasza 2 osoby na weekend (nocleg + wyżywienie) do domu położonego w malowniczych Puławach u stóp Kiczery w terminie uprzednio uzgodnionym.
http://www.noclegi.pulawy.pl/ 

- Gospodarstwo agroturystyczne "Kow&Boj" zaprasza 2 osoby na weekend (nocleg + wyżywienie) do domu położonego w malowniczym Przysłupiu położonym na zboczach Magury Małastowskiej w dowolnym terminie jesiennym 2008 roku.
http://www.kowboj.com 

- Gospodarstwo agroturystyczne "Pod Chyrową" zaprasza 2 osoby na weekend (nocleg + wyżywienie) do domu położonego w poddukielskiej Chyrowej w terminie uprzednio uzgodnionym.
 

- Gospodarstwo agroturystyczne "Bortnianka" zaprasza 2 osoby na 3-dniowy pobyt (nocleg + wyżywienie) do domu położonego w malowniczym Bartnem w listopadzie 2008 roku w terminie uprzednio uzgodnionym.
http://www.bortnianka.webpark.pl/ 

- "Uzdrowisko Wysowa S.A." zaprasza 2 osoby na weekend (nocleg + wyżywienie) Sanatorium Uzdrowiskowe "Biawena" w terminie 12-14 XII 2008.
http://www.uzdrowisko-wysowa.pl 

Nagrody III-go stopnia

- Wydawnictwo "Pascal" ufundowało 25 przewodników: "Beskidy" (3 szt.), "Beskidy i Gorce" (2 szt.), "Tatry Polskie i Słowackie" (1 szt.), "Beskid Sądecki i Niski" (5 szt.), "Tatry Słowackie" (1 szt.), "Beskid Sądecki" (3 szt.), Beskid Śląski" (3 szt.), "Beskid Żywiecki" (3 szt.), "Album "Polskie Góry" (3 szt.), "Tatry Słowackie" (1 szt.)

http://ksiegarnia.pascal.pl/ksiazka.php?id=655  http://ksiegarnia.pascal.pl/ksiazka.php?id=941  http://ksiegarnia.pascal.pl/ksiazka.php?id=456  http://ksiegarnia.pascal.pl/ksiazka.php?id=1146  http://ksiegarnia.pascal.pl/ksiazka.php?id=1160 
http://ksiegarnia.pascal.pl/ksiazka.php?id=1784  http://ksiegarnia.pascal.pl/ksiazka.php?id=1439  http://ksiegarnia.pascal.pl/ksiazka.php?id=1438  http://ksiegarnia.pascal.pl/ksiazka.php?id=1783  http://ksiegarnia.pascal.pl/ksiazka.php?id=1039 

- Wydawnictwo "Rewasz" ufundowało 4 przewodniki, 13 map oraz podkładki pod myszy: "Beskid Niski - przewodnik dla prawdziwego turysty" (2 szt.), Okolice Krynicy (2 szt.), mapa "Zabytkowe cerkwie południowo-wschodniej Polski" (13 szt.)

http://www.rewasz.com.pl/php/strony/dane_szczegolowe.php?do_kosza=bn07  http://www.rewasz.com.pl/php/strony/dane_szczegolowe.php?do_kosza=okry05  http://www.rewasz.com.pl/php/strony/dane_szczegolowe.php?do_kosza=mcer 

- Wydawnictwo "Bezdroża" ufundowało 13 przewodników: "Łemkowszczyzna" (2 szt.), "Bieszczady Beskid Niski na nartach turowych i biegowych" (3 szt.), "Beskidy" (2 szt.), "Pieniny i Magura Spiska" (2 szt.), "Beskid Sądecki z plecakiem" (2 szt.), "Riła i Pirin" (1 szt.), "Czarnohora" (1 szt.)

  www.bezdroza.com/przewodniki/1_Bieszczady__Beskid_Niski__na_nartach_biegowych_i_tourowych,1837  www.bezdroza.com/przewodniki/Beskidy,2595  www.bezdroza.com/przewodniki/Beskid_Sadecki_z_plecakiem_3,2098  www.bezdroza.com/przewodniki/Pieniny__Magura_Spiska_z_plecakiem_4,2099 
www.bezdroza.com/przewodniki/Czarnohora_Gory_Ukrainy_z_plecakiem,2359  www.bezdroza.com/przewodniki/Rila_i_Pirin_Gory_Bulgarii_z_plecakiem,2360 


- Wydawnictwo "Czarne" ufundowało 10 książek z autografem Andrzeja Stasiuka!!: "Jadąc do Babadag" (2 szt.), "Dojczland" (2 szt.), Dukla (2 szt.), "Biały kruk" (1 szt.), "Fado" (1 szt.), "Ciemny las" (1 szt.), "Jak zostałem pisarzem..." (1 szt.)

http://www.czarne.com.pl/?a=201  http://www.czarne.com.pl/?a=27  http://www.czarne.com.pl/?a=165  http://www.czarne.com.pl/?a=135  http://www.czarne.com.pl/?a=483 
http://www.czarne.com.pl/?a=146  http://www.czarne.com.pl/?a=203 


- Łemkowski Zespół Folkowy "Serencza" ufundował 5 ezgzemplarzy swojej najnowszej płyty - "Zelenym Hadwabom" / "Zielonym jedwabiem"

http://www.serencza.pl/plyty.php

- Magazyn turystyki górskiej "NPM" - ufundował półroczną prenumeratę miesięcznika "NPM"

http://www.npm.com.pl 

Nagrody IV-go stopnia

- Wydawnictwo kartograficzne "Compass" ufundowało 50 - uznanych za najlepsze na rynku - map Beskidu Niskiego

http://www.compass.krakow.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=1 


Regulamin konkursu "Pięć lat z beskid-niski.pl"


1. W konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z portalem beskid-niski.pl
2. Termin rozpoczęcia konkursu - 03.10.2008
3. Termin zakończenia konkursu - 30.10.2008
4. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 02.11.2008
5. Począwszy od 03.10.2008 co trzy dni prezentowane będzie pytanie (czasami dwa), zagadka o różnym stopniu trudności.
6. Za każdą prawidłową odpowiedź zostaną przyznane dwa punkty, za odpowiedź błędną - punktów brak
7. Za każdą prawidłową odpowiedź udzieloną w terminie do 5 dni od chwili publikacji zagadki, przyznane będzie dodatkowe pół punktu.
8. Nagrody zostaną przyznane po zakończeniu konkursu osobom z największą ilością punktów
9. W przypadku równej ilości punktów, laureaci zostaną wyłonieni w drodze losowania
10. Przy podliczaniu głosów będą brane pod uwagę tylko osoby, które spośród wszystkich odpowiedzi przynajmniej jedną podpisały imieniem i nazwiskiem
11. Nagrody zostaną wysłane na koszt organizatorów konkursu lub ich realizacja zostanie uzgodniona bezpośrednio z fundatorami.
12. Osoby biorace udział w konkursie, wyrażają zgodę na umieszczenie ich adresu mailowego w "newsletterze strony"

beskid-niski.pl na Facebooku


 
27963

Komentarze: (23)Dodaj komentarz | Forum

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 5 i 3: (Anty-spam)
    ;

jonn2 (email@gmail.com) - 2023-08-21 08:59:22
comment1, buy fexofendine 120 mg, [url="https://medbuycost.co.uk/allegra"]buy fexofendine 120 mg[/url], https://medbuycost.co.uk/allegra buy fexofendine 120 mg, imbej,
 
jonn3 (email@gmail.com) - 2023-08-21 00:13:38
comment2, buy pioglitazone 30 mg, [url="https://bestgetcost.co.uk/cheap-actos"]buy pioglitazone 30 mg[/url], https://bestgetcost.co.uk/cheap-actos buy pioglitazone 30 mg, :))),
 
3D Wooden Puzzle Booknook (jjuwxr@gmail.com) - 2023-07-10 23:22:24
Great for RV Travel-"wwwsentro-knittingmachinecom_2023" This silicone ice cube tray is more easier to carry and is the best kitchen gadget for making ice for RV Tours or short trips,compare to large ice cube trays for cocktails, ice cube tray with lid and bin, ice container for freezer, old fashioned ice cube mold or ice press for whiskey. Even outdoors, no bar items such as whiskey stones,ice bucket for cocktail bar or ice buckets for parties,qooarker ice mold completely satisfy your demands on iced drinks. 3D Wooden Puzzle Booknook
 
colghyrisz (jcsqqmd@outlook.com) - 2021-09-29 11:40:32
Beskid Niski - kompendium wiedzy o Beskidzie Niskim; górach,ludziach,historii i architekturze [url=http://www.gf40q48412vvs237j50up8qiz647aruos.org/]ucolghyrisz[/url] colghyrisz http://www.gf40q48412vvs237j50up8qiz647aruos.org/ acolghyrisz
 
ifuzijexob (uupoogi@opuce.sibicomail.com) - 2021-06-05 23:40:51
[url=http://slkjfdf.net/]Evqwatub[/url] Qesijeos ucq.qrgh.beskid-niski.pl.lrl.sl http://slkjfdf.net/
 
CraigAcimi (fzyh22688@help.wpgun.com) - 2019-11-12 20:42:06
[url=https://www.viagrapris.nu]Viagra pris[/url] Don't commit a lot time designing the specialized highlights of your website which you forget about the content from the site. Make sure to spend some time to write high quality content, or have good articles written. You would like site visitors to hold checking out your site, and will only come about if you offer them a great encounter not just visually and technically, but emotionally as well. [url=https://www.viagrapris.nu]Viagra pris[/url] Tend not to buy the costliest residence within the area. When appraisals are manufactured, the appraiser looks at all of the properties in the area to compare and contrast. Because of this the most expensive houses tend to depreciate much more as opposed to admiring. Plus, these properties also usually be more difficult to market. [url=https://www.viagragenericocomprar.es]viagra generico[/url] Perhaps you have planned to launch an online company but didn't understand how to properly promote your website along with its items? If you have, you're certainly in great business. Millions of people want to get involved in web business, and every one of which would prosper to read through these SEO suggestions. [url=https://www.xn--priligysterreich-swb.nu]priligy kaufen[/url]
 
JoshuaIntig (wkyp69617@low.exiix.com) - 2019-04-19 23:45:53
[url=http://www.eact.com.sg/scripts/publish.php?se=2502]Deca Durabolin With Dianabol[/url] Consider ahead when you are planning on creating a vehicle acquire. Usually do not make your oversight of purchasing a vehicle without considering regardless of whether it could be functional for long term use. Investing in a sports car will not make a lot sensation if you are intending to have a family any time in the near future. [url=http://www.hebadent.cl/wp-includes/form.php?im=2436]Turinabol Cycle Reddit[/url] Try to never offer from the vehicle for any other individuals who happen to be not covered by insurance. Don't imagine that others have insurance policy, ask them. When you bank loan your automobile for an uninsured buddy plus they cause a crash inside your vehicle, your superior may go up, and you will definitely be liable for any statements that go beyond your insurance coverage. [url=http://www.barcelona-pizza.co.uk/.well-known/cache.php?fr=145]Sustanon 250 Lifespan[/url] While you have observed with this write-up, you may get reduce pest infestations from your own home and restore power over it. Provided that you utilize the appropriate advice, this is truly possible. Utilize the suggestions you have just read through, and you will and can destroy these horrible insects.Stopping Smoking May Be Simple Using These Simple Approaches [url=http://www.bewdleyrc.co.uk/wp-content/event.php?y=2254]Deca Durabolin Joints[/url]
 
agudukufon (epidagigu@acomail.com) - 2018-10-19 22:53:16
[url=http://doxycycline-cheapbuy.site/]doxycycline-cheapbuy.site.ankor[/url] onlinebuycytotec.site.ankor
 
Andrewbek (ncqe1899@first.baburn.com) - 2017-09-22 02:14:42
[url=http://www.audehm-tewel.de/seiten/app.php?i=28]Cialis Apothekenpreise[/url] As insignificant as it can certainly seem to be, be sure you are getting sufficient sleep the evening before interviews. The majority of people simply do not functionality correctly if they have not slept sufficient. This can outcome your ability to respond to concerns the interviewer may possibly question you at your meet with. You additionally tend not to desire to appear haggard. [url=http://www.elominas.com.br/sliders/quit.asp?k=69]Kamagra GĂźnstig Kaufen Deutschland[/url] Stay away from utilizing any tips which can be set on the market by buyers. There are actually rarely any cutting corners which you can use to earn money with Currency trading, as it will likely be a thorough method to access where you ought to be. Position the perseverance in and you will get final results. [url=http://www.pavimentunika.com.br/includes/list.php?m=Kamagra-100mg-Gel,Kamagra-Effets,Kamagra-Oral-Jelly-Femme-36]Kamagra 100mg Gel[/url] Even though you cannot afford developer espresso legumes, you can get a far more delicious brew by deciding on caffeine beans or recently floor gourmet coffee over manufactured ground caffeine. Because mincing the legumes immediately lets out their flavour, you wish to produce terrain beans as fast as possible. Gourmet coffee which is currently soil if you buy it may well be previous its flavoring best. [url=http://www.genouxrapes.com/images/base.php?mn=14]Generika Viagra Rezeptfrei[/url]
 
MichaelJAK (ekxj40363@first.baburn.com) - 2017-06-03 20:19:25
joneuac http://www.wervjournaal.nl/170-dsquared-schoenen-heren-eleganza.html http://www.sparkelecvideo.es/447-jordan-6-blanco-con-rosado.html http://www.poker-pai-gow.es/274-calzados-vibram-chile.htm http://www.spanish-realestate.es/368-tenis-de-futbol-de-mujer.asp http://www.restaurantegallegoosegredo.es/jordan-14-azules-629.php [url=http://www.maxicolor.nl/nike-schoenen-heren-2014-545.html]Nike Schoenen Heren 2014[/url] [url=http://www.auto-mobile.es/836-adidas-futbol-sala-niĂąo.php]Adidas Sala[/url] [url=http://www.lexus-tiemens-arnhem.nl/431-gucci-schoenen-den-haag.htm]Gucci Schoenen Den Haag[/url] [url=http://www.bbspijk.nl/233-zanotti-schoenen-2017.html]Zanotti Schoenen 2017[/url] [url=http://www.fawdingtonbmw.co.uk/736-adidas-nmd-monochrome-black-mesh.html]Adidas Nmd Monochrome Black Mesh[/url]
 
Eugeneger (fgut670@gmail.com) - 2016-11-23 03:17:21
ejzyimi http://www.emiliaflorence.se/346-adidas-zx-flux-gr책.php http://www.asadistribuzione.it/adidas-superstar-80s-shop-online-987.html http://www.halcyonnights.co.uk/nike-cortez-black-465.php http://www.halcyonnights.co.uk/nike-air-jordan-12-flu-game-540.php http://www.vakantieboerderijtedrenthe.nl/580-air-max-95-amsterdam.php [url=http://www.giochidipolizia.it/adidas-stan-smith-tallone-zebrato-380.html]Adidas Stan Smith Tallone Zebrato[/url] [url=http://www.emiliaflorence.se/404-adidas-lite-racer.php]Adidas Lite Racer[/url] [url=http://www.emiliaflorence.se/594-adidas-la-trainer-dam.php]Adidas La Trainer Dam[/url] [url=http://www.majawallstrom.se/870-nike-air-huarache-ultra-breathe.html]Nike Air Huarache Ultra Breathe[/url] [url=http://www.cigarrilloselectronicosmadrid.es/800-nike-95-ultra.htm]Nike 95 Ultra[/url]
 
Dewayne (collin3l@yahoo.com) - 2016-10-22 15:33:59
How do I get an outside line? is adapalene good for acne scars Also Friday, an Ohio amusement park's thrill ride malfunctioned when a boat accidentally rolled backward down a hill and flipped over in water, injuring all seven people on it. Operators stopped the Shoot the Rapids water ride after the accident, said officials with Cedar Point amusement park in Sandusky, Ohio. losartan hctz 50 12.5 mg tab "A kind of craziness," was how Democrat Jan Schakowskydescribed the scene on the Hill. The eight-term congresswomanfrom Illinois added that, "combined with the craziness is ameanness that I haven't really seen before." isotretinoin gel brands in pakistan This fight between the Tea Party right and the parts of Congress where reason and intelligence still matter isn’t about what is right anymore, or what is best for the country. It is about looking good. It is about trying to convince the rest of us that somehow they are putting points up on the board, thus treating us as if we’re the suckers and rubes who can’t see the mockery that these people are making out of our political system. femigra online usa After an initial surge of weddings subsided, interest is starting to rekindle as more states legalize the marriages and after the high court’s ruling, said Dan Gleason, director of sales at the bureau. Gleason, 28, and his partner tentatively plan to wed next year in hopes that same-sex marriage will by then be recognized in Illinois, where they just bought their ‶dream house,” he said. Otherwise, the couple will host both the wedding and reception in Iowa. order diclofenac sodium Talk about misplaced outrage. It’s things like this that make me not want to read the paper anymore. This isn’t journalism. This isn’t seeking good stories for the sake of justice and social equality. This is smut, as detached as possible from the real world. Society needs to wake up and stop buying this crap from the media. avena sativa oat extract. "It's an amazing feat of cunning for a tiny fish. Young damsel fish are pale yellow in colour and have this distinctive black circular 'eye' marking towards their tail, which fades as they mature. We figured it must serve an important purpose when they are young. We found that when young damsel fish were placed in a specially built tank where they could see and smell predatory fish without being attacked, they automatically began to grow a bigger eye spot, and their real eye became relatively smaller, compared with damsels exposed only to herbivorous fish, or isolated one," Oona Lonnstedt, a graduate student at CoECRS and James Cook University said in a news release. tadalis kopen FBI Assistant Director Valerie Parlave said in a statement that the bureau "will continue to take all necessary steps to pursue such individuals who put the security of our nation and the lives of others at risk by their disclosure of sensitive information." lipitor 20 mg prezzo Good morning and welcome. We'll be bringing you the day's business headlines, as well as company results, economic data and the best of the BBC's business stories as they happen. You can get in touch by emailing bizlivepage@bbc.co.uk or tweeting @BBCBusiness. angelique boyer en alma de hierro Sawiris said he now plans to redirect his investment focus toward other markets, including Italy where he has invested heavily in the past. He plans to invest as much as $1 billion in a range of industries in Egypt over the next 18 months. allegra antistaminico prezzo “The suspect advised us that he never received any money himself,” Officer Chris Marotta of Collier County police said.  “[He] was cooperative and apologetic.  He admitted to the above actions and wishes to repay the store.” effectiveness of clozapine versus olanzapine quetiapine and risperidone How even to begin separating the layers of head-slapping inanity in those three sentences? Most striking of all is the cultural, historical and epistemological leap from Shakespeare to Jamelia: made in a matter of seconds, as if the Bard were an even greater visionary than first thought, and had foreseen a time long in the future when his words might be used to introduce a fading pop star in a tight dress. Perhaps that was even the function he had in mind when he wrote them. Who can say? wat is de prijs van cymbalta Ryan, who is signed through the 2014 season, arrived in Cortland on Thursday for the start of training camp with plenty of speculation surrounding his future with the Jets, a story line that will only intensify when the Gang Green racks up the losses. precio fml forte "There's a big mood amongst the Tea Party... and conservative Republicans that they don't want accomplishments," Feehery says. "They don't want government to get bigger, they don't want new laws, they don't want anything. coq10 liquid supplement In addition to the general lack of understanding by the public when it comes to MNsure, small business owners are also having trouble making sense of the new insurance marketplace and what it will mean for their future financial planning.
 
Willy (franklyn0e@aol.com) - 2016-10-22 15:33:56
It's funny goodluck losartan 50 mg tablets side effects The robot making appearances in the U.S. for the first time this week. Having crossed the Atlantic tucked inside two metal trunks - and after a brief holdup in customs - the bionic man will strut his stuff at the New York Comic Con festival on Friday. amoxil suspension 250 mg / 5ml "Essentially, what they were threatening us with is, 'If you stay here, you may be here for a month,'" said 79-year-old Dean Hollenbaugh, who was evacuated by helicopter from Jamestown, northwest of Boulder. cat costa cipralex BlackBerry intends to continue catering to somenon-enterprise customers, a company spokesman said, but hedeclined to give details, citing the company's quiet periodahead of its full quarterly results on Friday. que es allopurinol 100mg The housecleaning has begun at the troubled New York City Housing Authority, with two of three wretched board members getting bounced, thanks to a brand-new state law. Good riddance. They did far too little good work for the far too much public money they were paid. esomeprazole magnesium bp monograph Negotiations with the PKK were unthinkable until only a few years ago and Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan has staked considerable political capital in peace efforts, widening cultural and language rights for Kurds at the risk of infuriating large parts of his grass roots support base. can you take ibuprofen pm while pregnant According to industry estimates, Time Warner Cable paid CBS about 88 cents per cable subscriber each month for the right to carry the network's signal, but CBS is asking for as much as 60 percent more, a figure the network says is closer to what other cable providers now pay. zyrtec syrop bez recepty Since her appointment to the post of Italian Integration Minister three months ago, Cecile Kyenge has been the target of a series of racist acts, slurs and antics. Italy’s right-wing radicals have claimed responsibility for these racist attacks. isotretinoin results Now Mlambo is sufficiently racked by doubts to stay away from a nearby stadium where deafening music and a huge crowd chanting anti-Mugabe slogans are revving up for a campaign rally appearance by his one-time idol. omeprazole buy over the counter In June, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences made an effort to increase the diversity of its members, and with this many serious black films lined up, perhaps next year will bring a more diverse group of Academy Award winners as well. prescription prostate support "We had highlighted the company's debt issues previously andit was imperative to deliver a refinancing that retained anopportunity for shareholders to participate in the future of thecompany," Billabong Chairman Ian Pollard said in a statement."The Altamont consortium presented the best available, certainand executable opportunity in these challenging circumstances." generic equivalent to indocin anelo” Alvarez and pound-for-pound king Floyd Mayweather Jr. at MGM Grand (on Showtime pay-per-view) has been at a fever pitch. Hip-hop Mayweather - a living legend from the U.S. - against the red-headed kid from Guadalajara, Mexico, who has been referred to as the Mexican James Dea buy amoxicillin syrup online Good. Annual deficits have been reined in of late — in large part because of automatic spending cuts that were drawn without thought and will, over time, do terrible damage to military readiness. And as things now stand, deficits will rise starting in 2016, and the national debt would reach epic proportions by 2038. seroquel 25 mg picture The Republicans may be at particular risk; just 32 percent of Americans express a favorable view of the party, vs. 63 percent unfavorable – their worst rating, as noted, in at least 29 years. The Democrats, by contrast, manage about an even split in this basic measure of popularity.
 
Melanie (ahmad9v@lycos.com) - 2016-10-22 15:33:54
It's OK kosten lithium ionen akkus New research from Purdue University offers an opinion on “diet” sodas, and how they may be, in part, to blame for our ever-increasing weight gain problem– and the health conditions that go with those extra pounds. what is voltaren prescribed for Last summer, satellite operator DirecTV's 20 millioncustomers were unable to see more than 20 of Viacom's cablenetworks, including Nickelodeon and MTV, for 10 days after thosecompanies failed to strike a new deal. zyrtec saft preis The longest sentence went to the company's crisis coordinator, who was sentenced to two years and 10 months. Concordia's hotel director was sentenced to two years and six months while two bridge officers and a helmsman got sentences ranging from one year and eight months to one year and 11 months. The bridge officials and helmsman were also convicted of a charge of causing a shipwreck, in addition to multiple manslaughter and negligence. where to order proscar In contrast, larger rival Comcast said on Wednesday it added 187,000 high-speed Internet customers. Earlier this week, Time Warner Cable said it was raising its monthly rates customers pay to rent modems. novamox 500 mg amoxicillin obat apa Nevertheless, this study just goes to show it's not as black and white as people assume. All would-be parents should remember that and not be forced to give in to societal pressures – that turn out, perhaps, to be based on a bit of a myth. voltaren rapid diclofenac potassium Black rhinos were once the most numerous of the species, according to the Cleveland Metroparks Zoo, where a calf was born a year ago. Black rhinos numbered 65,000 in 1970, but the global population had dropped to 15,000 by 1980. cialis tadalafil 20 mg fiyat “Of course communism no longer has any validity for young people,” he says, “but idealism has not died and the extraordinary thing is the fear of an Orwellian society has led to idealism being against big government.” As for persecution of young gay men, he worries that if anything it’s even worse than in his day. And it was bad then. The playwright, now 78, left Winchester 60 years ago, but stinging memories linger on of sadistic prefects licensed by the status quo to torment younger boys. silagra gebruik Take a stand: Tea party plus. Fiscal conservative, criticizes surveillance state, praised Supreme Court gay marriage ruling as one that avoids "culture war," aggressive in seeking repeal of Obamacare. doxycycline acne dosage how long Looking forward to the second half, he had warned on the earnings call that expenses will grow faster than revenue this year. He also talked about more difficult year-over-year comparisons coming up in the third and fourth quarters, as it was a year ago that the company's News Feed ads began taking off. para que enfermedad se utiliza ciprofloxacina ‶There was a lot of logic attached” to that idea, Allen told the U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs of a formula that used pseudo-scientific mumbo-jumbo to create a ‶holistic” assessment that would have insanely cut $83 million out of the following year’s money for New York.
 
Raphael (rikky@aol.com) - 2016-10-22 15:33:51
Insert your card benicar rebate coupons To try to decrease the length of time between diagnosis of breast cancer and treatment, Jain told Reuters Health the Baltimore VA Medical Center is acquiring more resources to care for women so they don't have to go to another non-VA center. where to buy finasteride in australia "Companies will ask what kind of Switzerland they have infront of them," Schneider-Ammann said. "We will weakenSwitzerland as a location if flagship firms - those already hereand those we would like to have in this country - don't investhere any more." havana club rum preis rewe Containing radiation equivalent to 14,000 times the amount released in the atomic bomb attack on Hiroshima 68 years ago, more than 1,300 used fuel rod assemblies packed tightly together need to be removed from a building that is vulnerable to collapse, should another large earthquake hit the area. chlorpromazine qt prolongation Cuts across Europe should allow banks to improve thebranches that remain, and many are targeting a "look and feel"akin to the stores of consumer electronics powerhouse Apple, combining tellers and technology. prescrizione aricept Which animals harbor the MERS virus and which ones passed, or are passing, it to humans remains a mystery. Although the antibody findings indicate that camels probably have been exposed to MERS-CoV or a very similar virus, scientists have not yet isolated the virus itself from camels or any other animals. clindamycin solution 1 percent Bradley suffered heavy criticism, death threats and needed to go to a concussion clinic after suffering dizzy spells following his last fight, on March 16. It was Bradley who made Marquez dizzy with his ability to slip punches and fire lightning combinations. karela bhaji sanjeev kapoor Japan’s Finance Ministry, the Bank of Japan and the International Monetary Fund warned Mr. Abe in recent months that if he dallied on the tax plan, the market could doubt the government’s commitment to paying down its debt, pushing Japanese borrowing costs higher. vermox jest bez recepty Adam Dunn began Rivera’s unprecedented hell week in with a game-tying RBI single in the Yankees’ 6-5 12th inning loss to the White Sox on Wednesday. Rivera blew it again in the ninth on Friday by serving up a two-run bomb to Cabrera that knotted the game at 3 before Gardner’s walk-off single in the 10th. Gardner would rescue Rivera again on Sunday with a walk-off homer in the ninth, handing the Yankee closer a cheap win. crema aldara precios Oh the perks of being the model of the moment. Only hours after walking the Fendi SS/14 runway at Milan Fashion Week, Cara Delevingne was out and about in the city in, not only the shoes she wore when she opened the show, but the dress her friend Georgia-May Jagger strutted down the catwalk in. buy pelosta “They tried one circuit but I was way off. I might as well have been landing at Skegness rather than Humberside.” Despite his nerves, he finally touched down. “I’ve never flown a plane before and I know you bring back the controls. clotrimazole cream usp 1 yeast infection Labor costs are typically about 20 to 25 percent of thetotal cost of a product. For categories like clothing, thatrequire more manual work, production is likely to stay incountries with lower wages, Sirkin said. thuoc amoxicillin 875 mg clavulanic acid 125mg The Titans had the ball on Kansas City's 1-yard line. On second-and-goal, Fitzpatrick threw a pass to his left that was batted by Chiefs defensive end Allen Bailey, and the ball went straight back to Fitzpatrick, who caught it and ran straight ahead, but was tackled at the line of scrimmage by Kansas City star linebacker Justin Houston. singulair online apotheke ‶I made that choice right there and said, ‘I do not want to be this person anymore,’” he said. ‶You have to find that moment in your life – that moment of clarity – and say, ‘Is this who you want to be the rest of your life, or do you deserve more?’ I decided I deserved better.”
 
Alfredo (nathanielxgr@gmail.com) - 2016-10-22 15:33:49
I enjoy travelling escitalopram 5mg cena Lawyers for some city unions argued Judge Rhodes' proposedschedule for the eligibility phase - at which the city mustprove it belongs in bankruptcy - was too tight and left littletime for discovery. Rhodes had proposed an Oct. 23 trial date. precio del misoprostol peru "We've seen that figures 'close to the movement' adopted a critical stance, predominantly if not entirely, on the Gezi incidents," columnist Oral Calislar wrote in the liberal Radikal daily, noting that Gulen could be influential in a cycle of local, presidential and general elections starting next year. intivar cream uk "We see no overriding factors that will drive admissions upin FY 2013, a credit factor as most hospitals continue tooperate largely in a fee-for-service environment. We expect thetransition to a value-based reimbursement system will be highlydisruptive for most hospitals and impact performance in FY 2013and in the coming years," Moody's said. beli growmax In the August case, when the USTR overturned a proposed banon some older-model Apple iPhones and iPads, the patents covered were standard essential patents, while the patents covered byTuesday's decision were not. champix achat en ligne "But when I approached people for interviews, I discovered that nobody, and I mean nobody, was interested in helping me make this film. Not Democrats, not Republicans — and certainly nobody who works with the Clintons, wants access to the Clintons, or dreams of a position in a Hillary Clinton administration," Ferguson wrote. "Not even journalists who want access, which can easily be taken away. I even sensed potential difficulty in licensing archival footage from CBN (Pat Robertson) and from Fox. After approaching well over a hundred people, only two persons who had ever dealt with Mrs. Clinton would agree to an on-camera interview, and I suspected that even they would back out." is there a generic micardis plus "Almac and Queen's have already demonstrated through the creation and development of ALM201 how valuable and productive such a world class partnership between academia and industry can be," Alan Armstrong, CEO of the Almac Group said. solu medrol steroid side effects Comedian and actress Carol Burnett (C) is applauded by her husband Brian Miller (L) and members of her private box as she arrives to be feted during the presentation of the 2013 Mark Twain Prize for American Humor at the Kennedy Center in Washington, October 20, 2013. magna rx reviews yahoo "When treating women, doctors need to recognise the serious nature of poor mental health and what effects it can have in the long-term," commented study author, Dr Caroline Jackson, of the University of Queensland. felodipine hexal 5mg Applicants skills will be tested by a joint consortium run by the Institute of Information Security Professionals (IISP), the Council for Registered Ethical Security Testers (CREST) and Royal Holloway University's Information Security Group (ISG). Those who pass will be given accreditation for three years. The exams and accreditations are designed to be a quality benchmark assuring businesses of the professionals' abilities. clomiphene prix Network Rail publishes the right-time performance alongside the public performance measure (PPM) figures under which the company's punctuality record is assessed by the Office of Rail Regulation (ORR). how long zoloft withdrawal symptoms The bus, parked up alongside a van selling frozen fish, is amobile bank run by bailed-out Spanish lender Bankia toserve remote areas with no branches. Inside it looks much likeany other small branch, but for the elastic bands that keep thefurniture in place when it's on the move. betamethasone valerate lotion otc Thousands of Scouts gather for 10 days starting Monday at a new location in West Virginia. Officials designed the 1,000-plus acre Summit Bechtel Family National Scout Reserve to take advantage of the Mountain State's natural assets, and they also put into place new physical fitness requirements that eliminated morbidly obese Scouts from participating. buy losartan hydrochlorothiazide "It's been impressive. He's pretty much the best player ever and he's played exceptionally well the last couple of days and is going to be tough to beat this weekend," said McDowell in a Q&A as he poured drinks for golf fans in the MasterCard club at Muirfield.
 
Sammie (vicentet74@usa.net) - 2016-10-22 15:33:45
I'd like to open a personal account generic gidi powai The Swiss canton of Geneva, pressured by EU demands to endtax breaks, cannot guarantee its proposal for a tax compromisewill get through, its finance minister said, even though tradinghouses said less attractive conditions could drive them away. medicamento priligy 30 mg Lifting interest rates to discourage borrowing has long been considered a blunt but effective weapon. But that isn't a step central banks are eager to take when inflation is low or unemployment is high—as they are in many places now. imigran price australia That auction will be for a production-sharing contract, anaccord that will go the company or group that offers Brazil thelargest share of "profit oil," or oil produced after investmentcosts are recouped, to sell on its own account. dejac t tablet in hindi London has just tried to relive the glorious multiracial Olympics. Oh how our PM and his mates loved all that colour and pizzazz. And all the while his Government forces landlords, medical staff and schools to check passports and exclude those who can’t prove they belong. Immigration detention centres, run by private companies, treat inmates like vermin. Not many white faces in there. Western Europeans have always migrated and still do, as if that is their birthright. But the movement of people from elsewhere is a threat, a menace, even when millions are dispossessed by Western geopolitical games and economic interests. shatavari zwanger "We will not be silent; we will not obey; we will not allow our government to destroy our humanity," Kokesh says in the video while loading the shotgun and standing in a plaza between the White House and the Capitol. "We are the final American Revolution. See you next Independence Day." tetracycline price in india Woods, who departed The Barclays tournament on Sunday with questions swirling about whether his sore back would allow him to compete in this week’s second of four FedExCup playoff tournaments, pronounced himself healthy on Thursday and looking forward to Friday’s opening round of the Deutsche Bank Championship with Adam Scott and Phil Mickelson. lamisil at advanced gel 12g 42 oz The Italian trial was the first of its kind against such "renditions" practiced by former U.S. President George W. Bush's administration in the wake of the September 11 attacks on Washington and New York. advil motrin or tylenol for fever EFH, formerly TXU Corp, was taken private in 2007 in a $45billion buyout, the largest-ever leveraged buyout. The dealsaddled the company with debt just before a sharp decline innatural gas prices and energy markets. ic methocarbamol 750 mg side effects There’s another slightly smaller but similarly sandy beach, La Bastille, a short walk around the adjacent headland, which can only be reached on foot and thus tends to be less crowded. At the far end of the Sentier des Douaniers, roughly an hour’s leisurely stroll along the coast, the bigger Plage de Trestraou is the principal beach of Perros-Guirec, lined with snack bars and mini-golfs. doxazosine generique They work with the Royal Navy and Royal Marines on deployments anywhere in the world – from Antarctica to Afghanistan, from the UK to the Far East – taking pictures of maritime operations, personnel at work and demonstrating all aspects of service life. voltaren gel apotheke preis The new sense of optimism sent U.S. stocks higher on Friday,extending gains from a major rally in the previous session.. But U.S. Treasury bills maturing in lateNovember and throughout December spiked as banks and major moneymarket funds shy away from holding debt with any risk of delayedinterest or principal payments.
 
Douglas (ismaelx52@yahoo.com) - 2016-10-22 15:33:42
Not in at the moment rogaine 5 cena A spokesman for the Muslim Brotherhood, Gehad el-Haddad, described the accusations as "ridiculous". He told Reuters news agency that the order marked the return of the "old regime". intimax viagra Italy's fiscal gap at the end of August was almost twice ashigh as in the same period of 2012, and in its monthly bulletinon Thursday the ECB warned of "increasing risks" that Italy willmiss its 2013 target of a deficit-to-GDP ratio of 2.9 percent. penegra female Group chief executive Euan Sutherland said he was sorry as its latest results revealed its banking arm racked up Â?709m of losses in the first half of this year, largely as a  result of bad loans and bad IT systems.  But he said he was ‶confident” that bondholders will approve a rescue package, which will see them losing Â?500m in exchange for a third of the shares in a re-capitalised bank. The Co-op will provide the remaining Â?1bn, and Mr Sutherland warned there was ‶no plan B”. misoprostol costo en farmacias del ahorro They now face an ugly trilemma between entering a "grand coalition" under Merkel on unequal terms, staying out and seeing her possibly team up with the Greens, the SPD's natural partner, or being punished by voters at a rerun election. pulmopres side effects Among other things, the measure would set tighter standards on which telephone and internet records the National Security Agency can collect and limit the time that records can be held, said Democratic Senator Dianne Feinstein, the committee's chairwoman. clonidine used for smoking cessation Lib Dem leader Nick Clegg said he would like the current system of appointments to be scrapped but, in the meantime, he would "discharge his right" to nominate people who supported the party and shared its values. metformine 850 sans ordonnance The BBC explains that he's restricted to the hospital, where he permanently relies on an artificial respirator, due to fear of infection. He's been beyond its walls about 50 times, a feat that has become easier as medical advances shrink the bulk of the equipment needed to allow him to do so. is prilosec equivalent to nexium While he would not comment on which animals are under investigation, as it may take two weeks for test results to come back, he said: "Our industry is too precious to be undermined by cheats whose intention is to win at any cost, and with no concern for animal welfare. purchase cheap ageless male New stars in this region usually grow to one to 10 times the size of our sun, but if our little caterpillar-shaped protostar can't fight off the stellar wind, it may wind up smaller in size, a Hubble spokesperson wrote in a release.   where to buy sizegenetics "Everybody talks about the rising middle class, growingurbanisation of the labour force. Even more important is theformalisation of the labour force which is creating morecontributors to pension funds," said Eliot Pence, who heads theAfrica practice at U.S. advisory firm McLarty Associates. parafon fiyat Lisicki came back from love-40 to win the eighth game and even things at 4-4, then broke Williams in the ninth game when Serena struck a long overhead — one of several overheads she botched in the match. Williams would critique herself later, say she needed to make more aggressive decisions earlier on points. She can remember that for the U.S. Open in August. amoxicillin priceline But the scale of the problems caused by the wind have caused him and his partner in the project - Keith Hjelmstad, professor of civil engineering at Arizona State University - to "hit the pause button" while they re-examine the forces involved.
 
Darwin (tyron6u@yahoo.com) - 2016-10-22 15:33:39
History ciprofloxacina dosis pediatrica To play Grant, Coogler tapped Michael B. Jordan, a veteran of TV (‶The Wire,” ‶Friday Night Lights”) as well as last year’s sci-fi flick ‶Chronicle.” The charm and drive Jordan brings to his portrayal masks a sobering fact: Jordan, 26, feels he, like Grant, could have been in the wrong place at the wrong time. wellbutrin mg 150 The international community has made it clear that Iran must cease all nuclear enrichment; remove its stockpiles of enriched uranium; dismantle its underground facilities; and, stop all work on its plutonium-producing heavy water reactor.   when did cymbalta become generic United Parcel Service Inc flight 1354, which took off from Louisville, Kentucky, was on approach to the airport in Birmingham when it crashed at about 5 a.m. CDT (1000 GMT), according to the Federal Aviation Administration. rumalaya crema precio The group has already stockpiled emergency supplies, has latrines, shower rooms, ‶and other facilities assembled and ready for rapid deployment as needed.” If there is a large influx in refugees to Concern Worldwide’s camp, it will be met with buildings they are preparing to be used as temporary shelters. But they are not the only organization getting ready for a potential worst-case scenario. fentanyl transdermal system 75 mcg/h Wilson was convicted by the first jury of the execution-style shootings of Detectives Rodney Andrews and James Nemorin in Staten Island during a March 10, 2003 gun buy-and-bust operation that went bad. Andrews was shot first, and then Nemorin as he begged for his life. differin gel reviews uk "The increase is not yet dramatic. We will see in the coming months whether it is a cloud in a fair sky - unemployment is still especially low compared to Europe - or the first signs of rougher weather," said Mario Gruppe of Nord LB. programa desconto wellbutrin RNC Chairman Reince Priebus said this is when the "Republican permanent campaign was born. We want to be the party that takes no voter for granted and that fights to earn every voter's trust and I want 2013 to be the year people say it all began." how many months will it take to get pregnant on clomid This finding provides evidence for moral hazard because it is mere approval for bailout funds that communicates an implicit government guarantee. While the government may have pressured banks that received assistance to increase their risk-taking in an effort to keep credit flowing, this pressure would not have applied to banks that were approved but did not receive funds. inderal 40 mg preisvergleich The CWU, which represents most of the firm's 150,000 staff, says the sell-off is unnecessary and fears pay and working conditions will be compromised under private ownership. The union rejected a three-year pay offer from Royal Mail in July. voltaren 50mg side effects Luckily, neither of my sons shared my reservations. They got stuck in from day one and absolutely adored it. Not wanting to deprive them of the stimulating environment, I decided to brave it out. rx peak vitamins In mitigation, the remorseful Chirwa pleaded with the court for leniency, saying he lost his cool and acted in frustration after his request was rejected by the Immigration Department. He promised he would not repeat the offence. docosanol in pakistan "Don't compare this (to) a judgment call. This isn't the shortstop coming in the vicinity of second base to get the out and throw to first," Westhoff said. "If I were coaching, and that had happened right in front of that umpire and he had not called that, then I would be down at Park Avenue." wellbutrin bez recepty BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Argentina's president will undergo surgery on Tuesday to surgically remove blood between her brain and skull that has been causing new and worrying symptoms, her physicians said. ba cipro fiyat Michigan Governor Rick Snyder and Treasurer Andy Dillon arebacking Orr, and said Tuesday through a spokesman that Orr is"an accomplished restructuring attorney who is negotiating withsophisticated creditors.
 
Keven (jonathont17@aol.com) - 2016-10-22 15:33:37
Insert your card lexapro side effects weight gain or loss Providing money to fund government operations as of Oct. 1 isn’t the only big item on Congress’ to-do list. Unless Congress passes a bill to allow more federal borrowing, the nation faces the risk of a first-ever default sometime in the second half of next month. sizegenetics japan Jefferies analyst Sandy Morris said sale of some or all ofSpirit's wing systems division was possible. BofA Merrill Lynchanalysts say the division is underperforming, with about $1.3billion in revenue in 2013 and margins of 4.5 percent. About$1.3 billion of Spirit's 2013 estimated $6 billion in sales arefrom wing systems, the analysts said. exelon cerotto prezzo A second source familiar with the F-35 program said ittypically takes about two years to build a jet, and there mightbe ways to accommodate Seoul if it decided to order jets afterinitial "advanced procurement" funds were awarded to startordering parts for the ninth batch of jets. hydroxyzine hcl 50 mg uses Overall, considering the costs versus the benefits to the United States, 67 percent now say the war in Afghanistan has not been worth fighting, a new high (albeit by a single percentage point) in 21 ABC/Post polls to ask the question since early 2007. For the first time that numerically exceeds the most who said the same about the war in Iraq, 66 percent in April 2007. arginmax walmart At the plate the Yankee captain walked, lined out and grounded out against ex-major leaguer Raul Valdez, a lefty whose fastball topped out at 85 mph. But the question isn’t so much if Jeter will hit again for the Yankees as whether he can play short at age 39, coming back from a broken ankle that he rebroke during spring training. pristiq bloody stool All of this expelled material forms a cloud of nebulous material, called the coma, which envelopes the nucleus. Cometary comas can be many tens of thousands times the size of the nucleus. In fact, in late 2007, Comet Holmes developed the largest coma in recorded history. It set a record by becoming the largest object in the solar system – amazingly surpassing the diameter of the Sun. flomax price cvs Luton, southern England-based easyJet said it expects pretaxprofit of between 450 million pounds ($691.5 million) and 480million in the year to Sept. 30, up from 317 million last yearand topping an average estimate of 433 million. ciprofloxacin dose for dental infection The Fed cut interest rates almost to zero in late 2008 and more than tripled the size of its balance sheet, to $3.7 trillion, via three rounds of massive bond purchases aimed at holding down long-term borrowing costs. para comprar o aciclovir precisa de receita medica Omid said Teva still had problems in the medium and longterm, mainly how to reduce its dependence on its multiplesclerosis Copaxone, which accounts for 20 percent of its salesand 50 percent of profits. It may face competition from genericrivals next year. can you use clomid if you are ovulating Had this picture appeared on the front cover of a news magazine, like Time or Newsweek, there would not have been a social media backlash. Indeed, the same portrait featured prominently on the front page of the New York Times in May without controversy. Rolling Stone is different because it's done so much over the decades to shape American popular and celebrity culture. yohimbine discount The analysis included 10,250 men, who were followed for an average of 4.1 years. Investigators identified 232 patients who developed acute kidney injury during follow-up, a rate of 5.5 per 1,000 person-years. The control group comprised 2,721 matched patients who did not develop acute kidney injury. Investigators defined current ADT as treatment within the past 90 days and past treatment as >90 days.
 
Laverne (jonathan1k@usa.net) - 2016-10-22 15:33:34
I'd like to pay this cheque in, please imipramine during pregnancy "We created an environment where the Feds felt they could come and it wasn't hostile," Moss said in an interview a year ago. "We could ask them questions and they wanted to ask the hackers about new techniques." aciclovir comprimido barato Returns in commodities markets in the past were driven morethan they are now by market-specific issues. Think about arefinery fire or a drought. Now, however, since more of themarket is owned by investors rather than driven by users andsuppliers there is a higher chance of prices being driven by apass-through from shocks to the real economy. As those shocksalso drive equity prices, correlations rise. is vydox safe to use ‶Unfortunately, nothing can bring Michael Jackson back. We’d like nothing more than for him to walk through that door and be here. But we can’t do that,” Panish said. ‶Death lasts forever.” diflucan for bv Apple will offer 2 types of game controllers through its MFi program and two configurations all with pressure sensitive buttons and consistent layouts. The first type of controller is the form-fitting controller (much like Logitech’s above), which allows your iOS device to be docked right into the controller. The second will be a standalone controller that connects over Bluetooth. Above we’re looking at Apple’s standard layout, but there will also be an Extended layout for MFi controllers that adds dual thumbsticks and an extra set of shoulder buttons. can take ibuprofen aspirin Vine said this backlog had been reduced by 70% by July this year to 3,445 outstanding applications. But more than a third of decisions to allow these "entrepreneurs" to stay in Britain were unreasonable, he said: "It means that some individuals may have been allowed to enter or remain in the UK who should have been refused." amoxil forte syrup dosage Washington's Navy Yard area has gone through a revitalization in the last five years since the completion of the stadium for the National League's Washington Nationals. It is also close to Capitol Hill. order flagyl 500mg online That vulnerability in Internet Explorer was known as a "zero-day" because Microsoft, the targeted software maker, had zero days notice to fix the hole when the initial attacks exploiting the bug were discovered. finasterid ohne rezept bestellen ‶The Government is acting, for political motives, on a course which cannot succeed in eradicating Bovine TB. ‶We urge David Cameron to take positive action to accelerate progress towards vaccination of wildlife and, most importantly, vaccination of the source of bTB in this country – cattle – along with a full review of the skin test method of removing supposed reactive animals from herds, and an overhaul of biosecurity and movement control measures.” Sir Roger Moore, Dame Judi Dench, Joanna Lumley, Brian Blessed, Martin Shaw, Anthony Head and Virginia McKenna are among the celebrities, scientists, naturalists, veterinarians and animal welfare and conservation groups to have signed. ciprofloxacino 500 mg y alcohol We set off with some volunteers from the group - young men wearing high-visibility jackets, and carrying tasers. They are filling a vacuum left by the police, according to Mohammed al-Zeiny, one of their leaders. minocin kaufen Over the past five years, U.S. border agents have fired into Mexico at least 10 times, killing six Mexicans, according to a report released earlier this year by the Washington Monthly and the Investigative Fund at The Nation Institute. montelukast sodium 10mg coupon There will be more Firefox OS smartphones on the global scene, as Mozilla and its partners provide a near-steady stream of product launches for devices similar to the Alcatel One Touch Fire and the ZTE Open. can zovirax and valtrex be taken together Alexis went to the emergency room at the VA Medical Center in Providence, R.I.,  Aug. 23, complaining of insomnia, according to a VA statement released today. After a medical examination, he was given a small amount of medication to help him sleep and was instructed to follow up with a primary-care provider. naproxen dr 500mg side effects Six games into his career, Longoria signed a six-year, $17.5 million contract that ate up his arbitration years. In New York, that might not seem like a huge sum, but for a club operating each year with one of the lowest payrolls in the game, it was quite a gamble.
 
cfaxjs815 (ifhz3363@mail.com) - 2016-10-20 22:40:45
injurious fluminose fretsome preearthquake nike cortez nylon 2014 nfl ELITE Dallas Cowboys Maliek Collins Jerseys Men's Los Angeles Rams #76 Orlando Pace Black Stitched NFL Elite Pro Line Gold Collection Jersey pas cher chaussures nike shox pour les femmes heritage auctions special collection hermes 35cm rouge h calf box leather waffle kelly rescuedamphimorula
 
wqehex434 (zdhq1594@mail.com) - 2016-10-02 12:49:05
perennially loxia rhetorician anabiosis supra clothing nike dunk d'orange montebello parka canada goose shop canada goose banff parka tan van a vendre azimuthabbesses
 

e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 6 osób
Logowanie