Góry
  • Turystyka piesza
  • Mapa wydawnictwa PTR Kartografia na podkładzie map WIG
  • Mapa wydawnictwa Compass. Wydanie III z 2005 roku.
Łemkowie i Łemkowszczyzna
  • Łemkowie
Obiekty i miejscowości
  • Miejscowości
  • Cmentarze wojenne
  • Cerkwie i kościoły
  • Tabela obiektów
Przyroda
  • Przyroda
Noclegi
  • Noclegi
  • Jak znaleźć nocleg?
  • Dodaj ofertę
Galerie zdjęć
  • Najlepsze zdjęcia
  • Panoramy sferyczne
  • Galerie tematyczne
  • Zdjęcia archiwalne
Informacje praktyczne
  • Przejścia graniczne
  • Komunikacja
  • Pogoda
Sport
  • Rower
  • Sporty zimowe
Portal beskid-niski.pl
  • Wyniki zakończonego konkursu
  • Księga gości
  • Subskrypcja
  • Linki
  • Mapa portalu

 

/ Mapa portalu
 

Mapa portalu

W celu ułatwienia nawigacji, dla odwiedzających strone beskid-niski.pl przygotowana została mapa portalu. Nie jest ona jednak kompletna, gdyż nie zawiera bogatych informacji zawartych w bazie portalu takich jak opisy miejscowości, cerkwi i kosciołów, cmentarzy wojennych, miejsc noclegowych...i wielu, wielu innych przydatnych informacji. Jej rozbudowa do pełnych rozmiarów, spowodowałaby jej bezużyteczność. Zapraszam do samodzielnego przeszukiwania portalu i odkrywania coraz to nowych materiałów.


Strona główna
├──  Góry
│   ├──  Turystyka
│   │   └──  Szlaki
│   ├──  Turystyka piesza
│   ├──  Beskidy
│   │   ├──  Pasma górskie
│   │   │   ├──  Beskid Dukielski
│   │   │   ├──  Basmo Bukowicy
│   │   │   ├──  Pasma graniczne-część wschodnia
│   │   │   ├──  Góry Grybowskie
│   │   │   ├──  Góry Hańczowskie
│   │   │   ├──  Okolice Iwonicza i Rymanowa
│   │   │   ├──  Pasmo Magurskie
│   │   │   └──  Dorzecze górnej Wisłoki
│   ├──  Przyroda
│   │   ├──  "Najwyższa forma ochrony" - rozmowa z Janem Szafrańskim
│   │   ├──  "Akcja Carpatica"
│   │   ├──  O ochronie zachodniej części Beskidu Niskiego
│   │   ├──  Głos o sensie budowy zapory w kontekście powodzi z czerwca 2006
│   │   │   └──  Organizacje
│   │   ├──  Fauna
│   │   ├──  Flora
│   │   ├──  Geomorfologia Beskidu Niskiego
│   │   ├──  Magurski Park Narodowy
│   │   │   ├──  Budowa geologiczna
│   │   │   ├──  Rzeźba terenu
│   │   │   ├──  Gleby
│   │   │   └──  Warunki hydrologiczne
│   │   ├──  Jaśliski Park Krajobrazowy
│   │   ├──  Lasy Państwowe
│   │   ├──  Strefy chronionego krajobrazu
│   │   ├──  Rezerwaty
│   │   │   ├──  Kamień nad Jaśliskami
│   │   │   ├──  Przełom Jasiołki
│   │   │   ├──  Modrzyna
│   │   │   ├──  Wadernik
│   │   │   ├──  Żródliska Jasiołki
│   │   │   ├──  1000lecia na Górze Cergowej
│   │   │   ├──  Kornuty
│   │   │   ├──  Igiełki
│   │   │   └──  Cisy w Nowej Wsi
│   │   └──  Przemiany środowiska naturalnego w dolinie Radocyny
│   ├──  Mapy
│   │   ├──  Mapa wydawnictwa PTR Kartografia na podkładzie map WIG
│   │   └──  Mapa wydawnictwa Compass. Wydanie III z 2005 roku.
│   ├──  Przewodniki
│   ├──  Beskid Niski w panoramach
│   ├──  Beskidzkie panoramy - filmy
│   │   └──  Jak wybrać
│   ├──  Mapa wydawnictwa PTR Kartografia na podkładzie map WIG 
│   ├──  GOPR
│   │   ├──  Historia ratownictwa
│   │   ├──  Struktura i oddziały
│   │   ├──  Jak wstąpić do GOPR
│   │   ├──  GOPR w Beskidzie Niskim
│   │   └──  GÓRSKI NUMER RATUNKOWY!
│   ├──  Górska Odznaka Turystyczna
│   │   ├──  Historia odznaki
│   │   ├──  Regulamin GOT
│   │   └──  Galeria odznak
│   ├──  Bezpieczeństwo w górach
│   │   ├──  Apteczka
│   │   ├──  Pierwsza pomoc
│   │   ├──  Wskazówki dla turystów
│   │   ├──  Zagrożenia w górach
│   │   ├──  Odmrożenia
│   │   ├──  Jak wezwac pomoc
│   │   ├──  GÓRSKI NUMER RATUNKOWY
│   │   └──  Dekalog narciarski
│   ├──  Proponowane trasy piesze
│   │   ├──  Trasy jednodniowe (pętla)
│   │   ├──  Trasy dwudniowe (pętla)
│   │   ├──  Trasy dwudniowe (bez pętli)
│   │   └──  Trasy wielodniowe
├──  Noclegi
│   ├──  Edycja
│   ├──  Jak znaleźć nocleg?
│   ├──  Pola namiotowe/campingi
│   ├──  Chatki studenckie
│   ├──  Pokoje gościnne /apartamenty
│   ├──  Schroniska
│   ├──  Gospodarstwa agroturystyczne
│   ├──  Ośrodki wypoczynkowe
│   ├──  Pensjonaty
│   ├──  Domki do wynajęcia
│   ├──  Hotele
│   ├──  Dodaj ofertę 
│   ├──  Biura podróży
│   └──  Polecamy
├──  Rower
│   ├──  Trasy polecane przez "Mateo"
│   │   ├──  Z widokiem na Gorlice
│   │   └──  W karpackiej "puszczy"
│   └──  Projekt "Enduro me"
├──  Sporty zimowe
│   ├──  Narty zjazdowe
│   │   ├──  Ośrodki narciarskie
│   │   │   ├──  Bałucianka
│   │   │   ├──  Gładyszów
│   │   │   ├──  Gorlice
│   │   │   ├──  Hyrowa
│   │   │   ├──  Iwonicz Zdrój
│   │   │   ├──  Karlików
│   │   │   ├──  Magura Małastowska
│   │   │   ├──  Małastów
│   │   │   ├──  Puławy
│   │   │   ├──  Rymanów Zdrój
│   │   │   ├──  Wysowa Zdrój
│   │   │   ├──  Żydowskie
│   │   │   └──  Smerekowiec
├──  Narty biegowe
│   ├──  Bezpieczeństwo na trasach
│   ├──  Oznakowanie tras
│   ├──  Przełęcz Małastowska-Wirchne
│   ├──  Wirchne-Zawiersza
│   ├──  Wirchne-Banica
│   ├──  Zawiersza-Pod Dziamerą
│   ├──  Zawiersza - Pętna Cerkiew
│   ├──  Pod Dziamerą - Banica
│   ├──  Pod Dziamerą - Wypał
│   ├──  Banica - gościniec Banica
│   ├──  Banica - Pod Kamiennym Wierchem
│   ├──  Gościniec Banica - Wypał
│   ├── 
│   ├──  Kanada - Wołowiec
│   ├──  Wołowiec - Wołowiec Cerkiew
│   ├──  Wołowiec - Pod Mareszką
│   ├──  Radocyna - Długie
│   ├──  Radocyna - Czarna
│   ├──  Radocyna - Wyszowatka
│   ├──  Długie - Sucha
│   ├──  Długie - Wyszowatka
│   ├──  Czarna - Pod Bukiem
│   ├──  Czarna - Jasionka
│   ├──  Pod Bukiem - Jasionka
│   ├──  Pod Bukiem - Sucha
│   ├──  Jasionka - Pod Kamiennym Wierchem
│   ├──  Sucha - Spełzły Las
│   ├──  Spełzły Las - Nad Nieznajową
│   ├──  Spełzły Las - Nad Nieznajową
│   ├──  Nad Nieznajową - Wołowiec Cerkiew
│   ├──  Wołowiec Cerkiew - Pod Mareszką
│   ├──  Pod Mareszką - Bartne
│   ├──  Pod Kamiennym Wierchem - Krzywa Cerkiew
│   └──  Wielka Zielona Pętla
├──  Miejscowości
├──  Łemkowie
│   ├──  Tematy historyczne
│   │   ├──  Pochodzenie Łemków
│   │   ├──  Osadnictwo
│   │   ├──  I wojna światowa na Łemkowszczyźnie
│   │   ├──  Obóz w Tallerhoffie
│   │   ├──  Ruska Republika Łemków
│   │   ├──  Lata 20-te na Łemkowszczyźnie
│   │   ├──  Kurierskie szlaki przez Łemkowszczyznę
│   │   ├──  Działalność UPA na Łemkowszczyźnie
│   │   ├──  Podziemie ukraińskie na Łemkowszczyźnie w latach 1945-1947 na tle dyskusji o tożsamości narodowej jej mieszkańców
│   │   ├──  Wysiedlenia lata 1944-1946
│   │   │   ├──  Dekret z 9 IX 1944 w sprawie przesiedlenia
│   │   │   ├──  Odezwa z 27 VIII 1945
│   │   │   ├──  Pismo z 10 X 1945 dotyczące zmiany obrządku
│   │   │   └──  Wniosek z 13 II 1945 o przyśpieszeniu przesiedlenia
│   │   ├──  Akcja Wisła
│   │   │   ├──  Pismo UW Szczecińskiego do WUBP w sprawie duchownych grekokatolickich
│   │   │   ├──  Dyrektywa nr 7 dla GO "Wisła"
│   │   │   ├──  Opinia na temat transportu mieszkańców Dołżycy
│   │   │   ├──  Protokół nr 3 z 29 III 1947 z posiedzenia Biura Politycznego
│   │   │   ├──  Propozycja dowódcy 9 DP w sprawie wysiedleń-raport
│   │   │   ├──  Odezwa wojewody rzeszowskiego do ludności polskiej
│   │   │   ├──  Uchwała z 24 IV Prezydium RM w sprawie przeprowadzenia deportacji
│   │   │   └──  Zasady rozmieszczenia przesiedleńców na terenie Ziem Odzyskanych
│   │   ├──  Obóz w Jaworznie
│   │   ├──  Łemkowszczyzna po 1947 roku
│   │   ├──  Zmiany świadomości Łemków na wskutek wysiedleń
│   │   ├──  Powroty na Łemkowszczyznę
│   │   ├──  Łemkowie w III Rzeczypospolitej
│   │   └──  Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce na podstawie wyników spisu powszechnego z 2002 roku
│   ├──  Tematy religijne
│   │   ├──  Kościół Greckokatolicki
│   │   ├──  Kościół Prawosławny
│   │   ├──  Kościół Rzymskokatolicki
│   │   ├──  Zielonoświątkowcy
│   │   ├──  Wyznania;podobieństwa i różnice
│   │   ├──  Unia brzeska
│   │   ├──  Konwersja na prawosławie
│   │   ├──  Administracja Apostolska Łemkowszczyzny
│   │   ├──  Losy cerkwi na Łemkowszczyźnie w XX wieku
│   │   ├──  Cerkwie
│   │   ├──  Budowa cerkwi drewnianej
│   │   ├──  Ikonostas
│   │   ├──  Ikony
│   │   ├──  Proces powstawania ikony
│   │   ├──  Krzyże i kaplice
│   │   ├──  Symbolika krzyża
│   │   ├──  Kalendarz juliański
│   │   ├──  Św.Maksym Gorlicki
│   │   ├──  Sanktuarium na Górze Jawor
│   │   ├──  Konflikt o cerkiew w Polanach
│   │   ├──  Tradycje i wspomnienia Świąt Bożego Narodzenia
│   │   ├──  Tradycje wielkanocne
│   │   │   ├──  Bożonarodzeniowe wspomnienia Iwana Danyłowycza
│   │   │   ├──  Weczirki
│   │   │   ├──  Choinka w tradycji Łemkowskiej
│   │   │   ├──  Paweł Dubec-Lemkiwska welyja-wspomnienia
│   │   │   ├──  Wróżby i wierzenia dnia wigilijnego
│   │   │   └──  Wieczerza wigilijna
│   │   └──  Dni pamięci za zmarłych
│   ├──  Kultura i etnografia
│   │   ├──  Strój męski
│   │   ├──  Strój kobiecy
│   │   ├──  Chyża łemkowska
│   │   ├──  Zajęcia Łemków
│   │   ├──  Zajęcia Łemków-dziegciarstwo
│   │   ├──  Zajęcia Łemków-maziarstwo
│   │   ├──  Zajęcia Łemków-kamieniarstwo
│   │   ├──  Krzyże kamienne i ich twórcy
│   │   ├──  W Łemkowskiej kuchni
│   │   ├──  Przepisy z łemkowskiej kuchni
│   │   ├──  Łemkowski zespół "Serencza"
│   │   ├──  Język
│   │   │   ├──  Lekcja pierwsza - pozdrowienia.
│   │   │   ├──  Lekcja druga - przedstawianie sie, w odwiedzinach
│   │   │   ├──  Lekcja trzecia - zapytania, podziękowania, przeprosiny
│   │   │   ├──  Lekcja czwarta - pytania
│   │   │   ├──  Lekcja piąta - zrozumienie
│   │   │   ├──  Lekcja szósta - o pogodzie
│   │   │   └──  Lekcja siódma - kalendarz
│   │   ├──  Nazewnictwo
│   │   ├──  Muzea
│   │   ├──  Poezja Władysława Grabana
│   │   ├──  Muzyka
│   │   ├──  Tradycje wielkanocne
│   │   ├──  Krótko o Wielkanocnych pisankach
│   │   ├──  Sztuka tworzenia łemkowskich pisanek
│   │   ├──  Proces o ustalenie prawdziwej metryki Nikifora
│   │   ├──  Film o Nikiforze
│   │   ├──  "Mój Nikifor" - film Krzysztofa Krauze
│   │   │   ├──  Relacja z planu filmowego
│   │   │   └──  Wywiad z Krzysztofem Krauze
│   │   ├──  Samuel Oliner-Ostatni Żyd z Zyndranowej
│   │   ├──  Wyobrażenia śmierci w tradycyjnych wierzeniach Łemków.
│   │   └──   Filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim - nabór na rok 2005/2006
│   ├──  Łemkowskie biografie
│   │   ├──  Epifan Drowniak-Nikifor
│   │   ├──  Mikołaj Horbal
│   │   ├──  Bohdan Ihor Antonycz
│   │   ├──  Władyka Adam
│   │   ├──  Petro Murianka
│   │   ├──  Stefan Dziubyna
│   │   ├──  Św.Maksym Gorlicki
│   │   ├──  Julia Doszna
│   │   ├──  Michał Sandowicz
│   │   ├──  Emilian Czyrniański
│   │   └──  Walery Jaworski
│   ├──  Współczesna Łemkowszczyzna
│   │   ├──  Świadomość narodowa Łemków
│   │   ├──  Szkolnictwo
│   │   ├──  Problemy własnościowe
│   │   └──  Łemkowie w prasie,radiu i telewizji
│   ├──  Działalność społeczna
│   │   ├──  Organizacje łemkowskie
│   │   ├──  Stowarzyszenia
│   │   ├──  Fundacja Rutenika
│   │   ├──  "Pamięć silniejsza od śmierci" - akcja odbudowy cmentarzy łemkowskich
│   │   ├──     Nieformalna Grupa Kamieniarzy "Magurycz" 
│   │   ├──   Kalendarium działalności N.G.K. "Magurycz"
│   │   ├──  Sprawozdanie za rok 2004 N.G.K "Magurycz"
│   │   ├──  Sprawozdanie - wiosna 2005 N.G.K "Magurycz"
│   │   ├──  Sprawozdanie - lato 2005 N.G.K "Magurycz"
│   │   ├──  Sprawozdanie - I-szy obóz - lato 2006
│   │   ├──  Sprawozdanie za rok 2006 N.G.K. "Magurycz"
│   │   ├──  Sprawozdanie Stowarzyszenia "Magurycz" za rok 2007
│   │   ├──  Sprawozdanie Stowarzyszenia "Magurycz" za rok 2008
│   │   ├──  Projekty kulturalne
│   │   ├──  Akcje,inicjatywy
│   │   └──  Łemkowie w III Rzeczypospolitej
│   ├──  Na wygnaniu
│   │   └──  Watra Łemkowska-Michałów
│   ├──  Imprezy kulturalne
│   │   ├──  Zaproszenia
│   │   ├──  Watra Łemkowska-Zdynia
│   │   ├──  Watra Łemkowska-Zdynia 2003
│   │   ├──  Od Rusal do Jana-Zyndranowa
│   │   ├──   Kermesz - Łosie 2004
│   │   ├──  Kermesz w Olchowcu jako przykład odnowienia tradycji
│   │   ├──  Widpust w Jaworniku
│   │   ├──  Seminaria
│   │   └──  Konferencje
│   ├──  Wspomnienia, opowiadania, relacje
│   │   ├──  Kermesz - fragment książki "Od Magury po Osławę"
│   │   ├──  "Opowieści galicyjskie" - fragment
│   │   ├──  Część I-sza
│   │   ├──  Część II-ga
│   │   ├──  Część III-ia
│   │   ├──  Część IV-ta
│   │   ├──  Część V-ta
│   │   ├──  Część VI-ta
│   │   ├──  Część I-sza
│   │   ├──  Część II-ga
│   │   ├──  Część III-ia
│   │   ├──  Część IV-ta
│   │   ├──  Część V-ta
│   │   ├──  Część VI-ta
│   │   ├──  Część I-sza
│   │   ├──  Część II-ga
│   │   ├──  Część III-ia
│   │   ├──  Część IV-ta
│   │   ├──  Część V-ta
│   │   ├──  Część VI-ta
│   │   ├──  Część I-sza
│   │   ├──  Część II-ga
│   │   ├──  Część III-ia
│   │   ├──  Część IV-ta
│   │   ├──  Część V-ta
│   │   └──  Część VI-ta
├──  Beskidzkie rozmaitości
│   ├──  Węglarze z Rostajnego
│   ├──  Spłonęła cerkiew w Komańczy
│   ├──  Dzień po pożarze
│   ├──  Apel o pomoc w odbudowie cerkwi w Komańczy
│   ├──  "Fado" - Andrzej Stasiuk (fragment)
│   ├──  O beskid-niski.pl w Radio Kraków
│   ├──  Tajemnica pomnika lotników w Banicy
│   ├──  Odnajdźmy ślady Konfederacji Barskiej
│   ├──  O rymarzach z Jaślisk
│   ├──  Po nocach dłubał w drewnie
│   ├──  Święcone w Zakładzie Karnym
│   ├──  Udział Straży Granicznej w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej w Beskidzie Niskim i Sądeckim
│   ├──  Formacje graniczne II-giej Rzeczpospolitej. Straż Graniczna w Beskidzie Niskim i Sądeckim 
│   ├──  Wrzesień 1939 - Walki o Jasło
│   └──  "Najwyższa forma ochrony" - rozmowa z Janem Szafrańskim - dyrektorem Magurskiego PN
├──  O ciekawych ludziach w Beskidzie Niskim
│   ├──  Janek Tuz - Wołowiec
│   ├──  Jędrzej Jakubowski - Zagroda banicka
│   ├──  Alfons Kulka - konstruktor wiatraków z Ropy
│   ├──  Piotr Szlanta - maziarz z Łosia
│   ├──  Stefan Romanyk - łyżkarz z Nowicy
│   ├──  Włodzimierz Rubicz - maziarz z Łosia
│   ├──  Jan Chwalik - kamieniarz z Bartnego
│   ├──  Bazyli Łabowski - dziegciarz z Bielanki
│   ├──  Franciszek Rówiński i Władysław Szymczyk - kowale z Ropy
│   └──  Roman Penkala - dziegciarz z Bielanki
├──  Księga gości
├──  Beskid Niski w mediach
├──  Linki
├──  Zapraszamy do konkursu !!!
├──  Wyniki zakończonych konkursów 
├──  Zapraszamy do konkursu !!!
├──  Współpraca
│   ├──  Osoby indywidualne
│   ├──  Biura podrózy i firmy
│   ├──  Organizacje i kluby
│   ├──  Kierownicy ośrodków
│   ├──  Samorządy
│   └──  Media i Wydawnictwa
├──  O nas
├──  Kontakt
├──  Oferta
│   ├──  Bezpłatny wpis do bazy
│   ├──  Ogłoszenie darmowe
│   ├──  Ogłosznie płatne
│   ├──  Reklama
│   ├──  Strony WWW
│   ├──  Artykuł sponsorowany
│   └──  Marketing turystyki
├──  Komunikacja
│   ├──  PKP
│   ├──  PKS
│   ├──  Drogi
│   └──  Przejścia graniczne
├──  Subskrypcja
├──  Kontuzje
│   ├──  Pierwsza pomoc
│   ├──  Porady
│   ├──  Kontakty
│   └──  W Internecie 
├──  Klimat
├──  Aktualna pogoda
├──  Obiekty
│   ├──  Cmentarze wojenne
│   │   ├──  Historia powstania i budowy cmentarzy
│   │   ├──  Okręg I
│   │   ├──  Okręg III
│   │   ├──  Duszan Jurkovicz
│   │   ├──  Hans Mayr
│   │   ├──  Operacja gorlicka
│   │   ├──  Oznaczenie cmentarzy w terenie
│   │   ├──  Ogólne założenia przestrzenne cmentarzy
│   │   ├──  Symbolika zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych
│   │   ├──  Groby żydowskich żołnierzy na cmentarzach I wojny światowej w Beskidzie Niskim
│   │   ├──  Ratujmy cmentarz na Rotundzie
│   │   ├──  Najnowsze wiadomości z Rotundy
│   │   ├──  Grób nieznanego honweda w Zyndranowej
│   │   ├──  Bibliografia "Zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych"
│   │   └──  Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim
│   ├──  Cerkwie i kościoły
│   ├──  Cerkwie nieistniejące
│   │   ├──  Drewniane cerkwie słowackiej części Beskidu Niskiego i okolic
│   │   └──  Panoramy sferyczne !!!
│   ├──  Edycja
│   ├──  Sklepy
│   │   ├──  Sklepy spożywcze
│   │   └──  Sklepy turystyczne
│   ├──  Restauracje
│   ├──  Stacje benzynowe
│   ├──  Warsztaty samochodowe
│   ├──  Kościoły
│   ├──  Pogotowie
│   ├──  Policja
│   ├──  Straż pożarna
│   └──  Baseny
├──  Aktualności
│   ├──  Pogoda
│   └──  Przejścia graniczne
├──  Galeria
├──  Zdjęcia archiwalne
│   └──  Beskidzkie krajobrazy
├──  Mapa portalu
├──  Forum
├──  Beskid w literaturze
│   ├──  Pierwsze spotkanie
│   ├──  Hajda na Baranie
│   ├──  Radosna świątynia
│   ├──  Jeden dzień wolności
│   ├──  Zapiski z Nowicy
│   ├──  Wielka Sobota
│   └──  Po Galicji

beskid-niski.pl na Facebooku


 
54201

Komentarze: (16)Dodaj komentarz | Forum

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 2 i 3: (Anty-spam)
    ;

jonn2 (email@gmail.com) - 2023-08-24 17:28:02
comment2, order celecoxib, [url="https://bestgetcost.co.uk/cheap-celebrex"]order celecoxib[/url], https://bestgetcost.co.uk/cheap-celebrex order celecoxib, vecubu,
 
buy haldol (wnbaxjvd@jgkjsgal.com) - 2023-08-20 10:56:17
comment6, buy retino a cream 0,025 online, [url="https://c.cheapbuyorder.co.uk/categories/Skincare/Retino-A-Cream-0,025"]buy retino a cream 0,025 online[/url], https://c.cheapbuyorder.co.uk/categories/Skincare/Retino-A-Cream-0,025 buy retino a cream 0,025 online, 8-(((,
 
riqigqwoef (qonjtet@outlook.com) - 2023-03-28 09:33:08
Beskid Niski - kompendium wiedzy o Beskidzie Niskim; górach,ludziach,historii i architekturze [url=http://www.gq27g13pck10m6uzh04302410ctqz0ogs.org/]uriqigqwoef[/url] ariqigqwoef riqigqwoef http://www.gq27g13pck10m6uzh04302410ctqz0ogs.org/
 
rntmcegt (jzjwmfu@outlook.com) - 2022-10-13 23:08:06
Beskid Niski - kompendium wiedzy o Beskidzie Niskim; górach,ludziach,historii i architekturze [url=http://www.ghvs3718hc6yv73850l2g566k1ri7imts.org/]urntmcegt[/url] arntmcegt rntmcegt http://www.ghvs3718hc6yv73850l2g566k1ri7imts.org/
 
uqokese (utoyena@egiuz.fodiscomail.com) - 2022-07-03 08:37:30
[url=http://slkjfdf.net/]Opomip[/url] Ulofoso kpr.tagc.beskid-niski.pl.mry.ea http://slkjfdf.net/
 
dvdbmml (fhddik@mznayt.com) - 2016-10-18 22:47:18
S0Y1oz euqojszyiaqb, [url=http://ribchciweqmu.com/]ribchciweqmu[/url], [link=http://acwtaasvyysp.com/]acwtaasvyysp[/link], http://hljvhonpxyql.com/
 
Isabella (lazaror56@gmail.com) - 2016-10-10 13:36:41
How many weeks' holiday a year are there? ventolin hfa inhaler expiration Defense Secretary Chuck Hagel warned Wednesday that the Pentagon may have to mothball up to three Navy aircraft carriers and order additional sharp reductions in the size of the Army and Marine Corps if Congress doesn't act to avoid massive budget cuts beginning in 2014.  buy lamisil tablets australia Dombo refused to disclose how many legislators in thecountry's 383-member House were indebted but local papers havereported that most MPs took on loans tied to their salary at thestart of their five-year terms. acheter misoprostol mifepristone Yuan and her close friend, 16-year-old Wang Linjia, who also died, were students at Jiangshan Middle School in Zhejiang, an affluent coastal province in eastern China, Chinese state media has reported. They were part of a group of students and teachers from the school who were heading to summer camp in Southern California. methotrexate uspi The early-morning attack, which a military source told Reuters was carried out by the country's main rebel group, the FARC, was the latest in a spate of explosions in the last week blamed on the guerrillas and targeting oil and gas pipelines. nolvadex 20 mg price The bank said Wednesday that the economy grew 0.1 percent July through September compared to the previous quarter, when it shrank an equivalent rate. The growth follows nine straight quarterly declines.
 
Brenton (kelley8f@aol.com) - 2016-10-10 13:36:39
Sorry, I'm busy at the moment antibiotic macrobid cost McCarthy, who is currently head of the clean air division at the EPA, and Perez, who was assistant U.S. attorney general for the Civil Rights Division, were both nominated by President Obama in March, but their nominations were held up by Republican objections until a deal was struck earlier this week. oleo de neem onde comprar rio de janeiro "A government shutdown, and perhaps even more so a failureto raise the debt limit, could have very serious consequencesfor the financial markets and for the economy, and the FederalReserve's policy is to do whatever we can to keep the economy oncourse. And so if these actions led the economy to slow, then wewould have to take that into account, surely. can i take ibuprofen when running “It’s basically a police shield with a white board surface,” George Tunis, the founder of Hardwire LLC, explained. Hardwire, a company that has previously made military armor, began manufacturing the boards this year. prograf precio en argentina GIC, one of the world's largest sovereign wealth funds, is a3.95 percent shareholder in British Land. Its investments inBritain a stake in the Bluewater shopping centre in Kent andstudent housing in London. oxa gel plus diclofenac 5 Analysts at Stifel said the company did not clearlyarticulate a plan to cut expenses. Raymond James analysts said areturn to revenue growth could be delayed well into 2015 unlessthe company quickly improved sales execution. i take 400 mg seroquel All the incidents of his life are interesting to watch as they unfold, especially against the backdrop of the different decades. And Coogan — whose own misbehavior has been well-documented — locates both the heart and humor in a complicated character. comprar acai berry 900 Akong, 73, who had lived in Britain since 1963, founded co-Samye Ling in 1967 in a former nurses' home in Eskdalemuir, Dumfries and Galloway. It was the first Tibetan Buddhist monastery in the West, and is home to a community of around 60 monks and lay-people.
 
Willis (jeffery5s@aol.com) - 2016-10-10 13:36:38
I've been cut off amlodipine 2.5 mg atenolol 25 mg Once the political ban length has been decided, the Senate, where Berlusconi holds a seat, will have to debate and vote on revoking his seat as part of a process that can stretch for months, if not a year. arjuna resep juna Mr Dugher said the Labour Party needed to connect “emotionally” with voters, highlighting issues such as tougher penalties for sex offenders. Mr Miliband has been accused of being overly “academic” and out of touch with voters’ concerns. escitalopram daily dose It is unclear what impact the report will have on the policygiven that the state passed a law last month authorizing theCPUC to reform utility rates and design a new net meteringprogram that would take effect in 2017. methotrexate mifepristone misoprostol The solution to loss of habitat is, as Burns understood, not to plant huge numbers of a very few species, some of them exotic, all of them probably much too close together, but to restore the endemic woodland mix. Planting trees is not enough; woodland requires management at least until it has reached maturity, in some cases forever. lisinopril for diastolic heart failure The cubs are tiny, undeveloped and able to nearly fit in the palm of a hand. They were born with their eyes closed like many mammals, and they're unable to regulate their own body temperature. Zookeepers say rotating the cubs between incubator and the mother is a key step in their survival. 50 mcg fentanyl patch gel Usher's 5-year-old son nearly drowned in a backyard pool in Atlanta on Monday — setting off what could be an ugly custody battle after the boy’s mom apparently blamed the Grammy-Award winner for the accident. precio del acai berry select In a letter to Sinn F??in MLA Maeve McLaughlin dated 26 February this year, the chief executive of the Northern Ireland Tourist Board (NITB) said it was "only awaiting ministerial approval to proceed and issue a letter of offer for approximately Â?1.2m for phase two of the museum".
 
Bradly (norman0d@gmail.com) - 2016-10-10 13:36:36
What sort of work do you do? celebrex 200 mg prospecto The Bi-Partisan Policy Center, a Washington think-tank,estimated on Tuesday that without an increase in the borrowingcap, a default could come as early as Oct. 18. Previously, thegroup had estimated that the government could likely pay itsbills through mid-November. bupropion sr 150 mg quit smoking The first-time All-Star selection battled through seven innings, holding the Giants to three runs on six hits. He struck out six and walked one. He needed 121 pitches to get through seven innings, tying the career high. taking amitriptyline for ibs Policymakers are conscious that their activism will takethem only so far. After all, Spain's 'dynamic provisioning'requirements implemented in 2000 to slow credit growth did notprevent a housing bubble and banking crisis. effexor xr average dose ‶To my dad, my mother, thank you for having me. I guarantee it was a great day – or a great night, I don’t know what it was – but it was great because you made a good one. Gracias. Thank you. long term negative effects of nexium "I hit a home run off one of the toughest relief pitchers in baseball, a Hall of Fame guy, and if I did not use an illegal bat — which I didn't, it was proven I didn't — but suspected of using an illegal bat, we wouldn't be doing this," Brett said. "It would have been a July 24 game 30 years ago that nobody remembered."
 
Demetrius (arlenppa@gmail.com) - 2016-10-10 13:36:34
I can't get a signal finasteride 1 mg eg prezzo Palestinians living in Arab countries — including the 450,000 in Lebanon — are descendants of the hundreds of thousands who fled or were driven from their homes in the war that followed Israel's creation in 1948. They remain in Lebanon's 12 refugee camps because Israel and the Palestinians have never reached a deal that would enable them to return to their homes that are now in Israel. accutane month 5 still acne And he insisted the countryside's "landscapes and scenery" would not damaged by drilling, adding: "The huge benefits of shale gas outweigh any very minor change to the landscape." is dapoxetine a prescription drug The visit of the six-member team, led by Swedish expert Ake Sellstrom, follows a report by the inspectors after a previous trip. The report said the nerve agent sarin was used in an Aug. 21, attack near Damascus. lisinopril for kidney protection in diabetes Carved from the center of our Prime Rib Roast, Ribeyes are generously marbled steaks that combine the sublime texture of aged steak with the mellow flavor of prime rib. The marbling in this cut is what gives this steak its balanced, rich, juicy flavor and makes it the perfect steak for a hearty appetite. For my money, the ribeye is the best combination of flavor and tenderness and it tastes best when it’s on the thicker side. celebrex 200 mg precio venezuela "They might like to change policy but they are not in a position to do so, at least immediately," said Ghanem Nuseibeh, an expert on Gulf Arab politics at Cornerstone Global Associates, a UK-based risk management consultancy. generic name for phenergan with codeine U.S. Health and Human Services Department officials say the Florida restrictions will not impede the program. "Despite the state's attempts, we are confident that Navigators will still be able to help Floridians enroll in quality, affordable health coverage when open enrollment begins on October 1," Levy said. is tylenol better than ibuprofen for sore throat Backed by a sympathetic Socialist government which haspressed Alcatel-Lucent to limit job cuts, CFDT union leaderHerve Lassale said workers would try to extract concessions fromCombes in talks starting this month.
 
Santo (alfred8f@gmail.com) - 2016-10-10 13:36:33
I'll put her on lioresal online bestellen Mr Monagan said the mistake should not have been made and would ordinarily have been spotted by the magazine’s editors before publication. ‶I feel horrible. The story is that I made a mistake, for which I apologise from my heart,” he said. ‶It was under deadline pressure and is inexcusable. I have been reporting on the most complex, difficult things, including cardiovascular medicine for 35 years and I have never had a mistake like this. can ibuprofen be used for sore throat To help better understand the risks of drinking too much soda, doctors from Mount Sinai Medical Center in New York City and UH Case Medical Centers in Cleveland, Ohio detailed exactly how the body responds to sugary, sweetened beverages, as well as how you can cut soda from your diet without eliminating it completely. generisk revia Bao is preparing a $100 million lawsuit, charging that his former employer, along with the state Attorney’s Office and the Sanford Police Department, were biased during their investigation against George Zimmerman, who was acquitted of Martin’s murder. where can i get doxycycline over the counter But not all of us are natural combatants, and I would not want you to think that the only way to make a difference is to become some kind of curmudgeonly activist. When you can buy tomatoes in the supermarket that come from Portugal or the Isle of Wight, buy British, and do so until there is no alternative. When there is no alternative, ask why not. is valtrex or acyclovir better for cold sores “Men look better in chest waders and women look sexier in hip waders,” Walsh explained. “A lot of my friends came in from out of state and aren’t used to fishing as much as I am and wading in rivers, so I let them choose their own dresses.” acarbose bestellen Bond insurers will play a key role in Detroit's case. Whilea portion of the city's $1.13 billion in general obligationbonds are secured by city assets, about $651 million of it issecured only by the ability to raise taxes. The city's emergencymanager, Kevyn Orr, has said he will treat that portion of thedebt as an unsecured claim.
 
Barry (kellyxww@aol.com) - 2016-10-10 13:36:32
An estate agents isoniazide bestellen One EU source said it has been agreed that Chinese firmscould sell into Europe at a minimum price of 56 euro cents perwatt, with a total ceiling of 7GW a year, around half of theEU's 2012 demand of about 15GW. 30 meloxicam 7.5 mg Rodriguez's admission came only after Sports Illustrated reported that he was on a list of 104 players who tested positive for banned substances in 2003. A-Rod allegedly tested positive for testosterone and Primobolan, an anabolic steroid. Rodriguez hit an average of 52 homers per season during the 2001-03 period in which he admitted using PEDs, compared to 39.2 over his other 10 years. ciprofloxacino tabletas 500 mg para que sirve Which means the our policy should be to import what we need and can afford to. Also by all means balance imports with exports even if requires things that can be considered export subsidies. If we hurting for exports we should tax non-exporting firms. Give exporting firms that are expanding American exports and payroll and wages a free a subsidy for financing expansion. But there no reason for us to seek much more exports than imports since there not much one can do with extra foreign credit but buy imports or give aid. Also there little reason to keepo low wage industries. metoprolol tartrate 50 mg dosage It is believed he was overtaking a line of other vehicles and police are asking for any witnesses to the collision, or anyone who recalls seeing a man on a Ducati motorcycle yesterday tea-time to contact them. differin or epiduo After six days, the campaign had become the most successful in the history of the crowdfunding site Kickstarter, raising $4.7 million with 30 day still left in the campaign. On May 11, 2012, the company making the watch decided to cap the number of preorders. flagyl antibiotic dosage JAL is scheduled to receive its A350s by 2019. This means the aircraft would have already been in service for nearly four years by the time JAL receives its planes, giving enough time to sort out any potential teething issues.
 
Antonio (deadman@gmail.com) - 2016-10-10 13:36:30
What do you do? preco lexapro 20 mg Supporters say he is a strong figure who united his party after years of feuding, blocked Cameron's support for military action in Syria and had the courage to stand up to media chiefs such as Rupert Murdoch. buy cheap xenical online uk ‶I don’t expect based on the year he just had velocity-wise, if that didn’t come back this year, I don’t know why it would start to come back next year,” Cashman said. ‶Obviously, the home run ball was a big problem for him this year, and that historically I know can be fluky. That’s something that can be and we certainly hope is an aberration. winstrol costo peru A bull gored an Australian woman and left her seriously injured during the final bull run of this year's annual San Fermin festival in Spain on Sunday. Four other runners were hospitalized with cuts and bruises. preis yasmin pille 6 monate ** Engineering company IMI Plc said it would sellits beverage dispense and merchandising businesses for 690million pounds ($1.10 billion) to the Berkshire Hathaway-owned Marmon Group, in a bid to focus on the lucrativeindustrial end-markets of its core fluid power and severeservice units. estrace vag cream dosage For National Geographic's "Inside: Secret America" series, investigative journalist Mariana van Zeller, who is now a correspondent for Fusion, an ABC News joint venture with Univision, and her producers Darren Foster and Alex Simmons went undercover on the streets of Houston to get a first-hand glimpse inside the world of sex trafficking. The "American Sex Slave" episode aired on Wednesday at 10 p.m. on the National Geographic Channel. nutrex vitrix sulit For the first portion, the participants had annual salaries ranging from $20,000 to $160,000, with a median of $70,000, to reflect U.S. demographics, Zhao said. One hundred of those participants were given four financial scenarios, such as their cars needing repairs and they could either pay immediately, take out a loan, or ignore the problem. The questions were intended to trigger thoughts of their own personal finances. does rogaine make your hair fall out first Although the three-year cohort default rate at for-profit colleges decreased from 22.7 percent to 21.8 percent, these institutions continue to have the highest average default rates for both cohorts. Private, nonprofit colleges had the lowest rates at 5.2 percent for the two-year cohort and 8.2 percent for the three-year cohort. comprar glucophage "Cohen is obviously an industry legend who will not acceptcriminal charges against the fund that bears his name lightly,"said defense lawyer Mark Kornfeld, a partner at Baker &Hostetler. "To date (U.S. Attorney) Preet Bharara has not lostany insider-trading case he or his office have brought."
 
Patric (jerald2r@lycos.com) - 2016-10-10 13:36:28
Could you please repeat that? floxin ear drops dosage The U.S. Federal Trade Commission in July announced it hadfiled a complaint aimed at stopping Ardagh's acquisition of theVerallia North America (VNA) unit, which makes jam jars anddrinks bottles for the U.S. market. renagel 800 mg preisvergleich "I have reluctantly concluded that any possible confirmation process for me would be acrimonious and would not serve the interests of the Federal Reserve, the administration, or ultimately, the interests of the nation's ongoing economic recovery," he wrote in his letter to Obama. is ciprofloxacin used for chlamydia The assault was the biggest single attack in Kenya since al Qaeda's East Africa cell bombed the U.S. Embassy in Nairobi in 1998, killing more than 200 people. In 2002, the same militant cell attacked an Israeli-owned hotel on the coast and tried to shoot down an Israeli jet in a coordinated attack. prozac online buy Hungover, John Dent, 49, went out looking for Rose-Marie Valente the following morning and found her body near his parents’ farm. He called the police not realising he was responsible for her death. strattera 25 mg pills The RCZ R features a tuned version of the existing 200bhp model's 1.6-litre turbocharged petrol engine together with a Torsen differential to help transmit the power more effectively. It emits only 145g/km of CO2, partially achieved through weight saving and aerodynamic improvements such as a fixed spoiler on the boot and a diffuser below the bumper. metformin er side effects Janet and John may both have a heavy work load, but when Janet's salary is $100,000 (Â?62,500) and John's is $70,000 it becomes more important that Janet can go on that business trip, work late or fill in at weekend.
 
Bradley (russellttx@gmail.com) - 2016-10-10 13:36:27
I hate shopping finpecia 5mg After a complaint by Goldman, Bloomberg LP cut off reporters’ access to private client data and Bloomberg News editor in chief Matt Winkler apologized, calling it an “inexcusable” error. paroxetine tablets side effects It's believed Carnell then attacked a bicyclist who was pedaling on the bike path that runs near the park. Doug Strosnider, Nampa deputy fire chief, said the cyclist was Nampa Fire Capt. Chris Cade, one of the department's peer fitness trainers and rope rescue technicians. Cade suffered "numerous and significant injuries," Strosnider wrote. A woman walking on the path found Cade unconscious and he was taken to a hospital for treatment, said Basterrechea. mg pumpkin seed oil Juan thinks that keeping QE in place is good for Brazil. In theory, it means a weaker dollar. And a weaker dollar tends to have capital searching for yield elsewhere. Like Brazilian bonds, for instance, that pay over 9% in interest per year. Money flowing into any country is always good, especially countries running current account deficits like Brazil. buy corega online In 79 MS patients, 55 non-affected siblings and 43 unrelated healthy controls, they found that venous narrowing of more than 50 per cent in any major vein existed in 74 per cent of MS patients, 70 per cent of healthy controls and 66 per cent of MS siblings. When venography alone was used, and Zamboni’s own strict criteria of CCSVI deployed, the contradictory results were even more pronounced: only one participant in each category had vein stenosis (narrowing). That contradicts Zamboni’s theory that all MS patients have it and that it is a unique feature of the disease. bupropion xl 150 mg (24 h) Aging Bonanno family capo Nicky "Cigars" Santora told his underboss to quit "acting like a clown" in a Godfather-like rebuke that was caught on wiretap, Manhattan prosecutors said Wednesday. desvenlafaxine withdrawal side effects Bobby Jacobsen, owner of the Florida-based fishing boat, shot video Thursday morning while one of his friends grappled with the fish, which jumped into the 62-foot vessel off the Dominican coast, the Tampa Bay (Fla.) Times reported Monday.
 

e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 5 osób
Logowanie