Szlaki
  • Główny Szlak Beskidzki Krynica-Hańczowa
  • Szlak żółty Konieczna-Banica-Folusz
  • Szlak zielony Wapienne-Kornuty-Folusz
  • Główny Szlak Beskidzki Hańczowa-Bartne
  • Główny Szlak Beskidzki Bartne-Hyrowa
  • Główny Szlak Beskidzki Hyrowa-Wisłoczek
  • Główny Szlak Beskidzki Wisłoczek-Komańcza
  • Szlak "graniczny" Grybów-Ropki
  • Szlak "graniczny" Ropki-Konieczna
  • Szlak "graniczny" Konieczna-Barwinek
  • Szlak "graniczny" Barwinek-Nowy Łupków
  • Szlak zielony Szymbark-Krynica
  • Szlak niebieski Gorlice-Bartne
  • Szlak żółty Florynka-Gorlice
  • Szlak żółty Ropki-Ostry Wierch
  • Szlak żółty Magura Małastowska-Sucha Homola
  • Szlak niebieski Rozdziele-Mały Ferdel
  • Szlak czarny Folusz-Ferdel
  • Szlak żółty Mrukowa-Krempna
  • Szlak żółty Tylawa-Baranie
  • Szlak żółty Masyw Hyrowej-Dukla
  • Szlak zielony Pustelnia Św.Jana-Barwinek
  • Szlak zielony Besko-Komańcza
  • Szlak żółty Wola Piotrowa-Kanasiówka
  • Szlak żółty Jaśliska-Czeremcha
  • Szlak zielony Folusz-Ożenna
  • Szlak zielony Lasów Państwowych im. J.Jaworeckiego
  • Szlak czarny Klimkówka-Flasza
  • Ścieżka przyrodnicza "Kiczera" - Żydowskie
  • Beskidzka Trasa Kurierska "Jaga-Kora"
Szlaki
  • Główny Szlak Beskidzki Krynica-Hańczowa
  • Szlak żółty Konieczna-Banica-Folusz
  • Szlak zielony Wapienne-Kornuty-Folusz
  • Główny Szlak Beskidzki Hańczowa-Bartne
  • Główny Szlak Beskidzki Bartne-Hyrowa
  • Główny Szlak Beskidzki Hyrowa-Wisłoczek
  • Główny Szlak Beskidzki Wisłoczek-Komańcza
  • Szlak "graniczny" Grybów-Ropki
  • Szlak "graniczny" Ropki-Konieczna
  • Szlak "graniczny" Konieczna-Barwinek
  • Szlak "graniczny" Barwinek-Nowy Łupków
  • Szlak zielony Szymbark-Krynica
  • Szlak niebieski Gorlice-Bartne
  • Szlak żółty Florynka-Gorlice
  • Szlak żółty Ropki-Ostry Wierch
  • Szlak żółty Magura Małastowska-Sucha Homola
  • Szlak niebieski Rozdziele-Mały Ferdel
  • Szlak czarny Folusz-Ferdel
  • Szlak żółty Mrukowa-Krempna
  • Szlak żółty Tylawa-Baranie
  • Szlak żółty Masyw Hyrowej-Dukla
  • Szlak zielony Pustelnia Św.Jana-Barwinek
  • Szlak zielony Besko-Komańcza
  • Szlak żółty Wola Piotrowa-Kanasiówka
  • Szlak żółty Jaśliska-Czeremcha
  • Szlak zielony Folusz-Ożenna
  • Szlak zielony Lasów Państwowych im. J.Jaworeckiego
  • Szlak czarny Klimkówka-Flasza
  • Ścieżka przyrodnicza "Kiczera" - Żydowskie
  • Beskidzka Trasa Kurierska "Jaga-Kora"

 

/ Góry / Turystyka / Szlaki / Szlak zielony Lasów Państwowych im. J.Jaworeckiego
 

Szlak zielony Lasów Państwowych im. J.Jaworeckiego

Kategoria:pieszy
Oznaczenie:zielony

Szlak zielony Lasów Państwowych
Radocyna - Czarne - Lipna - Konieczna - Radocyna

Szlak znakowany kolorem zielony i symbolami LP

Ścieżka przyrodniczo - historyczna wzdłuż szlaku turystycznego oznakowanego kolorem zielonym. Szlak ten nie jest wyznaczony przez PTTK tylko przez Lasy Państwowe i nie jest zaznaczony na żadnej mapie turystycznej z wyjatkiej wydanej w kwietniu 2004 mapy wydawnictwa "Compass". Szlak turystyczny w okolicach Radocyny liczy około 23 km długości. Rozpoczyna się przy schronisku w Radocynie i biegnie przez Czarne, Jesionkę, Lipną, Konieczną i z powrotem do Radocyny. Wędrując tym szlakiem można podziwiać wspaniałe panoramy Beskidu Niskiego, poznać zbiorowiska roślinne gospodarkę leśną i inne osobliwości przyrodnicze (źródła mineralne, jeziorka osuwiskowe, żeremie bobrów). Zapoznajemy się również z historią tej ziemi, oglądamy okopy Konfederatów Barskich, cmentarz z I wojny światowej oraz ślady po wioskach łemkowskich, krzyże i kapliczki przydrożne. Na terenie ścieżki znajduje się 7 tablic informacyjnych.

Szlak godny polecenia !!Szlak wyznaczony został przez Nadleśnictwo Gorlice. Przebiega przez okolicę o niezwykłych walorach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych. Umożliwia poznanie przyrody, historii a także gospodarki leśnej tego zakątka. Nadając trasie imię Jana Jaworeckiego, Nadleśnictwo oddaje należny szacunek osobie zasłużonej dla popularyzowania okolic Radocyny, niezapomnianemu kierownikowi scroniska lasów Państwowych w Radocynie (w latach 1984-2000).

Szlak rozpoczyna się przy zabudowaniach schroniska w Radocynie prowadzonego przez Lasy Państwowe. Po przejściu około 100 metrów w strone Czarnego, drogą żwirową, wzdłuż niepozornej jeszcze rzeki Wisłoki, skręcamy w lewo (drogowskaz) na łąki na których od maja do października ostani Pasterze z Podhala w tradycyjny sposób wypasają owce.
W miarę wędrówki widoczną ścieżką, po prawej stronie (na północnym-wschodzie), otwiera się widok na dolinę wsi Długie, której mieszkańcy w większości wyjechali w latach 1945-1946 na tereny dzisiejszej Ukrainy a pozostali zostali wysiedleni w 1947 roku na tzw. Ziemie Zachodnie. Nad doliną od strony północnej góruje wzniesienie Dębu (678 m. n.p.m.). Na południowym stoku, ok. 50 metrów od drogie biegnącej dnem doliny, 200 metrów od Wisłoki, widoczny jest cmentarz wojenny nr 44 z okresu I wojny światowej a tuż przy rzece cmentarz wiejski skryty w kępie drzew.
W kierunku północnym widoczny jest przełom Wisłoki między zalesionymi masywami Dębu, Feszówki (po prawej stronie) oraz Żydówki i Spełzłego Lasu (po prawej stronie). Piękną panoramę zamyka masyw Uherca (706 m. n.p.m.) z doliną Nieznajowej u podnóża. Po około 10 minutach niezbyt szybkiego marszu, dochodzimy do miejsca gdzie od szlaku odchodzi "ślepe" odgałęzienie długości około 300 metrów prowadzące skrajem łąki ostrożeniowej przechodzącej w eutroficzną młakę. Następnie szlak wznosi się łagodnie w kierunku zachodnim zbliżając się do ściany lasu na grzbiecie Czarnej Góry (703 m. n.p.m.). Rosną tutaj drzewostany, w których najwyższe piętro stanowi przede wszystkim sosna zasadzona około 50 lat temu na gruntach użytkowanych rolniczo przez Łemków. Pod okapem sosny wzrastają zasadzone przez leśników jodły, buki, jawory, jesiony, modrzewie - gatunki drzew, które tworzyły puszczę karpacką wykarczowaną w XVI wieku, w czasach zasiedlania tych ziem.
W dole, po prawej stronie, dolina Czarnego, z ostatnią zachowaną chyżą (kształt architektoniczny dobrze zachowany - niestety dach pokryty eternitem) i bacówką (szałasem pasterskim). Mieszkańcy wsi w latach w 1945-1946 wyjechali na Ukrainę a ostatnie 9 rodzin zostało wysiedlone w 1947 roku na Ziemie Zachodnie w ramach Akcji "Wisła". . Przez pewien czas, po 1956 roku w Czarnem mieszkały 3 łemkowskie rodziny ale i te przeniosły się do innych wsi. Przez około 40 lat grunty rolne były uprawiane przez Państwowe Gospodarstwo Rolne.
Szlak skręca w prawo pod kątem prostym i biegnie do dna doliny, przekracza potok (dopływ Wisłoki) i wznosi się ku kępie drzew przy drodze, która kryje miejsce po cerkwi a także cmentarz wiejski i wojenny (nr 53) z I-szej wojny światowej. Poza ogrodzeniem cmentarza wojennego stoi samotny, drewniany krzyż upamiętniajacy poległych w bitwie o Przełęcz Dukielską jednak informacja na krzyżu jest nieścisła; w czasie walk o oddaloną o 20 kilometrów Przełęcz Dukielską w zabudowaniach cerkiewnych mieścił się lazaret polowy, w którym zmarło około 20 żołnierzy niemieckich. Zostali pochowani na placu obok cerkwi jednak w latach 90-tych ich szczątki zostały przeniesione na Niemiecki Cmentarz Wojenny w Krakowie. Cerkiew została przeniesiona w połowie lat 90-tych i zrekonstruowana w Sądeckim Muzeum Etnograficznym w Nowym Sączu - jest już udostępniona do zwiedzania.

Dalej szlak biegnie drogą żwirową w kierunku wsi Jasionka, osiągając wyraźną przełęcz między wzniesieniami Czarnej i Żydówki (Suchej Góry). Tutaj skręca ostro w lewo w leśna ścieżkę pomiędzy ogrodzonymi uprawami leśnymi i zagłębia się w las (uwaga na znaki). Tuż przed skrętem (około 100 metrów) po lewej stronie drogi, na niewielkim wzniesieniu obelisku ku czci św. Maksyma Sandowicza.
Po około 500 metrach (około 10 minut drogi) marszu przez sosnowy las z jodłowo-bukowymi młodnikami szlak wychodzi na rozległe łąki nad Jasionką (pod grzbietem Czarnej Góry). Podchodzimy do schronu, z którego roztacza się przepiękny widok na okoliczne wzgórza: Magurę Małastowską, Kornuty, Dziamerę, Magurycz, Wątkową, Mareszkę, Kolanin, Górę Grzywacką, Suchą Górę (Żydówkę). Daleko na horyzoncie, przy dobrej widoczności dostrzec można połozone na Pogórzu w okolicach Krosna, oddalone o około 60 kilometrów wzniesienia Czarnego Działu z charakterystyczną wieżą telewizyjna na Suchej Górze (585 m. n.p.m. - potrzebna lornetka).
Koło schronu szlak znów zagłębia się w las i prowadzi do nieistniejącej wsi Lipna. Po drodze najpierw mijamy lasy sosnowe a za grzbietem Czarnej Góry wchodzimy w piękne, naturalne drzewostany bukowe, tworzące zbiorowisko buczyny karpackiej. Po 30 minutach marszu osiągamy dno doliny Lipnej, dochodząc do drogi leśnej prowadzącej ze Zdyni do Radocyny. Przy drodze odrestaurowana kapliczka oraz figurka Matki Bożej z dzieciątkiem (madonna z Lipnej), liczne krzyże z piaskowca oraz zarysy kamiennych fundamentów - jedyne pozostałości po wsi Lipna, której mieszkańcy za wyjątkiem jednej rodziny wyjechali w 1945 roku na Ukrainę.
Szlak dochodzi do drogowskazu i znakowanej przez PTTK czarnymi znakami "cmentarnymi" ścieżki do cmentarza wojennego nr 45. Poniżej cmentarza wojennego, cmentarz wiejski oraz zarysy kamiennych fundamentów cerkwi, która istniała w Lipnej aż do 1955 roku.
Około 50 metrów za figurka Madonny szlak skręca w prawo w gruntową drogę leśną biegnąca przez sosnowy las z jodłami i modrzewiami i po około 30 minutach osiągamy grzbiet Łysej Góry (704 m. n.p.m.) nad Konieczną. Stamtąd zbiega w lewo, do żwirowej drogi leśnej z Koniecznej do Radocyny, która przebiega, żółty szlak turystyczny. Na południe od drogi wznosi się graniczny grzbiet Beskidu. Szlak kieruje sie w prawo. Po około 10 minutach wychodzi z lasu na łąki skąd otwiera się widok na Beskidek, Jaworzynę Konieczniańską (881 m), Rotundę a po stronie słowackiej Magurę Stebnicką, leżące w dolinie budynki drogowego przejścia granicznego Konieczna-Becherov oraz zabudowania wsi Konieczna. Po około 5 minutach dochodzi do niebieskiego szlaku PTTK i skręca w lewo łąkami w kierunku granicy polsko-słowackiej (wraz ze znakami niebieskimi). W kępie drzew, tuż przy granicy, znajduje się naturalne źródło wody mineralnej. Dalej szlak biegnie tak jak szlak znakowany znakami niebieskimi wzdłuż granicy, w kierunku wschodnim.
Po około 5 minutach marszu zauważamy na samej granicy wyraźny wał ziemny. Są to ślady warownego obozu konfederatów barskich z lat 1768-1770. Szlak osiąga, biegnąc cały czas wzdłuż granicy wierzchołek Beskidu a po około 45 minutach schodzi na przełęcz pomiędzy Beskidem a Dębim Wierchem. Tutaj rozstaje się ze znakami niebieskimi i skręca w lewo w dolinę Radocyny, biegnąc razem ze ścieżka oznakowana czarnymi znakami "cmentarnymi", prowadząca do cmentarza wojennego nr 43 w Radocynie. Pod Dębim Wierchem, około 10 minut drogo od skrętu, znajdują się niepozorne źródliska Wisłoki.
Na przełęczy i wzdłuż Wisłoki występują charakterystyczne zbiorowiska roślinne: świeże i wilgotne łąki z płatami mięty, sitowia leśnego i trzcinnika.
Po około 45 minutach marszu przez pustą dolinę Radocyny, pełną fundamentów domostw, starych piwnic oraz owocowych sadów dochodzimy do wyremontowanego cmentarza wiejskiego oraz odremontowanego, niestety niezgodnie z pierwotnym wyglądem cmentarza wojennego nr 43. Na małym wzniesieniu, przy skrzyżowaniu dróg, widoczne fundamenty cerkwi z jeszcze porozrzucanymi kaflami z podłogi świątyni !! Schodząc dalej w dół, mijamy ostatni ale już całkowicie zniszczony budynek wsi Radocyna (budynek szkoły z 1912 roku). Przy coraz lepszej żwirowej drodze dosyć sporo zachowanych, przydrożnych krzyży. Po obu stronach drogi ciągna się wspaniałe naturalne zbiorowiska łąkowe szczególnie latem i jesienią pełne ziół.
Około 100 metrów poniżej budynku szkoły, w prawo odchodzi ścieżka do osuwiska i niewielkiego jeziorka, które powstały kilkanaście lat temu (powrót tą sama trasą).
Po następnych 20 minutach marszu osiągamy wyraźny, pierwszy przełom Wisłoki między grzbietem Dębiego Wierchu i Małego Beskidu. Tuz przed przełomem obserwujemy widoczne z drogi spiętrzenie wody na Wisłoce będące efektem działania bobrów. Dochodzimy do budynku schroniska w Radocynie, spod którego wyruszaliśmy na trasę.

Czasy przejścia:
Radocyna-Konieczna-Radocyna 6godz30min / 6godz30min

Warto zobaczyć na trasie szlaku:
-nieistniejące wsie Radocyna, Czarne, Lipna
-cmentarze wojenne we wsiach Radocyna, Lipna, Czarne
-cmentarze wiejskie we wsiach Radocyna, Lipna, Czarne
-okopy konfederatów barskich nad Konieczną
-źródliska Wisłoki pod Dębim Wierchem
-tradycyjny wypas owiec we wsiach Lipna i Czarne
Warto zboczyć ze szlaku aby zobaczyć:
-niistniejąca wieś Długie z cmentarzem wojennym oraz cmentarzem wiejskim
-jedno z ostatnich miejsc w Beskidzie gdzie do dziś wypala się węgiel drzewny przy zejściu do wsi Długie
-wieś Konieczna ze swoja cerkwią oraz cmentarzami wojennymi oraz cmentarzem parafialnym
-wieś Żdynia - miejsce corocznej Watry Łemkowskiej a we wsi piękna cerkiew, cmentarz wojenny, cmentarz parafialny z mogiłą św. Cerkwi Prawosławnej Maksyma Sandowicza


Wszystkie uwagi kierować proszę na adres bartek@beskid-niski.pl
beskid-niski.pl na Facebooku


 
4571

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 8 i 7: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 19 osób
Logowanie