Szlaki
  • Główny Szlak Beskidzki Krynica-Hańczowa
  • Szlak żółty Konieczna-Banica-Folusz
  • Szlak zielony Wapienne-Kornuty-Folusz
  • Główny Szlak Beskidzki Hańczowa-Bartne
  • Główny Szlak Beskidzki Bartne-Hyrowa
  • Główny Szlak Beskidzki Hyrowa-Wisłoczek
  • Główny Szlak Beskidzki Wisłoczek-Komańcza
  • Szlak "graniczny" Grybów-Ropki
  • Szlak "graniczny" Ropki-Konieczna
  • Szlak "graniczny" Konieczna-Barwinek
  • Szlak "graniczny" Barwinek-Nowy Łupków
  • Szlak zielony Szymbark-Krynica
  • Szlak niebieski Gorlice-Bartne
  • Szlak żółty Florynka-Gorlice
  • Szlak żółty Ropki-Ostry Wierch
  • Szlak żółty Magura Małastowska-Sucha Homola
  • Szlak niebieski Rozdziele-Mały Ferdel
  • Szlak czarny Folusz-Ferdel
  • Szlak żółty Mrukowa-Krempna
  • Szlak żółty Tylawa-Baranie
  • Szlak żółty Masyw Hyrowej-Dukla
  • Szlak zielony Pustelnia Św.Jana-Barwinek
  • Szlak zielony Besko-Komańcza
  • Szlak żółty Wola Piotrowa-Kanasiówka
  • Szlak żółty Jaśliska-Czeremcha
  • Szlak zielony Folusz-Ożenna
  • Szlak zielony Lasów Państwowych im. J.Jaworeckiego
  • Szlak czarny Klimkówka-Flasza
  • Ścieżka przyrodnicza "Kiczera" - Żydowskie
  • Beskidzka Trasa Kurierska "Jaga-Kora"
Szlaki
  • Główny Szlak Beskidzki Krynica-Hańczowa
  • Szlak żółty Konieczna-Banica-Folusz
  • Szlak zielony Wapienne-Kornuty-Folusz
  • Główny Szlak Beskidzki Hańczowa-Bartne
  • Główny Szlak Beskidzki Bartne-Hyrowa
  • Główny Szlak Beskidzki Hyrowa-Wisłoczek
  • Główny Szlak Beskidzki Wisłoczek-Komańcza
  • Szlak "graniczny" Grybów-Ropki
  • Szlak "graniczny" Ropki-Konieczna
  • Szlak "graniczny" Konieczna-Barwinek
  • Szlak "graniczny" Barwinek-Nowy Łupków
  • Szlak zielony Szymbark-Krynica
  • Szlak niebieski Gorlice-Bartne
  • Szlak żółty Florynka-Gorlice
  • Szlak żółty Ropki-Ostry Wierch
  • Szlak żółty Magura Małastowska-Sucha Homola
  • Szlak niebieski Rozdziele-Mały Ferdel
  • Szlak czarny Folusz-Ferdel
  • Szlak żółty Mrukowa-Krempna
  • Szlak żółty Tylawa-Baranie
  • Szlak żółty Masyw Hyrowej-Dukla
  • Szlak zielony Pustelnia Św.Jana-Barwinek
  • Szlak zielony Besko-Komańcza
  • Szlak żółty Wola Piotrowa-Kanasiówka
  • Szlak żółty Jaśliska-Czeremcha
  • Szlak zielony Folusz-Ożenna
  • Szlak zielony Lasów Państwowych im. J.Jaworeckiego
  • Szlak czarny Klimkówka-Flasza
  • Ścieżka przyrodnicza "Kiczera" - Żydowskie
  • Beskidzka Trasa Kurierska "Jaga-Kora"

 

/ Góry / Turystyka / Szlaki / Główny Szlak Beskidzki Bartne-Hyrowa
 
Regiony
 • Pasmo Magurskie
 • Beskid Dukielski

Miejscowości
 • Bartne (opis + foto)
 • Kąty
 • Hyrowa (opis + foto)

Obiekty
 • Bartne - cerkiew prawosławna
 • Bartne - dawna cerkiew greckokatolicka
 • Świerzowa
 • Kolanin
 • Kamień nad Kątami
 • Łysa Góra
 • Polana

Noclegi
 • " BORTNIANKA " Gospodarstwo Agroturystyczne
 • Bartne - bacówka PTTK
 • Bartne - "Pod Kornutami" Maria i Jan Horbal
 • Bartne - Józef Madzik
 • Kąty-"Nad czystą Wisłoką"
 • Kąty-Franciszek Miśkowicz
 • Kąty-Jerzy Piwowar
 • Kąty-Maria Bilska
 • Kąty-Tadeusz Kopa
 • Kąty-Teofila Miśkiewicz
 • Kąty-Zbigniew Wokurka
 • Kąty-Zofia i Feliks Źrebiec
 • Hyrowa-Alina Mucha
 • Hyrowa-gospodarstwo agroturystyczne "Pod Hyrową"
 • Hyrowa-Stanisława Rykała

Główny Szlak Beskidzki Bartne-Hyrowa

Kategoria:pieszy
Oznaczenie:Czerwony

Szlak znakowany kolorem czerwonym

Bartne-Kolanin-Hałbów-Kąty-Łysa Góra-Polana-Hyrowa

Fragment Głównego Szlaku Beskidzkiego pomiędzy Bartnem, a Hyrową nabiera "górskiego charakteru". W trakcie przemierzania tego odcinka, tylko raz zejdziemy w dolinę i spotkamy się z cywilizacją. Warto o tym pamiętać planując zaopatrzenie, bo czeka nas kilkunastogodzinna wędrówka. W pierwszej swojej części - między Bartnem, a Kątami - szlak czerwony wiedzie przez wschodnią część pasma Magurskiego. Prowadząc krętym grzbietem przemierza rozległe kompleksy leśne będące częścią Magurskiego Parku Narodowego. Niewiele na tym odcinku rozległych widoków ale osoby umiejące obserwować przyrodę i cieszące się z samego z nią obcowania nie powinny narzekać na jego monotonność. Na odcinku między Kątami, a Hyrową szlak prowadzi przez obfitujące w widokowe polany pasmo Łysej Góry i Polany. Trasa bardzo interesująca pod względem przyrodniczym. Po drodze piękne i rozległe bory dolnoreglowe, okazy przyrody nieożywionej w rezerwacie "Kamień" oraz ostoje dzikiego ptactwa w rejonie Łysej Góry…
Noclegi możliwe w Bartnem (Bacówka PTTK, we wsi liczne kwatery), w Kątach (gospodarstwa agroturystyczne) i Hyrowej (agroturystyka i duże schronisko prywatne w budynkach dawnej szkoły i PTSM-u). Turyści chcący spędzić noc bliżej przyrody mogą przenocować w licznych schronach turystycznych w rejonie pasma Magurskiego. Rejon Łysej Góry i Polany obfituje w liczne, urokliwe polanki, zachęcające do rozbicia namiotu - pamiętajmy jednak, że na terenie parku narodowego biwakowanie jest zabronione. W artykuły spożywcze możemy zaopatrzyć się w prawie zawsze otwartym sklepie w Kątach, warto tu uzupełnić zapasy, bo następny sklep, do którego nie trzeba zbaczać kilku kilometrów ze szlaku znajduje się dopiero w Lubatowej! Sklep w Bartnem znajduje się ok. trzech kilometrów od schroniska w dół wsi - formalnie otwarty tylko rano i popołudniu po czwartej, w rzeczywistości jest otwierany jeszcze rzadziej. W Hyrowej nie ma sklepu, na ciepły posiłek możemy liczyć nocując w prywatnym schronisku - ale nie jest to tania impreza. Najbliższy sklep znajduje się w Iwli ponad dwa kilometry drogą w dół doliny.
Szlak - jak na warunki beskidzkie - nie obfituje w zabytki i pamiątki historyczne. W Hyrowej i Bartnem znajdują się zabytkowe drewniane cerkwie łemkowskie. Warto odwiedzić znajdujący się nieopodal szlaku na przełęczy Hałbowskiej cmentarz na którym spoczywa 1250 Żydów, głównie z Nowego Żmigrodu, pomordowanych tu przez Hitlerowców w 1942 roku.
Pasmo Magurskie jest pokryte bogatą siecią szlaków znakowanych i dróg stokowych. Stwarza to turystom duże możliwości kombinowania trasy przejścia. Najpopularniejszym wariantem jest zejście do Kotani, zamiast "zdobywania" stromego Kolanina. Są też liczne możliwości skrócenia trasy i zejścia do położonych po obu stronach pasma, wsi.


Na skraju polany, na której położona jest bacówka PTTK w Bartnem, obok drogowskazów zaczyna się ścieżka, która zagłębia się w porastający zbocza Mareszki las. Na początkowym odcinku należy zachować ostrożność i wytężyć uwagę, na licznych rozstajach oraz skrzyżowaniach z leśnymi duktami. Dróżka, którą prowadzi szlak przewija się skrajem lasu nad wsią Bartne. Po przekroczeniu niewielkiego strumyka, na rozgałęzieniu skręcamy w lewo i wchodzimy w młody, podmokły las (uwaga - po dużych deszczach, lub wczesną wiosną, ten fragment może sprawiać duże trudności, ze względu na bardzo podmokły teren - z doświadczenia najbardziej sucho jest wzdłuż płotu oddzielającego szkółkę leśną od ścieżki). Szlak wyprowadza na łąki z ładnym widokiem na otoczenie Bartnego. Jeszcze kilka minut i rozjeżdżoną leśną drogą wychodzimy na plac zwózkowy, na przełęczy Majdan (625 m. npm.). Z przełęczy drogą w lewo (nowa droga szutrowa) możemy zejść w ok. pół godziny do centrum Bartnego, droga w prawo prowadzi przez urokliwą dolinę po nieistniejącej wsi Świerzowa Ruska do Świątkowej Wielkiej.
Szlak czerwony prowadzi prosto. Rozpoczyna się niezbyt długie ale uciążliwe podejście na szczyt Magury. Po kilkuset metrach od przełęczy opuszczamy leśną drogę i ścieżką wychodzimy na szczyt (842 m. npm.) obok schronu turystycznego.
Przy dobrej widoczności, w prześwicie pomiędzy drzewami możemy zobaczyć Tatry. Na szczycie ołtarzyk i kamień poświęcony Janowi Pawłowi II, który odwiedził to miejsce podczas swoich beskidzkich wędrówek. Na szczycie węzeł szlaków, w lewo odchodzi szlak zielony przez Kornuty do Gorlic.

Skręcamy w prawo, po chwili w lewo gdzie żegnamy się z zielonym szlakiem, który skręca w lewo do Folusza. My łagodnie obniżającym się grzbietem, wśród mieszanego lasu, dochodzimy do bitej drogi z Folusza do Świątkowej Wielkiej (nieco wcześniej po lewej stronie szlaku żródło z dobrą wodą) Szlak skręca w prawo i idzie kilkaset metrów drogą w kierunku Świątkowej. Na skrzyżowaniu leśnych traktów, opuszczamy drogę i obok schronu turystycznego zagłębiamy się w las. Leśna ścieżka łagodnie wyprowadza nas na niższy szczyt Świerzowej, a po kilku minutach na jej główną kulminacje (801 m. n.p.m.) na której stała kiedyś wieża triangulacyjna. Wędrujemy grzbietem, po odcinku stromszego zejścia dochodzimy do połączenia ze szlakami żółtymi z Mrukowej (kilkaset metrów poniżej skrzyżowania szlaków, idąc w kierunku Mrukowej znajduje się kapliczka pod Trzema Kopcami i "cudowne źródełko"). Znaki czerwone skręcają ostro w prawo i wraz z żółtymi po około dwóch kilometrach wędrówki przez las, wyprowadzają nas na przełęcz pod Ostryszem (tu kolejny schron). Przekraczamy drogę z Jaworza do Świątkowej Wielkiej i żegnamy się ze znakami żółtymi, które skręcają w prawo do Kotani ( spotkamy je znowu przed przełęczą Hałbowską. Mogą one stanowić ciekawy wariant przejścia dla turystów chcących ominąć stromy Kolanin, a w zamian obejrzeć piękną cerkiew w Kotani.)
Czeka nas teraz fragment stromszego podejścia na Kolanin (707 m. npm) Samo podejście nie jest tak uciążliwe jak przechodzenie przez kompletnie zarośnięty odcinek szlaku czerwonego. Z jego spłaszczonego szczytu (który trudno zauważyć) bardzo stromo schodzimy w dół (jedno ze stromszych i bardziej uciążliwych podejść na terenie Beskidu Niskiego), do kolejnej drogi stokowej (idąc w przeciwną stronę bardzo łatwo przeoczyć skręt szlaku w prawo na Kolanin - wygodna droga osłabia czujność a szlak bez wyraźnych oznakowań, niknie w gęstym lesie). Szlak skręca nią w lewo, przechodzimy koło następnego schronu i po ok. 500 metrach na przełęczy opuszczamy drogę, aby skręcić z niej w prawo (w lewo droga prowadzi do Desznicy, w prawo - bardzo widokowymi łąkami do Kotani). Szlak prowadzi leśnymi traktami, bez większych przewyższeń a po około dwóch kilometrach z prawej strony dochodzą znaki żółte z Kotani. Po kolejnym kilometrze i pokonaniu niewielkiego garbu dochodzimy do asfaltowej szosy na przełęczy Hałbowskiej (547 m. Npm.). 200 metrów po prawej stronie w lesie mogiły pomordowanych tu 7 lipca 1942 roku, przez Hitlerowców ponad tysiąca Żydów.
Na przełęczy przystanek PKS na trasie Jasło - Krempna (kursy z Jasła do Grabiu, Świątkowej Wielkiej, Polan, i Myscowej) Przełęcz wzięła swoją nazwę od nieistniejącej już wsi Hałbów, która znajdowała się w dolince po północnej stronie grzbietu. Szosę na odcinku Kąty - Krempna poprowadzono tędy gdy w 1964 roku zapadła decyzja o budowie zapory Kąty-Myscowa na Wisłoce.

Po przekroczeniu szosy mijamy węzeł szlaków, wiatę turystyczną i domek myśliwski, szlak wznosi się łagodnie w górę. Ścieżka trawersuje ostry wierzchołek Kamienia (714 m npm.) od południa. Jesteśmy na terenie rezerwatu ochrony ścisłej "Kamień".Po lewej stronie w lesie ok. 300 metrów od szlaku szczyt kamienia i ciekawe wychodnie piaskowca (możemy tam dojść odnajdując ledwie widoczną ścieżkę odchodzącą od szlaku w lewo - pamiętajmy jednak, że jest to teren rezerwatu ścisłego w parku narodowym i poruszanie się poza wyznaczonymi szlakami jest zakazane). Wkrótce z prawej strony dochodzą znaki szlaku zielonego z Krempnej. Po przekroczeniu niewielkiego grzbietu zaczyna się odcinek stromego zejścia (uwaga na znaki!). Szlak prowadzi nikłą, kamienistą ścieżką - odcinek ten został przeznakowany w 2004 roku - na starszych mapach jego przebieg jest nieaktualny! (szlak do Kątów schodził szosą). Dochodzimy do drogi z Kątów do Myscowej, i idąc nią na południe, skręcamy w lewo do lasu (na najnowszych mapach Compass skręt powinien nastąpić po około 100-200 metrach - w rzeczywistości do zejścia z drogi jest kilkaset metrów). Po chwili szlak wyprowadza na widokowe kompleksy pól i łąk nad Kątami. Do Kątów schodzimy bezleśnym grzbietem podziwiając rozległe widoki na góry otaczające dolinę Wisłoki. Z prawej strony w dolinie wieś Myscowa i malowniczy przełom Wisłoki. To miejsce niebawem może na zawsze zatracić swój urok, tu właśnie ma powstać kontrowersyjna inwestycja, zbiornik Kąty-Myscowa.
Wychodzimy na drogę w Kątach, koło ładnej zabytkowej kapliczki, skręcamy w prawo i dochodzimy do mostu na Wisłoce. Przechodzimy na jej drugą stronę skręcamy wraz z drogą w lewo i dochodzimy do sklepu (jedynego na trasie - przed sklepem miejsce na solidny odpoczynek).

Obok tablicy szlaków schodzimy z niej w prawo na gruntową drogę. Po kilkudziesięciu metrach skręcamy w lewo a droga staje się stromsza i łagodnymi zakosami mozolnie pnąc się w górę, skrajem zagajnika i wśród łąk, wyprowadza nas na grzbiet w okolicy Grzywackiej Góry (587 m npm.). Warto zboczyć ze szlaku (około 300 metrów), aby wyjść na widoczną po lewej, za niewielkim zagajnikiem platformę widokową, zamontowaną na krzyżu milenijnym. Nacieszywszy oczy pięknymi widokami na Beskid Niski, Doły Jasielskie i pogórza wracamy na szlak, mijamy niewielkie wypiętrzenie grzbietu i wchodzimy w las.
Po krótkim odcinku lesistym wychodzimy na zarastające polany pokrywające grzbiet Łysej Góry (641 m npm.) - jest to teren rezerwatu ścisłego "Łysa Góra", ważnej ostoi rzadkich gatunków ptaków. Ze szczytu Łysej Góry ładny, choć za sprawą zarastania polany, coraz węższy widok na południe. Grzbiet obniża się łagodnie, za kolejnym wypiętrzeniem grzbietu dróżka skręca w prawo, by po kilkuset metrach, niespodziewanie, na niewielkiej polance skręcić w lewo (uwaga - miejsce mylne - wyraźniejsza ścieżka idzie prosto i schodzi do Myscowej). Idziemy przez młody, gęsty las, słabo wydeptaną ścieżką, by po minięciu ukrytego w lesie szczytu Polany (651 m. npm.) wyjść znów na łąki. W prawo ścieżka do Myscowej a szlak prowadzi prosto, obniżającym się grzbietem, w kierunku bliskiego lasu. Po zakręcie szlaku w prawo opuszczamy grzbiet i trawersując zbocza Halki (zwanej na wielu mapach Danią 695 m. npm.) zaczynamy zejście do Hyrowej. Wkrótce wychodzimy na łąki nad wsią i podziwiając widoki na otoczenie górnego odcinka doliny Iwelki dochodzimy obok gospodarstwa agroturystycznego do drogi. Szlak skręca w prawo i po kilkudziesięciu metrach, w lewo w boczną drogę gruntową idącą wzdłuż rzeki (do schroniska niecały kilometr drogą w górę doliny). Niebawem dochodzimy do pięknej, nietypowo, bo tuż nad brzegiem rzeki położonej drewnianej cerkwi pod wezwaniem Opieki Matki Bożej z 1771 roku. W otoczeniu cerkwi kilka ładnych krzyży. Cmentarz parafialny - niedawno otoczony niezbyt gustownym płotkiem - po prawej stronie. Szlak czerwony wiedzie stąd dalej na wschód, do pustelni błogosławionego Jana z Dukli i na górę Cergową.

Autor: Wojciech Stec

Czasy przejścia:
Bartne-Magura Wątkowska 1godz30min / 1godz
Magura Wątkowska-Kolanin 2godz45min / 3godz30min
Kolanin-Kamień 2godz15min / 2godz15min
Kamień-Kąty 1godz15min / 1godz45min
Kąty-Polana 3godz / 3godz
Polana-Hyrowa 2godz15min / 2godz15min
Punktacja GOT:
Bartne (bacówka)-Magura Wątkowska 6/4
Magura Wątkowska-Kolanin 11/12
Kolanin-Kamień 7/7
Kamień-Kąty 4/8
Kąty-Polana 9/6
Polana-Hyrowa 3/6
Warto zobaczyć na trasie szlaku:
Hałbów-pomnik na miejscu egzekucji Żydów z getta z Nowego Żmigrodu, szczyty Łysej Góry i Polany, Hyrowa
Warto zboczyć ze szlaku aby zobaczyć:
Kaplica pod Trzema Kopcami, Świerzowa Ruska, Świątkowa Wielka, Świątkowa Mała, KotańWszystkie uwagi kierować proszę na adres bartek@beskid-niski.pl
beskid-niski.pl na Facebooku


 
4790

Komentarze: (4)Dodaj komentarz | Forum

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 3 i 3: (Anty-spam)
    ;

Thomasvex (cryk67082@catch@rng.marvsz.com) - 2017-04-20 09:39:40
nnubdcj http://www.rebelscots.de/nike-cortez-red-010.htm http://www.wearpointwindfarm.co.uk/puma-ignite-limitless-extreme-hi-tech-515.aspx http://www.weddingtiarasuk.co.uk/adidas-gazelle-gray-030.php http://www.natydred.fr/758-new-balance-880.html http://www.rebelscots.de/nike-roshe-one-grau-damen-416.htm Nike Presto Herren Grau Jordan 11 Concord On Feet Nike Air Presto Br Adidas ArgentĂŠ Femme Puma Suede Creepers Grey
 
CurtisMow (imen99173@catch@rng.marvsz.com) - 2017-03-23 16:42:12
csnolpg http://www.isaac2006.de/401-puma-suede-platform-schwarz-beige.php http://www.lingerie-femmes.fr/310-puma-x-alife-argent.php http://www.nantaisauxjeux.fr/186-puma-creepers-noir-homme.html http://www.luxetrouwlocatie.nl/puma-basket-heart-tumblr-228.html http://www.motherlandofkaren.org/670-puma-suede-classic-iced-peacoat-gold-foil.html Puma Velvet Burdeos Puma Suede Rosa Pastell Puma Rihanna Chaussure Basket Puma Heart Noir Fenty Puma Bleu
 
RichardFag (pmnb51053@gmail.com) - 2016-12-18 08:11:02
jcflqes http://www.hosting-prestashop.es http://www.casafuentesdeinvierno.es/ http://www.pharmaceutical-care.es/ http://www.gimnasticadetorrelavega.es/ http://www.terrazasdemadera.es/ comprar viagra viagra o levitra kamagra gel levitra sin receta super kamagra
 
EugeneWrop (rpoh5590@gmail.com) - 2016-10-01 14:20:54
yoqutku http://www.hoteldeidogi.it/nike-huarache-grigio-829.htm http://www.wj-tag.de/adidas-original-superstar-damen-458.php http://www.maurizioanderlinifotografia.it/687-nike-cortez-nylon-nere.htm http://www.wj-tag.de/superstars-adidas-rot-808.php http://www.fairmate.it/553-new-balance-574-vs-576.aspx Adidas Neo Zwart Dames Adidas Superstar Foundation Schoenen Wit Nike Air Max 1 Schuhe GrĂźn TĂźrkis Adidas Superstar Schoenen Maat 37 Nike Air Max 1 Braun WeiĂź
 

e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 10 osób
Logowanie